Spring til indhold
Forside

Nyhed

Centrum for europæisk forsvarsforskning i Danmark er rykket til Aalborg

Lagt online: 03.07.2023

Med tre nye bevillinger fra Den Europæiske Forsvarsfond styrker Aalborg Universitet den fælles europæiske forsvarsteknologiske forskning. Det ligger i naturlig forlængelse af universitetets ønske om at støtte Danmark og vores allieredes forsvar og sikkerhed, fortæller rektor Per Michael Johansen.

Nyhed

Centrum for europæisk forsvarsforskning i Danmark er rykket til Aalborg

Lagt online: 03.07.2023

Med tre nye bevillinger fra Den Europæiske Forsvarsfond styrker Aalborg Universitet den fælles europæiske forsvarsteknologiske forskning. Det ligger i naturlig forlængelse af universitetets ønske om at støtte Danmark og vores allieredes forsvar og sikkerhed, fortæller rektor Per Michael Johansen.

Af David Graff, ENGINEERING Dekansekretariat. Foto: Forsvaret/Rune Dyrholm

Hvordan kan flykommunikation gøres mere sikker over for cyberangreb? Hvordan bliver vi endnu bedre til at finde og uskadeliggøre landminer? Hvordan kan vi teknologisk understøtte deling af satellitressourcer?

Det er spørgsmål, som forskere fra AAU skal forsøge at finde svar på i de kommende år i samarbejde med europæiske partnere fra både industri, forsvar og forskningsmiljøer som følge af nye bevillinger fra Den Europæiske Forsvarsfond. AAU stod i den seneste ansøgningsrunde for tre ansøgninger, der alle har modtaget midler, i alt 1,2 mio. EUR. Universitetet er desuden underleverandør til flere andre projekter.

Prioriteten er Europas og Danmarks sikkerhed

Rektor Per Michael Johansen fortæller, at bevillingerne er i tråd med universitetets strategi og ønske om at stille forskningen til rådighed for Europas og Danmarks sikkerhed:

- Verden er under forandring, og Danmarks forsvar og sikkerhed er blevet en vigtig politisk prioritet. Det skyldes ikke kun Ruslands invasion af Ukraine, men også forskydninger i den globale magtbalance, hvor ikke mindst Kina har meldt sig på banen. Jeg tror, at mange danskere har indset, at vi kan ikke tage det demokrati og de liberale værdier, som Danmark bekender sig til, for givet og tro, at det er noget andre landes ledere vil efterstræbe. Vi forstår nu, at det er noget, vi kan blive nødt til at forsvare, siger rektor.

Den forsvarsrelaterede forskning vokser på de danske universiteter i disse år, og på Aalborg Universitet er enheden AAU Defence sat i spidsen for at koordinere arbejdet. AAU Defence skal bl.a. sørge for et stærkt samarbejde mellem AAU og industrien, så danske og europæiske virksomheder kan fastholde en skarp konkurrenceevne i forhold til de løsninger, Forsvaret behøver.

- Den internationale vinkel med stærkt fokus på partnerskabet mellem industri og forskning passer også perfekt ind i det nye forsvarsforlig, hvor der er lagt stor vægt på forskning og udvikling i samarbejde med vores NATO- og EU-partnere. Vi er på AAU klar til at bidrage til denne dagsorden, uddyber rektor.

Bred indsats bærer frugt

Per Michael Johansen fortæller, at Aalborg Universitet allerede i 2017 indledte dialoger med europæiske samarbejdspartnere om forsvars- og sikkerhedsteknologier. Siden er der bygget relationer med førende europæiske forskningsinstitutioner og virksomheder inden for feltet, ligesom der er investeret tid i at levere forskningsfaglig viden og ekspertise til EU-Kommissionens policy-afdelinger.

- Stort cadeau for den indsats over årene, som nu bærer frugt. Dertil kommer, at vi er vant til at arbejde i den europæiske kontekst, og det viser sig nu også som en fordel på forsvars- og sikkerhedsområdet, siger Per Michael Johansen.

Han fremhæver også både bredden og nødvendigheden af de emner, som Aalborg Universitet nu skal bidrage med forskning til:

- Med de nye bevillinger skal vi arbejde med alt fra satellitbaseret overvågning til minerydning. Det siger noget om, hvad universiteterne kan byde ind med i forhold til at løse nogle af de store udfordringer, vi står over for. Fx er vi rigtigt stolte af projektet med at finde landminer, da det er et eksempel på teknologi, som desværre er dybt aktuelt, situationen i Ukraine taget i betragtning. Her står vi med en humanitær udfordring, når den ulykkelige krig forhåbentligt snart er slut, siger Per Michael Johansen.

Om Den Europæiske Forsvarsfond

Den Europæiske Forsvarsfond (European Defence Fund - EDF) støtter forsknings- og udviklingssamarbejde på forsvarsområdet i perioden 2021-2027 for blandt andet at integrere og styrke den europæiske forsvarsindustri. Fonden har til formål at fremme forsvarsindustriens konkurrenceevne, effektivitet og innovationskapacitet på tværs af hele unionen.

Aalborg Universitets tre projekter, der har modtaget midler i denne runde, er: 

  • CONVOY - Unmanned ground and aerial systems for hidden threats detection
  • SPIDER - Innovative multi-sensor space-based Earth observation capabilities towards persistent and reactive ISR
  • SESIOP - Single European Sky interoperability: 

Den Europæiske Forsvarsfonds samlede budget for 2021-2027 er på 8 mia. EUR. I 2023 sætter fonden bl.a. fokus på emner som ’Power consumption’ og ’AI for energy efficiency in technologies’.