Spring til indhold
Forside

Nyhed

Den hvid­næsede del­fin yng­ler i indre dan­ske far­vande

Lagt online: 09.04.2024

Marsvinet nævnes ofte som vores eneste, ynglende hvalart i Danmark. Forskere kan nu med sikkerhed dokumentere, at den hvidnæsede delfin også yngler i indre danske farvande.

Nyhed

Den hvid­næsede del­fin yng­ler i indre dan­ske far­vande

Lagt online: 09.04.2024

Marsvinet nævnes ofte som vores eneste, ynglende hvalart i Danmark. Forskere kan nu med sikkerhed dokumentere, at den hvidnæsede delfin også yngler i indre danske farvande.

Af Jeannette Bylov, AAU Kommunikation og Public Affairs

Klimaforandringerne betyder, at arter forsvinder fra både landjorden, luften og havet, så det er ikke hver dag, forskere kan dokumentere en ny, ynglende hvalart i Danmark - og da slet ikke en stor en af slagsen på op mod 350 kg.

Det drejer sig om den hvidnæsede delfin, der nu med sikkerhed kan siges at yngle i de indre danske farvande. Hvidnæser er ikke noget særsyn i danske farvande, men hidtil har det været antaget, at marsvinet er den eneste hvalart, der yngler i de indre danske farvande. Det er kendt, at hvidnæsen yngler i Nordsøen. Hvert år bliver der indrapporteret observationer af hvidnæsede delfiner.

"Hvidnæsen er efter marsvinet den hyppigst strandende hvalart, men vi har ikke før nu kunnet dokumentere, at de rent faktisk yngler i indre danske farvande. Hvidnæsen er beskyttet under Habitatdirektivet, og det vil være en god idé at begynde at overvåge populationerne af hvidnæser i de danske farvande, ligesom vi gør med marsvinene," siger Sussie Pagh, der er biolog og seniorforsker ved Institut for Kemi og Biovidenskab på Aalborg Universitet.

Natacha Mia Kristensen og Aage Kristian Olsen Alstrup med fostret fundet i den hvidnæsede delfin-hun.
Natacha Mia Kristensen og Aage Kristian Olsen Alstrup med fostret fundet i den hvidnæsede delfin-hun.
Foto: Aalborg Universitet

Stort analysearbejde bag opdagelsen

Der ligger et stort arbejde med at gennemgå gamle obduktionsrapporter og indberetninger bag opdagelsen af, at hvidnæsen yngler i indre danske farvande. I sommeren 2023 blev en hvidnæset delfin indsamlet af Naturstyrelsen Midtsjælland i Nekselø Bugt, der ligger nord for Havnsø. Hvidnæsen blev bragt til obduktion på Aalborg Universitet, der på daværende tidspunkt stod for havpattedyrobduktioner for Miljøstyrelsen, som en del af ’Beredskabet for strandede havpattedyr i Danmark’. Da hvidnæsen blev åbnet, dukkede et næsten fuldbårent foster på 15 kg op.

En enlig svale gør ingen sommer. Der skulle derfor mere dokumentation end et enkelt fuldbårent foster til, før forskerne kunne konkludere, at hvidnæserne yngler i de indre danske farvande.

"Vi gik i gang med at gennemgå obduktionsrapporter og de indberettede observationer fra flere år tilbage i tiden. De mange fund bekræftede vores teori om, at den hvidnæsede delfin yngler flere steder i de indre danske farvande," forklarer Charlotte Bie Tøstesen, der er naturhistorisk chef ved Fiskeri- og Søfartsmuseet.

Hvidnæse-hun klar til obduktion på Aalborg Universitet.
Hvidnæse-hun klar til obduktion på Aalborg Universitet.
Foto: Aalborg Universitet

Forskergruppen kunne helt konkret konstatere, at der var otte tilfælde, hvor hvidnæser var fundet enten med et foster eller var diegivende. I et enkelt tilfælde var en nyfødt kalv med mælk i maven skyllet i land nær Strandby ved Frederikshavn i 2017 foruden en levende hvidnæse med kalv, der blev spottet ved Sletterhage fyr i 2011.

