Spring til indhold
Forside

Nyhed

AAU indfører psykologisk kriseberedskab til studerende

Lagt online: 22.03.2023

Møder du i dit arbejde på AAU en studerende, som bliver udsat for voldsomme eller akutte kriser, er der nu professionel hjælp at hente på AAU. Universitetet har indgået aftale om at oprette et psykologisk kriseberedskab, der kan hjælpe AAU’s studerende, når en akut krise rammer.

Nyhed

AAU indfører psykologisk kriseberedskab til studerende

Lagt online: 22.03.2023

Møder du i dit arbejde på AAU en studerende, som bliver udsat for voldsomme eller akutte kriser, er der nu professionel hjælp at hente på AAU. Universitetet har indgået aftale om at oprette et psykologisk kriseberedskab, der kan hjælpe AAU’s studerende, når en akut krise rammer.

Af Lea Laursen Pasgaard, AAU Kommunikation. Foto: Colourbox

En studerende begår selvmord. En underviser får hjertestop under en forelæsning. En studerende udsættes for et voldeligt overgreb foran sine medstuderende. Nogle gange sker det, at en eller flere studerende på Aalborg Universitet (AAU) bliver udsat for en akut kritisk hændelse, som kræver hurtig handling og professionel hjælp.

Og når det sker, stiller det den enkelte medarbejder eller afdeling, som den kriseramte studerende henvender sig til, over for et stort ansvar. Derfor har universitetet indgået en aftale med Dansk Krisekorps om et psykologisk kriseberedskab, som kan hjælpe AAU-studerende, der bliver ramt af en alvorlig krise.

- En alvorlig hændelse eller ulykke kan sætte dybe spor hos den ramte, medstuderende og medarbejdere, der involveres i sagen. Vi ved, at det er utrolig vigtigt at få samlet ordentligt op på alvorlige hændelsessager. Men det kan være svært for den enkelte medarbejder at gøre, hvis der ikke er nogle klare procedurer og et professionelt beredskab, der bakker op, siger prorektor Anne Marie Kanstrup.

Behov for fælles procedurer

Hun står i spidsen for AAU’s Strategiske Råd for Uddannelse (DSUR), som sammen med AAU Studie- og trivselsvejledningen har taget initiativ til oprettelsen af et psykologisk kriseberedskab til studerende på AAU. De har gennemgået de eksisterende procedurer og erfaringer på området og konkluderet, at der er et behov for at indgå aftale med et beredskab.

- Jeg er rigtig glad for, at vi nu har fået en simpel og konkret procedure, som den enkelte ansatte kan læne sig op ad, når der opstår en svær krise blandt en eller flere studerende. Det er vigtigt – både for den studerende og ansatte, at alle ved, hvordan vi skal agere, hvis krisen rammer, siger prorektor.

Med det nye kriseberedskab kan en kriseramt studerende eller årgang få akut hjælp af et eksternt krisekorps af psykologer, som er tilknyttet AAU i Aalborg, Esbjerg og København. Der afsættes op til fem timer per henvisning, hvilket er det samme antal, som AAU’s kriseberedskab for ansatte dækker.

Præmisserne for at bruge ordningen er:

  • Dækningen af udgifter til psykologisk krisehjælp er godkendt af minimum studielederniveau.
  • Krisen er opstået i direkte forbindelse med eller i relation til studiet.
  • Krisen har betydning for den/de studerendes evne til at opretholde/fastholde studiet.
  • Krisen kan ikke håndteres af AAU’s eksisterende system, fx hos AAU Studie- og trivselsvejledning, Studenterpræsterne eller Studenterrådgivningen.

 

Mere information om kriseberedskabet

AAU Studie- og trivselsvejledning har lavet en hjemmeside om krisehjælp til studerende, som er målrettet AAU’s ansatte. Her kan du læse mere om, hvordan du som ansat skal forholde dig, hvis der opstår en krise enten på eller i relation til AAU, som dine studerende er involveret i. På siden finder du en plan for, hvordan det psykologiske beredskab til studerende aktiveres.

AAU Studie- og trivselsvejledning har et tæt samarbejde og dialog med leverandør og agerer derfor gerne sparringspartner for studier i krisesituationer med studenterinvolvering.

Der findes også en hjemmeside målrettet studerende, som beskriver, hvor man kan henvende sig for at få hjælp, hvis man bliver ramt af en krise eller på anden måde har brug for hjælp.

Se hjemmesiden til de studerende her.

Er du selv ramt af en krise?

Som medarbejder på AAU kan du via erhvervspsykolog David Graae, som har et team af autoriserede psykologer, få professionel hjælp til at afklare arbejdsbetingede trivselsproblemer, som er afledt af det psykiske arbejdsmiljø. Den fælles ordning er en vigtig del af universitets indsats mod bl.a. samarbejdsproblemer, stress, chikane.

Læs mere om kriseberedskabet til ansatte her.