Spring til indhold
Forside

Nyhed

Diskussionssession sætter fokus på bæredygtighed i modulet Forbrugeret

I faget Forbrugerret, der udbydes som valgfag på kandidatuddannelserne i Jura og Erhvervsøkonomi-Jura, afvikles der som en del af undervisningen en diskussionssession med fokus på, hvordan juraen kan bruges som katalysator for bæredygtighed. Dermed plantes der er frø ved fremtidens jurister i forhold til deres anvendelse og forståelse af forbrugerretten.

Nyhed

Diskussionssession sætter fokus på bæredygtighed i modulet Forbrugeret

I faget Forbrugerret, der udbydes som valgfag på kandidatuddannelserne i Jura og Erhvervsøkonomi-Jura, afvikles der som en del af undervisningen en diskussionssession med fokus på, hvordan juraen kan bruges som katalysator for bæredygtighed. Dermed plantes der er frø ved fremtidens jurister i forhold til deres anvendelse og forståelse af forbrugerretten.

Modulet Forbrugerret fremmer dermed SDG 4, der bl.a. har fokus på undervisning i bæredygtig udvikling og bæredygtig livsstil.

Lektor Marie Jull Sørensen, som underviser på forbrugerrets-modulet, fortæller: ”Tanken med at inddrage bæredygtighed i undervisningen i forbrugerret er, at få de studerende til at reflektere over, hvordan juraen kan bruges som katalysator for bæredygtighed og hvilke udfordringer, det indebærer. Forbrugerretten har i forvejen mange formål som f.eks. markedsregulerende og social og økonomisk beskytter. Men herudover kan forbrugerretten også bruges som adfærdsstyring af forbrugerne såvel som de erhvervsdrivende. Lovgiver kan jo f.eks. lave regler om, at man altid skal forsøge afhjælpning før omlevering – såfremt afhjælpning vurderes at være mest bæredygtigt. De studerende finder ud af, at bæredygtighed kræver ofre af nogle af de eksisterende forbrugerrettigheder, men de finder også ud af, at juraen er helt afhængig af, at der kommer svar på, hvad der er bæredygtigt. Hvis lovgiver skal styre os mod bæredygtighed, er det væsentligt at vide, om afhjælpning faktisk er mere bæredygtigt end omlevering!”

I løbet af sessionen skal de studerende eksempelvis brainstorme over, hvad de tænker på, når nogen taler om ’bæredygtighed’ og ’cirkulær økonomi. De skal også overveje, om de selv er bevidste om bæredygtighed og miljø i deres hverdag og diskutere hvad der forhindrer dem i at tage bæredygtige valg. Endelig skal de studerende identificere elementer/paragraffer i nuværende forbrugerbeskyttelseslovgivning som direkte og indirekte henholdsvis understøtter og modvirker de studerende i at tage bæredygtige valg.