Spring til indhold
Forside

Nyhed

Børn bidrager til udvikling af udsatte boligområder

Lagt online: 04.02.2021

Sammen med Københavns Kommune inddrager forskere fra Aalborg Universitet i et aktuelt projekt skoleelever i planlægning af byfornyelse. Projektet har allerede sat konkrete spor i udsatte områder af byen, og samtidig er det med til at styrke børnenes inddragelse i demokratiet.

Nyhed

Børn bidrager til udvikling af udsatte boligområder

Lagt online: 04.02.2021

Sammen med Københavns Kommune inddrager forskere fra Aalborg Universitet i et aktuelt projekt skoleelever i planlægning af byfornyelse. Projektet har allerede sat konkrete spor i udsatte områder af byen, og samtidig er det med til at styrke børnenes inddragelse i demokratiet.

Dele af Valby og Sydhavnen rummer i dag udsatte boligområder med høj arbejdsløshed, lavt uddannelsesniveau og en del kriminalitet. Mange både børn og voksne i disse områder giver udtryk for, at de føler sig ekskluderet, og netop den følelse vil forskningsprojektet Community Drive forsøge at ændre på. Elever i 5.-9. klasse på to skoler har derfor gennem det seneste år været inddraget i byfornyelsesprocesser og har løbende præsenteret deres ideer for embedsmænd og arkitekter i Københavns Kommune.

- Vi fortæller børnene, at de er eksperter på deres eget liv. De har en viden om området, som vi forskere ikke har, og som kommunen heller ikke har.

Lektor Rikke Magnussen fra Institut for Kommunikation og Psykologi på Aalborg Universitet København, som er leder af forskningsprojektet.

Hun har de sidste år arbejdet tæt sammen med Københavns Kommune, der også er en del af projektet, og som ser spændende perspektiver i at få børnene inddraget i at udvikle deres egne lokalområder.

- Normalt fortæller Teknik- og Miljøforvaltningen og arkitekter, hvad de mener, at et område har brug for. Nu har vi i stedet spurgt de lokale eksperter, nemlig børnene, der færdes dagligt i lokalområdet. Og svarene er langt fra altid det samme, siger Anna Lindenhoff Elming, som er projektkoordinator i Borgercenter Børn og Unge i Københavns Kommune.

Børn og unge vil have deres egne steder

Det viser sig bl.a. ved, at arkitekter ofte sværger til store pladser med bænke og træer, hvor alle aldersgrupper kan være i fællesskab. Men det ønske deler børn og unge sjældent. De vil hellere have deres egne steder, og det har de faktisk fået flere steder som udløber af projektet. Blandt andet har skoleelevernes deltagelse betydet, at et område, der skal opsamle vand ved voldsomt regnvejr, passes til, så det resten af tiden kan bruges til boldbane.

Det har været afgørende for børnene – og for os – at det ikke bare er noget, vi leger. Det forpligter at spørge. Forvaltningen skal lytte, og for eksempel omkring Bavnehøj Skolen har områdefornyelsen været meget optaget af de unges ideer.

Anna Lindenhoff Elming, projektkoordinator i Borgercenter Børn og Unge i Københavns Kommune.

Minecraft og legoklodser har været vigtige redskaber

Redskaberne i projektet har været mange. Computerspillet Minecraft giver god mening, når det handler om at færdes i omgivelser med forskellige udfordringer, der skal passeres for at nå frem til Brugsen. En kæmpe bunke Lego giver mulighed for at bygge modeller; det samme gælder med pap og papir. Men perspektiverne i Community Drive er også større end de konkrete resultater.

- Projektet er vigtigt ud fra et demokratiprincip. Når man oplever at have en viden, der er brug for, giver det større faglig selvtillid, siger Anna Lindenhoff Elming, mens Rikke Magnussen tilføjer:

- I starten har reaktionen fra børnene og de unge typisk været, at ingen alligevel lytter til dem. Når de oplever at blive hørt, medvirker det også til at give et stærkt fællesskab.

Kontakt for yderligere information

Rikke Magnussen
Lektor på Aalborg universitet

Tlf.: 2013 4520 eller e-mail: rikkem@hum.aau.dk

Anna Lindenhoff Elming
Projektkoordinator

Tlf.: 3045 3951 eller e-mail: BS81@sof.kk.dk