Spring til indhold
Forside

AAU Innovate

Forskningsgruppen Praksisforskning og Brugerperspektiver

Indbydelse til temaeftermiddag: "Sammenspillet mellem forskning og praksis på beskæftigelsesområdet”

Forskningsgruppen Praksisforskning og Brugerperspektiver AAU inviterer til temaeftermiddag i praksisforskningens tegn.

AAU Innovate

Mødelokale Pitch Area
Thomas Manns Vej 25
9220 Aalborg Øst

  • 19.09.2023 Kl. 14:00 - 17:00
    Tilmeldingsfrist: 12.09.2023

  • Dansk

  • On location

AAU Innovate

Mødelokale Pitch Area
Thomas Manns Vej 25
9220 Aalborg Øst

19.09.2023 Kl. 14:00 - 17:0019.09.2023 Kl. 14:00 - 17:00
Tilmeldingsfrist: 12.09.2023

Dansk

On location

Forskningsgruppen Praksisforskning og Brugerperspektiver

Indbydelse til temaeftermiddag: "Sammenspillet mellem forskning og praksis på beskæftigelsesområdet”

Forskningsgruppen Praksisforskning og Brugerperspektiver AAU inviterer til temaeftermiddag i praksisforskningens tegn.

AAU Innovate

Mødelokale Pitch Area
Thomas Manns Vej 25
9220 Aalborg Øst

  • 19.09.2023 Kl. 14:00 - 17:00
    Tilmeldingsfrist: 12.09.2023

  • Dansk

  • On location

AAU Innovate

Mødelokale Pitch Area
Thomas Manns Vej 25
9220 Aalborg Øst

19.09.2023 Kl. 14:00 - 17:0019.09.2023 Kl. 14:00 - 17:00
Tilmeldingsfrist: 12.09.2023

Dansk

On location

På denne eftermiddag vil vi stille skarpt på det sociale arbejde indenfor beskæftigelsesområdet. Det vil vi gøre med den praksisforskning, som gruppens egne medlemmer, inviterede forskere og praksisaktører er optaget af lige nu. Formålet er at udveksle viden, interesser, skabe debat og fælles diskussion af aktuelle emner og forskning. For at nuancere og kvalificere temaeftermiddagen inviteres praksisaktører, brugere og andre på området som deltagere. Medlemmerne af forskningsgruppen, Praksisforskning og Brugerperspektiver, faciliterer en eftermiddagen, hvor vi sammen kan dykke ned i det sociale arbejdes praksis på beskæftigelsesområdet ud fra tre konkrete eksempler på praksisforskning. Slutteligt vil der være tid til networking og erfaringsudveksling.

Eftermiddagens program

14.00 - 14.10 Velkommen ved forskningsgruppeleder Lars Uggerhøj
14.10 - 15.10

Oplæg ved projekt- og forskningskonsulenterne Safaa Mohamed Ali og Anja Tønder, Væksthusets Forskningscenter

”Alt, hvad vi i Væksthusets Forskningscenter forsker i, skal bidrage til at udvikle beskæftigelsesindsatsen til gavn for ledige, der har brug for en indsats for at få tilknytning til arbejdsmarkedet. Det gør vi i samarbejde med praktikere, borgere og andre forskere på området. Et aktuelt eksempel er vores forskningsprojekt om potentialerne ved unges gamingaktiviteter, hvor vi inddrager de nævnte aktører til at undersøge, hvordan beskæftigelsesindsatsen kan udnytte disse potentialer ved gaming til at hjælpe flere unge mod job og uddannelse”.

Oplæg ved funktionsleder Marit Risdahl, Rebild Kommune

”Modet til prøvehandlinger og actions læring i en kommunalkontekst som er rammesat af lovgivning, udført at fagligheder og præget af nødvendig kontrol og monitering.  Den kommunale beskæftigelsesindsats hviler på mange års forskning, og hvilke indsatser der er evidens for, er effektfulde. Det til trods er der stadig ledige vi ikke når i mål med, uanfægtet mangel på arbejdskraft og lav ledighed. Hvordan kombinerer vi forskning for effektfuld beskæftigelsesindsats, faglighed, erfaringer med de rammer og vilkår vi er underlagt med agilitet i forhold til kerneopgaven ud fra et emergerende strategisk perspektiv? Det har vi i Jobcenter Rebild igangsat en prøvehandling på og det vil jeg gerne fortælle lidt om”.

15.10 - 15.25 Pause
15.25 - 15.55

Unge på kant med job og uddannelse – Unges bidrag til udvikling af nye tiltag i Skanderborg kommunes Ungecenter.

Oplæg ved Lektor og cand. scient. soc. Maja Lundemark Andersen og adjunkt og sociolog Maja Müller I samarbejde med Gazellen og Ungecentret i Skanderborg kommune er unge i udsatte positioner blevet inddraget i et forskningsprojekt om at udvikle nye tiltag til at inkludere disse unge bedre i uddannelsessystemet og åbne muligheder på jobmarkedet. Med udgangspunkt i kvalitative interviews med 15 unge og to fremtidsworkshops arbejdes der i dette projekt med at analysere de unges vej igennem uddannelsessystemet og deres perspektiv på, hvad der kan hjælpe dem bedre på vej i fremtiden. I et samarbejde med frontmedarbejder fra Gazellen diskuteres der i dette oplæg, hvordan praksis og forskning sammen kan bidrage til forandringspotentialer med udgangspunkt i et brugerperspektiv. 

16.00 - 17.00

Networking og forfriskning/snack i cafeområdet

Med venlig hilsen

Forskningsgruppen Praksisforskning og Brugerperspektiver
Aalborg Universitet

V/ Gruppemedlemmer Berith Heien Lauridsen, Liesanth Yde Nirmalarajan og May-Britt Søndergaard Justesen.

 

Kontakt

Har du spørgsmål vedr. arrangementet, er du velkommen til at kontakte: