Forside

Nyhed

Den grønne omstilling er afhængig af styring af smart energy-data

Lagt online: 22.12.2020

Store dele af samfundet gennemgår i øjeblikket en omfattende digitalisering, men digitaliseringen har endnu ikke vundet indpas i bygninger af især ældre dato. Forskere fra Institut for Datalogi samarbejder i en række projekter med virksomheder og kolleger fra andre europæiske lande om at udvikle nye teknologier og standarder, der i stigende grad vil gøre eksisterende bygninger “energismarte”.

Nyhed

Den grønne omstilling er afhængig af styring af smart energy-data

Lagt online: 22.12.2020

Store dele af samfundet gennemgår i øjeblikket en omfattende digitalisering, men digitaliseringen har endnu ikke vundet indpas i bygninger af især ældre dato. Forskere fra Institut for Datalogi samarbejder i en række projekter med virksomheder og kolleger fra andre europæiske lande om at udvikle nye teknologier og standarder, der i stigende grad vil gøre eksisterende bygninger “energismarte”.

Derudover arbejder forskerne med koncepter og løsninger, der gør det muligt for private forbrugere og virksomheder at forbruge energi mere fleksibelt med henblik på en reduktion af det samlede energiforbrug og en mere effektiv udnyttelse af vedvarende energikilder.

Forskerne fra Institut for Datalogi arbejder primært med nye løsninger og standarder i de store projekter domOS, FED (Flexible Energy Denmark), FEVER og GOFLEX. Som eksempler på de mange aktiviteter i projekterne kan nævnes:

  • En fælles platform, der sikrer, at de mange forskellige apparater og sensorer i vores huse kan styres og spille sammen på en intelligent måde (domOS).
  • Danmarks første datasø med energidata, der understøtter en mere effektiv udnyttelse af fleksibiliteten i elnettet (FED).
  • En platform til handel med fleksibilitet i de eksisterende elmarkeder (FEVER).
  • Et koncept (FlexOffer), der sikrer et bedre match mellem forbrug og produktion af vedvarende energi (GOFLEX).