Spring til indhold
Forside

Nyhed

Forskning skal kortlægge den psykiske trivsel hos LGBT-personer

Lagt online: 08.11.2023

Et nyt forskningsprojekt undersøger udbredelsen af psykisk mistrivsel og psykiatrisk sygdom hos kønslige og seksuelle minoriteter i Danmark.

Nyhed

Forskning skal kortlægge den psykiske trivsel hos LGBT-personer

Lagt online: 08.11.2023

Et nyt forskningsprojekt undersøger udbredelsen af psykisk mistrivsel og psykiatrisk sygdom hos kønslige og seksuelle minoriteter i Danmark.

Af Torben Haugaard Jensen, AAU Kommunikation og Public Affairs

Homoseksuelle, biseksuelle og transkønnede, også kaldet LGBT-personer, har markant øget risiko for psykiske lidelser og mental mistrivsel i form af for eksempel angst, depression, selvskade og selvmordsforsøg, sammenlignet med andre samfundsgrupper i Danmark. Det viser tal fra befolkningsundersøgelsen Projekt SEXUS, som er et forskningssamarbejde mellem Sexologisk Forskningscenter på Klinisk Institut, Aalborg Universitet, og Statens Serum Institut.

Christian Graugaard, læge og professor i sexologi ved Sexologisk Forskningscenter, har sammen med sin kollega Morten Frisch fra Afdeling for Epidemiologisk Forskning på Statens Serum Institut modtaget 3,17 millioner kroner fra Danmarks Frie Forskningsfond til mere nuancerede undersøgelser af den øgede risiko blandt LGBT-personer.  

- Vi vil i forskningsprojektet undersøge, hvilke minoritetspersoner der er særligt sårbare, og hvordan vi dermed kan forebygge mental mistrivsel og psykisk sygdom i fremtiden, siger Christian Graugaard.

En udsat samfundsgruppe

Christian Graugaard ser mange indikationer på, at det står sløjt til med sundhed og trivsel blandt kønslige og seksuelle minoriteter i Danmark.

- Vi har længe vidst, at denne samfundsgruppe er særligt udsat for sundhedsudfordringer. Projekt SEXUS-undersøgelsen viste, at henholdsvis 2% og 4% af mænd og kvinder har forsøgt at tage deres eget liv. Til sammenligning er tallene 13% for biseksuelle mænd, 18% for biseksuelle kvinder og 25% for transpersoner. Undersøgelsen viste også, at 13% af heteroseksuelle kvinder har været behandlet for et psykisk problem inden for de seneste fem år, mens tallene er 25% for homoseksuelle og 37% for biseksuelle kvinder. Forskellene er markante, siger Christian Graugaard.

Bevillingen giver Christian Graugaard og Morten Frisch mulighed for at indkredse, hvad mistrivslen skyldes, og på den måde skabe viden, som kan bruges i forbindelse med forebyggende tiltag.

Graugaard glæder sig desuden over, at Danmarks Frie Forskningsfond har valgt at støtte hele to projekter fra Projekt SEXUS på ét år. Første bevilling på 2,88 millioner kroner gik i foråret til et ph.d.-projekt, som blandt andet undersøger seksuelle og parforholdsmæssige konsekvenser af sygdomme i prostata.  

- Det er ikke hver dag, man kommer gennem nåleøjet hos Danmarks Frie Forskningsfond. Vi er meget glade for, at fonden har besluttet at støtte os igen ved sin nylige uddelingsrunde. Den seneste bevilling betyder, at vi til sommer kan indskrive endnu en ph.d.-studerende ved Klinisk Institut, som kan bistå os i arbejdet med forbedre sundheden og trivslen blandt kønslige og seksuelle minoriteter i Danmark, siger Christian Graugaard.

Fakta

  • Ph.d.-projektet “Psychological distress and psychiatric morbidity among 18-89-year-old sexual and gender identity minority individuals in Denmark” begynder til sommer 2024.
  • Ph.d.-projektet ”Prostate cancer and benign prostatic hyperplasia: New clues to their etiologies and sexual and relational consequences from linked nationwide registry and cohort data” startede den 1. oktober 2023.
  • Projekterne er en del af befolkningsundersøgelsen Projekt SEXUS, som udgav sin første forskningsrapport, ”Sex i Danmark”, i 2019. Rapporten kan læses her: https://www.projektsexus.dk/seneste-nyt/2019/rapporten-sex-i-danmark  
  • Tovholdere på projekterne er Christian Graugaard, læge og professor i sexologi ved Klinisk Institut, Aalborg Universitet, og Morten Frisch, overlæge ved Afdeling for Epidemiologisk Forskning, Statens Serum Institut og adjungeret professor ved Klinisk Institut, Aalborg Universitet.
  • Læs mere om Projekt SEXUS på https://vbn.aau.dk/da/projects/projekt-sexus og www.projektsexus.dk 
  • Læs mere om Sexologisk Forskningscenter: https://www.klinisk.aau.dk/forskning/forskningsenheder-og-centre/sexologisk-forskningscenter 

Kontakt

Christian Graugaard

Professor ved Klinisk Institut, Aalborg Universitet
E-mail: cgr@dcm.aau.dk 
Telefon: 2886 6560