Forside

Nyhed

Hvordan omstiller vi verden til 100% vedvarende energi?

Professor Brian Vad Mathiesen, Bæredygtig Energiplanlægning, Projektleder for sEEnergies og RE-INVEST, Institut for Planlægning, Det Tekniske Fakultet for IT og Design

Nyhed

Hvordan omstiller vi verden til 100% vedvarende energi?

Professor Brian Vad Mathiesen, Bæredygtig Energiplanlægning, Projektleder for sEEnergies og RE-INVEST, Institut for Planlægning, Det Tekniske Fakultet for IT og Design

Omstillingen af verdens energiforbrug væk fra fossile brændstoffer og videre til en blanding af vedvarende energikilder er en presserende nødvendighed for at reducere verdens udledning af drivhusgasser. Et mål som dette kræver en fuldstændig omstilling af produktion, distribution, opbevaring og forbrug af energi samt smartere brug af både nye og gamle teknologier.

Institut for Planlægning er et kraftcenter for innovation, hvor forskere fra en række forskellige sektorer mødes for at udvikle de løsninger, der er nødvendige for at nå målet om en omstilling til 100% vedvarende energi. Intelligente energisystemer, vindkraft, solceller, fjernvarme og -køling, Power-to-X, intelligent byplanlægning, elbiler, Smart Grid, bæredygtige økonomiske modeller og energieffektive bygninger er blot nogle af de områder, som Institut for Planlægning har den nødvendige viden om for at omstille til vedvarende energisystemer.

Vi udnytter vores ekspertise i bestræbelserne på at opnå et mere bæredygtigt samfund ved at samarbejde globalt med industrien, universiteter og offentlige institutioner. Med omkring 30 igangværende projekter med internationale og nationale partnere som RE-INVEST og sEEnegies undersøger vi effekten af "energieffektivitet først"-princippet på forsyningskæderne i hvert EU-land sammen med hovedpartnere fra alle dele af samfundet.