AAU logo

Idræt, Bachelor

Idræt

Idræt

På Aalborg Universitet kan du læse idræt på flere forskellige måder. Du kan vælge at læse en 3-årig bachelor efterfulgt af en 2-årig kandidatuddannelse i Idræt, Idrætsteknologi eller Folkesundhedsvidenskab. Du kan også læse idræt som centralt fag eller sidefag i en to-fags kandidatuddannelse (gymnasielærer-modellen). Kombiner f.eks. med biologi, engelsk, historie, psykologi, matematik eller et andet spændende fag. 

Eksempler på studieforlø:

Studieforløb for kombinationen Idræt som centralt fag og dansk som sidefag

Studieforløb for kombinationen Idræt som centralt fag og samfundsfag som sidefag

Studieforløb for kombinationen Idræt som centralt fag og matematik som sidefag

Bacheloruddannelsen i Idræt

Studieformen på bacheloruddannelsen i idræt på AAU er en kombination af projektarbejde og kursusundervisning.

Hvert semester laver du et projekt inden for et tema som f.eks. ”Motorisk indlæring”, ”Talentudvikling” eller ”Bevægelsernes effektivitet”. Inden for temaet får du mulighed for at analysere en problemstilling og afprøve forskellige teorier, metoder og løsninger. I projekterne kombinerer du teori og praksis, som f.eks. træning med en et-hjulet cykel i kombination med målinger af fysiologiske parametre i laboratorierne.

Gennem de praktiske fag får du en bred viden og færdigheder inden for en lang række sportsgrene. Der er praktiske kurser i net-, slag- og kaosspil, kropsbeherskelse, dans, svømning, atletik og friluftsliv. I de teoretiske fag som blandt andet biomekanik, træningsfysiologi, idrætspsykologi, læring, statistik og videnskabsteori opnår du kvalifikationer, som gør det muligt at lave analyser og eksperimentelle forsøg. 

Kandidatuddannelser inden for Idræt og sundhed

Aalborg Universitet udbyder to forskellige 2-årige kandidatuddannelser inden for idræt, som man kan vælge efter bacheloruddannelsen, nemlig Idræt eller Sports Technology. Derudover er der også mulighed for at vælge kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab

Du får viden om

  • Boldspil - musik og bevægelse
  • Svømning og livredning
  • Anatomi og fysiologi
  • Biomekanik - sundhedsstatistik

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Mød AAU
Deltag i arrangementer på Aalborg Universitet for studiesøgende, og oplev studielivet på AAU. mød aalborg universitet