Forside

Nyhed

Beslutningstagere hjælpes til at arbejde systematisk med bæredygtighed

Professor Lone Kørnøv og lektorer Ivar Lyhne og Søren Løkke, Det Danske Center for Miljøvurdering, Institut for Planlægning, Det Tekniske Fakultet for IT og Design.

Nyhed

Beslutningstagere hjælpes til at arbejde systematisk med bæredygtighed

Professor Lone Kørnøv og lektorer Ivar Lyhne og Søren Løkke, Det Danske Center for Miljøvurdering, Institut for Planlægning, Det Tekniske Fakultet for IT og Design.

FN's verdensmål er en hovedprioritet i samfundet. Den nuværende beslutningstagning over for verdensmålene har imidlertid den svaghed, at den fokuserer på de enkelte mål og tager dermed ikke systematisk hensyn til samspillet mellem dem. Det Danske Center for Miljøvurdering (DCEA) er et centrum for udviklingen af beslutningsstøtteværktøjer til forbedring af beslutningstagning på alle niveauer, herunder også ift. verdensmålene. Med særligt fokus på Open Access-værktøjer, og udnyttelsen af den enorme mængde tilgængelige data, indgår centret i partnerskaber for at levere nye løsninger, der er nødvendige for at fremme samfundets grønne omstilling.

DCEA leder et stort og ambitiøst forskningsprojekt, DREAMS, der har til formål at integrere verdensmålene i de globalt anvendte beslutningsstøtteværktøjer "Vurdering af Virkninger på Miljøet" og "Strategisk Miljøvurdering". Dette indebærer en systematisk og evidensbaseret tilgang til verdensmålene, hvilket er en stor forbedring i forhold til den nuværende beslutningstagning. Denne tilgang er også en del af uddannelsesaktiviteterne i centret, der får både national og international opmærksomhed. I samarbejde med førende ekspertkonsulenter og eksperter fra ministeriet tilbyder DCEA kompetenceudvikling for embedsmænd, konsulenter, forskere og andre samfundsaktører.

Kontakt