Spring til indhold
Forside

Nyhed

Danske Universiteter og GTS-institutter samarbejder om forsvarsteknologisk udvikling

Lagt online: 23.01.2023

Nyt center skal styrke den forsvarsteknologiske udvikling i Danmark og øge samarbejdet mellem industrien, Forsvaret, universiteterne samt GTS-institutter.

Nyhed

Danske Universiteter og GTS-institutter samarbejder om forsvarsteknologisk udvikling

Lagt online: 23.01.2023

Nyt center skal styrke den forsvarsteknologiske udvikling i Danmark og øge samarbejdet mellem industrien, Forsvaret, universiteterne samt GTS-institutter.

Af David Graff, ENGINEERING Dekansekretariat

De danske universiteter har sammen med fem Godkendte Serviceinstitutter (GTS-institutter) dannet Nationalt Forsvarsteknologisk Center (NFC).  Ambitionen er at styrke udviklingen af nye teknologier og øge samarbejdet mellem industrien, Forsvaret og Universiteterne.

- Med den sikkerhedspolitiske situation, verden står i, er forudsætningerne ændret for fred og sameksistens på det europæiske kontinent. Situationen kalder på, at vi melder klart ud, forklarer dekan Mogens Rysholt Poulsen fra Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet.

- Vi ønsker at stille vores viden og kompetencer til rådighed for, at vi kan forsvare vores samfund og de værdier, det bygger på. Vi er allerede i dag langt, blandt andet med forskning, som måske i første omgang er tænkt ind i en civil sammenhæng, men som også kan anvendes i et forsvar mod nutidens hybride krigsførelse med sabotage, påvirkningskampagner, cyberangreb, egentlige militære operationer og så videre, uddyber han.

Uhørt samling

Det er første gang den danske forsknings- og udviklingssektor har indgået et samarbejde med så klar en organisering og fordeling af roller i tæt dialog med industrien og Forsvaret, lyder det fra formanden for styregruppen i NFC, prorektor Rasmus Larsen fra DTU.

- Med NFC kan vi sætte et højere tempo i udviklingen af den nødvendige forsvarsteknologi og sikre en aktiv udnyttelse af Danmarks særlige styrkepositioner, fortæller han.

Vi ønsker at stille vores viden og kompetencer til rådighed for, at vi kan forsvare vores samfund og de værdier, det bygger på

Mogens Rysholt Poulsen, dekan på Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet

Styrkepositionerne tæller blandt andet rum- og kvanteteknologi, cybersikkerhed, grønne brændstoffer, avancerede droner, elektroniske systemer, informationsteknologi, robotteknologi og satellit-baserede systemer.

Hvis styrkepositionerne skal udnyttes, kræver det politisk opbakning, mener Mogens Rysholt Poulsen:

- Vi opfordrer de nyvalgte folketingspolitikere til at gøre NFC til en vigtig brik i udviklingen af dansk forsvar ved at investere de nødvendige midler til at sikre en langsigtet, strategisk og vidensbaseret udvikling på området. Potentialet er stort, men det kræver politisk opbakning at komme i gang, siger han.

NFC appellerer konkret til, at Folketinget øremærker mindst 2 pct. af de 2 pct. af BNP, der på sigt skal afsættes til Forsvaret, til forskning og udvikling.

FAKTA om NFC

NFC – Nationalt Forsvarsteknologisk Center er etableret af samtlige otte danske universiteter og fem Godkendte Serviceinstitutter (GTS-institutterne): 

 • Aalborg Universitet
 • Danmarks Tekniske Universitet
 • Syddansk Universitet
 • Aarhus Universitet
 • Københavns Universitet
 • Roskilde Universitet
 • IT-Universitetet
 • Copenhagen Business School
 • Teknologisk Institut
 • Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut
 • FORCE Technology
 • Alexandra Instituttet
 • Danmarks Nationale Metrologiinstitut.

NFC blev konstitueret på et styregruppemøde d. 20. december 2022 og forankres i et sekretariat på Aalborg Universitet, mens DTU varetager formandskabet for centrets styregruppe. Der er desuden nedsat et advisory board med deltagelse af en bred kreds af danske interessenter på det forsvarsindustrielle område.