AAU logo

Revision, cand.merc.aud

Revision, cand.merc.aud

Revision, cand.merc.aud

Revisorkandidat er en 2-årig kandidatuddannelse, der kvalificerer til en lang række jobs inden for rådgivning, revision og regnskab.

Uanset at søgningen til dette studium i de senere år har været meget stor, er der også plads til dig, hvis du har lysten og evnerne.

Den oprindelige tanke med uddannelsen var at kvalificere de færdiguddannede kandidater til at foretage revision af private og offentlige virksomheder, men i dag anvendes cand.merc.aud.-kandidater som:

 • økonomimedarbejdere og økonomichefer i virksomheder,
 • medarbejdere i SKAT,
 • selvstændige rådgivere for erhvervsvirksomheder og myndigheder,
 • undervisere på universitetet, herunder Ph.D.-forskere,
 • statsautoriserede revisorer, enten som ansatte medarbejdere eller som partnere.

Forudsætningen for at blive indskrevet som studerende på cand.merc.aud.-uddannelsen er, at du har én af følgende uddannelser:

 1. en bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi (HA)
 2. en dansk eller udenlandsk uddannelse, der efter en konkret vurdering svarer til en dansk HA i erhvervsøkonomi, og med mindst 75 ECTS erhvervsøkonomiske eksaminer bestået, eller
 3. en HD-eksamen. i regnskab (HD-R) eller finansiering (HD-F), og i begge disse tilfælde skal du under cand.merc.aud.-uddannelsen bestå to særlige suppleringsfag hver på 10 ECTS.

Se, hvilke uddannelser der giver adgang til Revisorkandidatuddannelsen på Uddannelsestjekkeren

Du får viden om

 • Internt regnskab og ekstern rapportering
 • Revision - erhvervsret - skatteret
 • Rådgivning

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen