AAU logo

It, læring og organisatorisk omstilling (fysisk og digital tilstedeværelse), Kandidat

It, læring og organisatorisk omstilling (fysisk og digital tilstedeværelse)

It, læring og organisatorisk omstilling (fysisk og digital tilstedeværelse)

Kandidatuddannelsen kan fungere som overbygning på flere forskellige bachelor- og professionsbacheloruddannelser. Uddannelsen giver dig mulighed for at arbejde forandringsorienteret og innovativt med it i forbindelse med læring og organisatorisk forandring. Du får et indgående kendskab til teorier og metoder om it, læring og didaktisk design. Derudover får du teknikker til at udvikle læring, undervisning, formidling og samarbejde i institutioner, virksomheder og organisationer. I alle sammenhænge står brugen af it centralt. (Foto: Lars Horn)

ANSØGNING TIL UDDANNELSEN i 2017

Tak til de mange, der har indsendt ansøgning til It, Læring og Organisatorisk Omstilling. 
Alle ansøgere vil modtage svar på deres ansøgning senest 15. juni.

For dig, der evt. missede denne første deadline for at søge ind, kan der muligvis blive en ny chance senere.
3. juli vil du her på www.aau.dk kunne se, hvilke uddannelser, der tilbyder ledige pladser.


 

Hvorfor vælge Iloo?
 

 HAR DU MOD PÅ?

 - at udvikle, designe og lede digitalt baserede udviklingsprojekter, der kan forandre institutioner eller virksomheder nationalt og internationalt? 
 

 VIL DU VÆRE MED TIL?

 - at tænke i kreative og innovative muligheder ved at afprøve forskellige digitale teknologiers læringspotentialer?
 

 SER DU MULIGHEDER I?

 - at arbejde med sociale medier, digitale læringsplatforme, virtuelle verdener eller læringsspil i undervisnings- og læringssammenhænge? (Foto: Lars Horn)

 

FOR DIG, DER VIL ARBEJDE KREATIVT OG INNOVATIVT MED IT

Uddannelsen kvalificerer dig til at arbejde med it, læring og organisatoriske forandringsprocesser i mange forskellige sammenhænge.

Kandidatuddannelsen i It, læring og organisatorisk omstilling er en uddannelse med fysisk og digital tilstedeværelse. Der er mulighed for at deltage på undervisningshold i både Aalborg og København.

På uddannelsen kommer du til at arbejde med:

  • Læring og it
  • Didaktisk design
  • Organisationer
  • Innovationsprocesser
  • Projektledelse.

foto: Lars Horn


Omstilling og læring er nøglebegreber

Kandidatuddannelsen i It, læring og organisatorisk omstilling udforsker og eksperimenterer med de nyeste teknikker og teknologier til samarbejde og kommunikation i it-integrerende læringsrum.

Forandring og læring er nøglebegreber, og uddannelsens mål er at sætte dig i stand til at tage del i og præge de forandringsprocesser, som finder sted i organisations- og uddannelsessammenhænge.

Desuden opnår du kompetencer i at kunne håndtere og støtte videndeling, samarbejde og læreprocesser i forbindelse med organisatoriske forandringsprocesser.

Kandidatuddannelsen i It, læring og organisatorisk omstilling udbydes i samarbejde med It-vest. Uddannelsen benævnes derfor også cand.it. i It, læring og organisatorisk omstilling.Undervisningshold i Aalborg og København

Kandidatuddannelsen udbydes fra Aalborg, men uanset om du bor i København eller Aalborg, vil du kunne følge uddannelsen der, hvor det passer dig bedst. Underviser- og forskermiljøet bag uddannelsen er nemlig hjemmehørende i begge universitetsbyer, og der arbejdes i vid udstrækning med undervisningssituationer via videokonferencesystemer.  

 

BLIV "STUDERENDE FOR EN DAG"

Kom og vær med i undervisningen! Du er hermed inviteret!
Et besøg hos os vil give dig mulighed for at få en fornemmelse af AAU, snuse lidt til uddannelsens forskellige fag, fornemme studiemiljøet samt tale med studerende og undervisere.

vi åbner for "studerende for en dag" til september

Lige nu er der pause,  idet der ikke afholdes mere regulær undervisning på forårssemesteret. Til september 2017 vil det igen være muligt at bilve "Studerende for en dag"?

Kontakt en studievejleder på ILOO og aftal et besøg.
iloostudentervejl@learning.aau.dk

 

Har du spørgsmål til uddannelsen?

Du er altid velkommen til at henvende dig til uddannelsens studenterstudievejledere.
iloostudentervejl@learning.aau.dk

 

Du får viden om

  • IT-didaktisk design - netbaseret kommunikation
  • Kultur og globalisering - Innovationsprocesser
  • Ledelse og organisation
  • Organisatoriske forandringsprocesser

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen