AAU logo

It, læring og organisatorisk omstilling (fysisk og digital tilstedeværelse), Kandidat

It, læring og organisatorisk omstilling (fysisk og digital tilstedeværelse)

It, læring og organisatorisk omstilling (fysisk og digital tilstedeværelse)

Kandidatuddannelsen kan fungere som overbygning på flere forskellige bachelor- og professionsbacheloruddannelser. Uddannelsen giver dig mulighed for at arbejde forandringsorienteret og innovativt med it i forbindelse med læring og organisatorisk forandring. Du får et indgående kendskab til teorier og metoder om it, læring og didaktisk design. Derudover får du teknikker til at udvikle læring, undervisning, formidling og samarbejde i institutioner, virksomheder og organisationer. I alle sammenhænge står brugen af it centralt. (Foto: Lars Horn)


Hvorfor vælge Iloo?
 

 HAR DU MOD PÅ?

 - at udvikle, designe og lede digitalt baserede udviklingsprojekter, der kan forandre institutioner eller virksomheder nationalt og internationalt? 
 

 VIL DU VÆRE MED TIL?

 - at tænke i kreative og innovative muligheder ved at afprøve forskellige digitale teknologiers læringspotentialer?
 

 SER DU MULIGHEDER I?

 - at arbejde med sociale medier, digitale læringsplatforme, virtuelle verdener eller læringsspil i undervisnings- og læringssammenhænge? (Foto: Lars Horn)

 

FOR DIG, DER VIL ARBEJDE KREATIVT OG INNOVATIVT MED IT

Uddannelsen kvalificerer dig til at arbejde med it, læring og organisatoriske forandringsprocesser i mange forskellige sammenhænge.

Kandidatuddannelsen i It, læring og organisatorisk omstilling er en uddannelse med fysisk og digital tilstedeværelse. Du kan følge uddannelsen i enten Aalborg eller København.

På uddannelsen kommer du til at arbejde med:

  • Læring og it
  • Didaktisk design
  • Organisationer
  • Innovationsprocesser
  • Projektledelse.

foto: Lars Horn


Omstilling og læring er nøglebegreber

Kandidatuddannelsen i It, læring og organisatorisk omstilling udforsker og eksperimenterer med de nyeste teknikker og teknologier til samarbejde og kommunikation i it-integrerende læringsrum.

Forandring og læring er nøglebegreber, og uddannelsens mål er at sætte dig i stand til at tage del i og præge de forandringsprocesser, som finder sted i organisations- og uddannelsessammenhænge.

Desuden opnår du kompetencer i at kunne håndtere og støtte videndeling, samarbejde og læreprocesser i forbindelse med organisatoriske forandringsprocesser.

Kandidatuddannelsen i It, læring og organisatorisk omstilling udbydes i samarbejde med It-vest. Uddannelsen benævnes derfor også cand.it. i It, læring og organisatorisk omstilling.Undervisning i Aalborg eller København

Uddannelsen er forskningsforankret i både Aalborg og København. Det betyder at underviserne på uddannelsen har arbejdssted i enten den ene eller den anden by. Som studerende skal du vælge campus-tilknytning til enten Aalborg eller København, og du skal møde op til undervisning i den by, du vælger. 

På dit undervisningssted vil du blive præsenteret for ’traditionel’ fremmødeundervisning samt medieret undervisning. Den it-medierede undervisning kræver også fremmøde, og er med til at binde undervisere og studerende sammen på tværs af de to uddannelsessteder. Den medierede undervisning får på denne måde et dobbelt formål, idet den sikrer uddannelsens faglige bredde ved at udnytte undervisernes kompetencer fra begge sider af Storebælt. Samtidig skal den it-medierede undervisning virke ’eksemplarisk’, idet du som studerende bliver fortrolig med mange forskelligartede it-medierede undervisningsformer, herunder undervisning via videokonference.
 

BLIV "STUDERENDE FOR EN DAG"

Kom og vær med i undervisningen! Du er hermed inviteret!
Et besøg hos os vil give dig mulighed for at få en fornemmelse af AAU, snuse lidt til uddannelsens forskellige fag, fornemme studiemiljøet samt tale med studerende og undervisere. Kontakt en studievejleder på ILOO og aftal et besøg.

 

Har du spørgsmål til uddannelsen?

Du er altid velkommen til at henvende dig til uddannelsens studenterstudievejledere.

 

Du får viden om

  • IT-didaktisk design - netbaseret kommunikation
  • Kultur og globalisering - Innovationsprocesser
  • Ledelse og organisation
  • Organisatoriske forandringsprocesser

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen