AAU logo

International Virksomhedskommunikation i Engelsk, Bachelor

International Virksomhedskommunikation i Engelsk

International Virksomhedskommunikation i Engelsk

International Virksomhedskommunikation i Engelsk er en internationalt orienteret uddannelse med fokus på (fremmed)sprog og kommunikation i virksomheder og organisationer. På uddannelsen lærer du, hvordan virksomheder bedst kommunikerer professionelt med mennesker og markeder i andre kulturer.

Fremmedsprog og kommunikation: kompetencer, du kan bruge til noget
 

Uddannelsen i International Virksomhedskommunikation i Engelsk er først og fremmest en sprog- og kommunikationsuddannelse. På uddannelsen træner du således det engelske sprog ved at oversætte, skrive og tale det i mange forskellige sammenhænge. Sprog og kommunikation handler om mange ting, og fx arbejder du med virksomheds- og webkommunikation på engelsk. Du lærer både at oprette et websted for en virksomhed og at skrive gode (web)tekster til den målgruppe, en virksomhed henvender sig til. Du bliver også trænet i mundtlig kommunikation på engelsk, så du kan stå for kontakten med internationale kunder og forretningsforbindelser, fx på messer og udstillinger i engelsktalende lande.

Lær virksomhedsforståelse, kultur og markedskommunikation

I løbet af uddannelsen i International Virksomhedskommunikation i Engelsk opnår du viden om den rolle, sproget spiller for virksomhedens kommunikation, samt viden om hvordan virksomheder er organiseret, og hvordan de markedsfører sig. Du skal bl.a. arbejde med cases, hvor du analyserer et udenlandsk marked for en virksomhed. Det kan fx være det engelske marked for økologiske fødevarer, hvor du skal finde ud af, hvordan en dansk fødevarevirksomhed bedst kan tilrettelægge sin markedsføring og markedskommunikation over for de engelsktalende markeder. Her får du brug for viden om det engelske sprog, markedskommunikation og om engelsk og amerikansk forbrugerkultur - en viden du opbygger i kurser som Virksomhedskommunikation, Virksomhedsforståelse, Interkulturel kommunikation i organisationer, Erhvervs- og markedsforhold og Kultur- og samfundsforhold. Samtidig arbejder du med forskellige organisationsformer og organisationskulturer.

Læs om International Virksomhedskommunikation i Spansk

Læs om International Virksomhedskommunikation i Tysk

Du får viden om

  • Virksomhedskommunikation - kultur- og samfundsforhold
  • Interkulturel (markeds)kommunikation
  • Virksomhedsforståelse
  • Mundtlig og skriftlig sprogfærdighed 

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Studiepraktik - prøv en uddannelse på AAU
Kom i Studiepraktik på Aalborg Universitet og afprøv livet som studerende i tre dage.

studiepraktik på AAU