"De mange fund gennem tiden af hvidnæsefostre, diegivende hvidnæser og en enkelt mor med levende kalv betyder, at vi nu kan konkludere, at den hvidnæsede delfin ikke bare yngler i Nordsøen nær Danmark, men at de også yngler i de indre danske farvande," siger Sussie Pagh, der er biolog og seniorforsker fra AAU.

Bag opdagelsen står et hold af hvalforskere fra forskellige institutioner i Danmark, herunder forskere på Aalborg Universitet, Aarhus Universitet og Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg, der satte sig for at gennemgå arkiverne for at undersøge, hvor mange ynglende hvidnæser, der var dokumentation for i de indre danske farvande igennem de seneste 20 år.

Fakta om hvidnæsen

Hvidnæse hedder på latin Lagenorhynchus albirostris.

Hvidnæsen er akrobatisk og socialt anlagt og rider ofte på skibes bovbølger på hurtige både, og hopper fri af vandoverfladen. Hvidnæsen yngler i Nordsøen.

Hvidnæsen forekommer i de tempererede og subarktiske dele af Nordsøen og er især hyppig i den nordlige del af Nordsøen, ved Norges og Islands kyster og findes også ved Grønland og Labrador.

De “danske” hvidnæser hører til de nordøstatlantiske bestande, og fotoidentifikation tyder på, at dyrene i den danske del af Nordsøen og ved Skotland tilhører samme ynglebestand. Både hunner og hanner bliver kønsmodne, når de er mellem 9 og 14 år gamle. Ved kønsmodenhed er hunnerne ca. 245 cm lange og hannerne ca. 10 cm længere. Den typiske flokstørrelse i den danske del af Nordsøen er 4-6 dyr, mens der i udbredelsesområdet er rapporteret om flokke på helt op til 1.000 dyr.

Fakta: Observationer af hvidnæse-strandinger i Danmark

Man ved meget lidt om hvidnæsens biologi, og hvidnæser forveksles ofte med marsvin og andre mindre tandhvaler. Hvert år indrapporteres observationer af både levende og strandede hvidnæser til Naturbasen.dk.

De seneste 15 år er der desuden indrapporteret 48 strandede hvidnæser til ”Beredskabet for strandede havpattedyr”, som i et tæt samarbejde varetages af Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen, Fiskeri-og Søfartsmuseet i Esbjerg, Statens Naturhistoriske Museum i København, Institut for Ecoscience ved Aarhus Universitet i Roskilde, Institut for Kemi og Biovidenskab ved Aalborg Universitet i Aalborg og Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab ved Københavns Universitet.

Kontakt

Aage Kristian Olsen Alstrup, hvaldyrlæge, dr.med.vet
Telefon:  2289 9285

Sussie Pagh, biolog og seniorforsker ved Institut for Kemi og Biovidenskab, Aalborg Universitet
Telefon: 51292292

Charlotte Bie Tøstesen, Naturhistorisk chef ved Fiskeri- og Søfartsmuseet
Telefon: 2964 1388

Carl Christian Kinze, hvalekspert:
Telefon: 2168 2831

Presse

Journalist Jeannette Bylov
AAU Kommunikation og Public Affairs
Telefon: 2423 0566
E-mail: jmb@adm.aau.dk

Kilder:

  • Coasts 2024, 4(2), 226-34; https://doi.org/10.3390/coasts4020013
  • Carl Christian Kinze, Dansk Pattedyr Atlas, Handbook of the Mammals of Europe
  • White-Beaked Dolphin Lagenorhynchus albirostris (Gray, 1846), Anders Galatius, Carl C. Kinze & Peter G. H. Evans.