Forside

Nyhed

Madprofessionelle uddannes til at efterspørge og servere bæredygtig fisk

Forskere fra Institut for Kommunikation og Psykologi har sammen med konsulenter og undervisere på Hotel- og Restaurantskolen i Valby bidraget til projektet ”Smag for bæredygtig fisk”, som er støttet af Veluxfonden. Formålet med projektet har været at klæde madprofessionelle på til at kunne indgå i diskussionen om bæredygtig fisk og handle anderledes i hverdagen. Erfaringen er, at det kræver nye kompetencer at kunne træffe de mest bæredygtige beslutninger for fremtiden.

Nyhed

Madprofessionelle uddannes til at efterspørge og servere bæredygtig fisk

Forskere fra Institut for Kommunikation og Psykologi har sammen med konsulenter og undervisere på Hotel- og Restaurantskolen i Valby bidraget til projektet ”Smag for bæredygtig fisk”, som er støttet af Veluxfonden. Formålet med projektet har været at klæde madprofessionelle på til at kunne indgå i diskussionen om bæredygtig fisk og handle anderledes i hverdagen. Erfaringen er, at det kræver nye kompetencer at kunne træffe de mest bæredygtige beslutninger for fremtiden.

Som et første led i projektet blev personale og elevers kultur og vaner i forhold til bæredygtig fisk udforsket, og forskerne kunne konstatere, at der blandt både elever og medarbejdere var stor tilslutning til at arbejde med bæredygtighed, men samtidig kun mangelfuld viden at trække på. En mindre del af skolens undervisere havde både viden og engagement til at dele ud af denne viden, men til gengæld ikke etablerede platforme eller fora for vidensdeling på skolen.

Undersøgelsen mundede ud i, at der blev udviklet et nyt undervisningsmateriale til brug i skolens undervisning og konkrete arbejde med bæredygtig fisk i dagligdagen. I undervisningsmaterialet indgår bl.a. information om

  • fiskeindkøb
  • mærkningsordninger
  • fangst- og opdrætsmetoder
  • bæredygtig fisk i sæson
  • typer af bæredygtig fisk
  • påvirkning af truede eller sårbare arter

Til materialet er desuden udviklet øvelser, quiz og modeller til at sikre, at diskussioner om bæredygtig fisk meningsfuldt kan indgå i undervisningen med eleverne. Målgruppen omfatter alle elever på Hotel- og Restaurantskolen, blandt andre kokke, ernæringsassistenter og tjenere, som på den måde bliver styrket i fremover at kunne efterspørge og servere bæredygtig fisk. Undervisningsmaterialet er frit tilgængeligt og kan hentes her: https://hrs.dk/about/case/smag-for-baeredygtig-fisk/ 

Endvidere blev der afholdt kompetenceløft for samtlige undervisere på Hotel- og Restaurantskolen for at klæde underviserne på til undervisningen i bæredygtig fisk. 

Samlet set har projektet gjort det muligt at omstille Hotel- og Restaurantskolen til bæredygtighed i et blåt perspektiv, herunder at klæde undervisere på skolen på til at kunne sikre, at eleverne som en del af fremtidens madprofessionelle kan træffe reflekterede og oplyste bæredygtige valg.

På længere sigt er det målet at løfte erhvervsskolernes indsats for bæredygtighed mere generelt gennem uddannelsesarbejde. I begyndelsen af 2022 forventes det at udbyde AMU-kurser om bæredygtig fisk.

Læs mere i rapporten ”Kortlægning af barrierer og muligheder om bæredygtighed”, som er udarbejdet af Alice J. Jacobsen, Rikke K. Nielsen og Mikkel F. Eskjær fra Institut for Kommunikation og Psykologi: https://vbn.aau.dk/ws/portalfiles/portal/451415305/Kortl_gning_af_barrierer_og_muligheder_om_b_redygtighed.pdf 

Verdensmål: 14 (livet i havet) og 4 (kvalitetsuddannelse)