Forside

Nyhed

Flygtninge med ptsd kan nås med særlig musikterapeutisk behandling

Mange mennesker med flygtningebaggrund lider af psykologiske problemer med udspring i de traumer, som de har oplevet. Disse mennesker er samtidig svære at fastholde i traditionel psykologisk behandling, og forskere har derfor forsøgt at finde behandlingsmuligheder, som er tilpasset deltagernes kulturelle baggrund.

Nyhed

Flygtninge med ptsd kan nås med særlig musikterapeutisk behandling

Mange mennesker med flygtningebaggrund lider af psykologiske problemer med udspring i de traumer, som de har oplevet. Disse mennesker er samtidig svære at fastholde i traditionel psykologisk behandling, og forskere har derfor forsøgt at finde behandlingsmuligheder, som er tilpasset deltagernes kulturelle baggrund.

I dette forsøg undersøgte forskerne effekten på flygtninges traumesymptomer ved at sammenligne traditionel psykologisk terapi og musikterapimetoden 'traumefokuseret musik og billeddannelse’. Metoden går ud på, at deltagerne guides til at danne indre billeder ved at lytte til musik, både vestlig klassisk musik, new age-musik og musik fra deres egen kultur. 

Forskerne fandt, at den musikterapeutiske metode er lige så effektiv som traditionel psykologisk terapi. Musikken hjalp både med at skabe positive tilstande og med at regulere arousal under genkaldelse af traumeoplevelser. Samtidig så forskerne kun et frafald på 5% ved den musikterapeutiske metode, mens de ved traditionel psykologisk behandling oplevede, at 40% af deltagerne faldt fra undervejs.

Forskerne konkluderer, at ’traumefokuseret musik og billeddannelse’ er en nyskabende psykologisk behandling til flygtninge med symptomer på PTSD.

Forskere fra institut for Kommunikation og Psykologi, AAU:
Bolette Daniels Beck

Eksterne forskere:
Steen Meyer
Erik Simonsen
Ulf Søgaard
Inge Petersen
Sidse Marie Arnfred
Thomas Tellier
Torben Moe

Læs mere her: https://vbn.aau.dk/da/publications/music-therapy-was-noninferior-to-verbal-standard-treatment-of-tra

Verdensmål 3 og 10