Spring til indhold
Forside

Nyhed

Europæisk nysgerrighed over for AAU’s tilgang til innovation

Lagt online: 21.03.2023

Den europæiske Innovationsdirektør Anna Panagopoulou besøgte for nylig Aalborg Universitet for at fortsætte dialogen om, hvordan AAU’s tilgang til innovation kan udvides til europæisk niveau.

Nyhed

Europæisk nysgerrighed over for AAU’s tilgang til innovation

Lagt online: 21.03.2023

Den europæiske Innovationsdirektør Anna Panagopoulou besøgte for nylig Aalborg Universitet for at fortsætte dialogen om, hvordan AAU’s tilgang til innovation kan udvides til europæisk niveau.

Af Solbjørk Finnsdottir, AAU’s EU-kontor. Foto: Lasse Møller Badstue, AAU Kommunikation

EU’s innovationsdirektør, Anna Panagopoulou, blev den 9. marts budt velkommen på Aalborg Universitet (AAU) af rektor Per Michael Johansen og prorektor Anne Marie Kanstrup i de nyåbnede faciliteter på AAU’s sundhedsfaglige fakultet. Det blev starten på en dag, hvor AAU fik muligheden for at fremvise universitets særkender og styrker indenfor forskning og innovation.

Dekan Lars Hvilsted Rasmussen gav direktøren indblik i AAU’s grundforskning og tætte samarbejde med industrien om at skabe fremtidens innovative sundhedstilbud. Anna Panagopoulou fik også en rundvisning i AAU’s 5G Robot Lab, hvilket vakte stort engagement fra direktøren, som selv har en baggrund som ingeniør.

Open Entrepreneurship på dagsordenen

Hos AAU Innovation blev direktøren bl.a. introduceret til AAU’s koncept om Open Entrepreneurship, som fokuserer på at understøtte forskerdrevne spin-outs – morgendagens virksomheder. På nationalt plan omfatter konceptet alle otte danske universiteter, som allerede har modnet 100 forskningsideer til velfungerende virksomheder.

- Konceptet om Open Entrepreneurship har nu vakt interesse i EU-Kommissionen, og vi forventer et lignende initiativ i EU, fortæller Peter Rasmussen, der er afdelingschef for Forskningsinnovation.

- AAU’s tilgang til innovation er motiveret af konkrete samfundsmæssige udfordringer, tæt samarbejde med industrien, tværfaglighed og studenterentreprenørskab. Disse er i høj grad de samme principper, der guider den europæiske dagsorden for innovation, supplerer Charlotte Pedersen Jacobsen, der er leder af AAU’s kontor i Bruxelles.

Samarbejde mellem forskning og industri

EU har en vision om at gå forrest i den nye bølge af højteknologisk innovation, hvor samarbejdet mellem forskning og industri styrkes. På samme måde ønsker AAU at skabe innovation både gennem konkurrencedygtige løsninger til virksomheder, men også gennem nye og innovative samfundsmodeller for Europas borgere.

Anna Panagopoulous besøg viser, at der er en stigende international nysgerrighed for at lære af vores innovative miljøer på AAU. 

- Vi var virkelig imponeret over AAU’s præsentation af jeres stærke forsknings- og innovationskapacitet. Vores samtaler med AAU’s ledelse, forskere og innovatører var uden undtagelse en virkelig inspirerende oplevelse. Vi var også begejstrerede over at se konceptet om Open Entrepreneurship komme til live i praksis. Derudover er det en stor bedrift, at AAU er kernen bag et succesfuldt regionalt innovativt økosystem, siger innovationsdirektøren.

I starten af året blev AAU’s EU-kontor gjort til en selvstændig enhed i AAU’s organisation under Fælles Service. Det sker som resultatet af en styrket prioritering af universitetets engagement i det europæiske samarbejde, som nu i højere grad skal være opsøgende og på forkant.

Har du spørgsmål til AAU’s arbejde i EU-regi, er du velkommen til at kontakte Charlotte Pedersen Jacobsen og Anne Drivsholm Sand.