Forside

Nyhed

Internationalt forskningsmiljø bidrager til forståelsen af sorg

I 2018 gjorde WHO forlænget sorg, som er en lidelse, man kan udvikle i forbindelse med komplicerede sorgreaktioner, til en psykisk lidelse. Diagnosen træder i kraft i Danmark i 2022.

Nyhed

Internationalt forskningsmiljø bidrager til forståelsen af sorg

I 2018 gjorde WHO forlænget sorg, som er en lidelse, man kan udvikle i forbindelse med komplicerede sorgreaktioner, til en psykisk lidelse. Diagnosen træder i kraft i Danmark i 2022.

I den forbindelse har forskere på Aalborg Universitet de seneste år arbejdet på at opbygge et internationalt førende forskningsmiljø for sorgforskning, der beskæftiger sig med alle sorgens væsentlige psykologiske, kulturelle og kliniske aspekter. Målet er at begribe sorgens mange facetter for at opnå en tilbundsgående forståelse af fænomenet, men også i forhold til at kunne tage kvalificeret stilling til diagnosticeringen og behandlingen af sorg med henblik på at kunne forbedre samfundets tilbud til mennesker i sorg.

Det har bl.a. resulteret i et forskningsprojekt ”Sorgens kultur”, der er støttet med 12,6 mio. kr. af Det Obelske Familiefond.

- Man kan sige, at der findes nogle kulturelle forestillinger om kærlighed og død, lykke og lidelse, som danner baggrund for, hvordan vi forstår et fænomen som sorg. Vi vil derfor gerne bruge sorg som en slags nøgle, der kan åbne op for diskussioner og videre undersøgelser af disse kulturelle baggrundsforestillinger, og hvordan de har ændret sig, forklarer professor Svend Brinkmann fra Institut for Kommunikation og Psykologi på Aalborg Universitet, der er forskningsleder for projektet, som forventes afsluttet i 2022.

Læs mere som sorgforskning på Aalborg Universitet

Læs mere om forskningsprojektet ”Sorgens kultur”

Kontakt

Professor Svend Brinkmann, Institut for Kommunikation og Psykologi