AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Diplomingeniøruddannelserne på Aalborg Universitet

studietid 3 ½ år - læs i Aalborg eller esbjerg

Uddannelsen til diplomingeniør tager 3 ½  år og er et særligt forløb til dig, der ønsker en kort, erhvervsrettet ingeniøruddannelse. 

Diplomingeniøruddannelsen er en professionsbachelor. Det vil sige at metoderne og værktøjerne du lærer at kende i løbet af dine studier, i højere grad end et ingeniørfagligt bachelorforløb er møntet på at du skal direkte ud i job efter endt uddannelse.

I diplomingeniøruddannelserne er der lagt større vægt på den tekniske del af ingeniørarbejdet og mindre vægt på det forskningsmæssige.

Du kan læse til diplomingeniør i Aalborg eller Esbjerg. Se listen med diplomingeniøruddannelser på AAU. 

 

diplomingeniøruddannelserne indeholder ½ års virksomhedsophold

Hen i mod slutningen af dine studier skal du som diplomingeniørstuderende ½ år i praktik i en virksomhed, der løser opgaver indenfor dit faglige område. Her får du mulighed for at afprøve det du har lært, samt  tage ved lære af de ingeniører og fagfolk, som findes i virksomheden. De fleste studerende vælger at tage på virksomhedsophold i Danmark, men der er også mulighed for at tage et ophold i udlandet.

En uddannelse som diplomingeniør varer på grund af virksomhedsopholdet ½ år længere end en uddannelse som ingeniørfaglig bachelor.

Den engelske titel for diplomingeniør er Bachelor of Engineering. 


vil du være civilingeniør? så overvej en bachelor som underbygning i stedet

Er du allerede fra start af er afklaret med, at dit slutmål er civilingeniør og ikke diplomingeniør, så vil vi anbefale dig at tage en ingeniørfaglig bachelor i stedet (3 år) og sidenhen kombinere med en civilingeniøruddannelse. På den måde skærer du et halvt år af din samlede studietid.

Skulle du imidlertid som færdiguddannet diplomingeniør få lyst til at læse videre til civilingeniør er det også muligt, såfremt du opfylder kravene på den pågældende uddannelse.

Listen med diplomingeniøruddannelser på AAU

Se flere uddannelser

Genvej til diplomingeniørstudiet

Genvej til diplomingeniørstudiet

Håndværker eller faglært? Skyd genvej til diplomingeniøruddannelsen med Adgangskursus. Bliv klar til at læse videre på 1 år eller 1 ½  år.

Skift fra håndværker til diplomingeniør

Fra håndværker til diplomingeniør på 4 1/2 år

Er du håndværker eller faglært med ingeniørdrømme? Så kan Adgangskursus med kursussteder i Aalborg og Esbjerg hjælpe dig med at skyde genvej til ingeniøruddannelserne.

På kun 1 år eller 1 ½ år, kan du på AAU´s Adgangskursus gennemføre en adgangsgivende eksamen med alle de nødvendige fag, der kræves for at blive optaget på en ingeniøruddannelse, bl.a. matematik, fysik og dansk.  

Det betyder i praksis, at du på kun 4 ½ år kan blive diplomingeniør.

Det vil altså sige; 1 år på Adgangskursus og 3 ½ år på din valgte diplomingeniøruddannelse. 
 

Hvem kan optages på Adgangskursus?

For at komme ind på adgangskursus skal du have en håndværks- eller erhvervsuddannelse som fx elektriker, klejnsmed eller tømrer - eller mindst to års praktisk erhvervserfaring.

Derudover skal du have bestået folkeskolens afgangsprøve i engelsk og dansk, samt en 10. klasseprøve i matematik og fysik/kemi.

Opfylder du ikke disse adgangskrav, kan du kontakte vores studievejledning, for at høre om mulighederne.
 

ER DU PROFESSIONSBACHELOR? FX BYGNINGSKONSTRUKTØR ELLER LABORANT

Hvis du har en proffesionsbachelor er der andre muligheder for at blive ingeniør. Kontakt studievejledningen for nærmere information.