AAU logo

Studerende på Aalborg Universitet

Antal ordinære studerende

Nedenfor ses antallet af ordinære heltidsstuderende indskrevet på Aalborg Universitet.

Tallene opgøres officielt hvert år pr. 1.oktober. 

Bemærk venligst at antallet af studerende nedenfor ikke er det samme som antallet af FTE (Full-time equivalent). 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
HUM 4.147 4.860 5.032 4.710 4.447
SAMF 4.962 5.581 5.786 6.004 6.212
SUND 1.143 1.396 1.577 1.681 1.754
ENGINEERING 2.242 2.760 3.119 3.361 3.335
TECH 3.445 4.144 4.539 4.753 4.758
TOTAL 15.939 18.741 20.053 20.509 20.506

Antal STÅ

Til opgørelse af aktiviteten på heltidsuddannelser benyttes studenterårsværk (STÅ), hvor 1 STÅ defineres som studieaktivitet i et omfang svarende til et års normeret studietid, og er det samme som 60 ECTS point. En studerende der ikke optjener ECTS point i løbet af et år (evt. er inaktiv) producerer ingen årsværk.

STÅ-tallet opgøres den 1. september hvert år fra og med 2014. Før da pr.1.oktober.

 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
HUM 2.371 2.751 3.369 3.814 3.934
SAMF 2.793 3.247 3.692 4.312 4.675
SUND 631 789 940 1.116 1.263
TEKNAT 3.945 4.338 4.866 5.638 6.093
TOTAL 9.739 11.125 12.867 14.880 15.963

 

Antal studerende opdelt på campusniveau

Nedenfor ses antallet af ordinære heltidsstuderende indskrevet på Aalborg Universitet fordelt på campusområder.

Tallene er opgjort pr. 1.oktober.

Campus Aalborg
  2012 2013 2014 2015 2016
HUM 3.453 3.821 3.929 3.718 3.620
SAMF 4.526 5.067 5.259 5.514 5.768
SUND 1.143 1.396 1.577 1.681 1.754
ENGINEERING 1.777 2.020 2.196 2.388 2.433
TECH 2.406 2.673 2.847 3.005 3.061
TOTAL 13.305 14.977 15.808 16.306 16.636

 

Campus Esbjerg
  2012 2013 2014 2015 2016
ENGINEERING 287 355 413 468 467
TECH 140 173 195 155 107
TOTAL 427 528 608 623 574

 

Campus København
  2012 2013 2014 2015 2016
HUM 694 1.039 1.103 992 827
SAMF 436 514 527 490 444
ENGINEERING 178 385 510 505 435
TECH 899 1.298 1.497 1.593 1.590
TOTAL 2.207 3.236 3.637 3.580 3.296