AAU logo

Medicin med industriel specialisering, Bachelor

Medicin med industriel specialisering

Medicin med industriel specialisering

Medicin redder menneskeliv! Store opdagelser - som penicillin - har betydet kæmpe fremskridt i behandlingen af livstruende sygdomme. Og der er stadig brug for udvikling og test af nye behandlingsformer.

Nye scanningsteknikker giver meget detaljerede billeder af kroppen og af, hvordan kroppens funktioner påvirkes af sygdom. Bioteknologiske metoder udvikles, så de kan give mere præcise målinger af molekylerne i kroppen. Det fører til en bedre forståelse af, hvordan både syge og raske organer fungerer.

Kombination af viden

For at kunne gøre medicinske fremskridt er der brug for veluddannede mennesker, der med en solid viden om de medicinske grundvidenskaber som anatomi og fysiologi forstår, hvordan kroppen fungerer. På studiet forventes det, at du selv lægger krop til undersøgelser og at du undersøger dine medstuderende.

Der er brug for mennesker, der kan kombinere viden om kroppen og viden om teknologi med det formål at udvikle ny medicin og bedre behandling af sygdomme. Sidst, men ikke mindst, skal de vide, hvorledes medicinske forsøg udføres etisk og forskningsmæssigt korrekt.

Medicin med industriel specialisering

I uddannelsen Medicin med industriel specialisering uddanner vi kandidater med disse kompetencer. Det gør vi ved at undervise i både de grundlæggende medicinske videnskaber, de nyeste teknologiske metoder og behandlingsformer samt i statistik, etik og lovgivning vedrørende medicinfremstilling og afprøvning. Målet er at uddanne specialister, der kan målrette medicin og nye behandlingsmetoder til gavn for primært patienterne, men også samfundet generelt.

Uddannelsen er rettet mod at kvalificere dig til at blive ansat i lægemiddelindustrien hvor der ligger store udfordringer inden for udvikling, tilpasning og salg af lægemidler og løsninger.

Studiet er opbygget som en bacheloruddannelse på tre år efterfulgt af en kandidatuddannelse på to år. Studieformen er en kombination af problemorienteret projektarbejde, forelæsninger og kurser.
 

Studiets opbygning

Studiet er opbygget af en 3-årig bacheloruddannelse (BSc) efterfulgt af en 2-årig kandidatuddannelse (cand.scient.med.).
Bachelordelens undervisning er grundlæggende opbygget med undervisning i blokke indeholdende tre elementer:

  • Projektarbejde med realistiske sygdoms- og behandlingsforløb
  • Cases (patienthistorier), kliniske øvelser og ophold på klinik
  • Grundlæggende kurser (fx statistisk analyse, farmakologi, kvalitetssikring, anatomi og fysiologi)

Kandidatuddannelsen bygger videre på bachelordelen, men med særligt industrielt og forskningsmæssigt fokus. Du vælger selv, hvilken profil du ønsker på kandidatuddannelsen, enten inden for biomedicin, translational medicin eller marketing i tilknytning til forskningsmiljøerne.

Du får viden om

  • Anatomi - cellebiologi
  • Fysiologi
  • Ernæring - klinisk psykologi

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Se relaterede uddannelser inden for

Mød AAU
Deltag i arrangementer på Aalborg Universitet for studiesøgende, og oplev studielivet på AAU. mød aalborg universitet