AAU logo

Studerende på Aalborg Universitet

Antal ordinære studerende

Nedenfor ses antallet af ordinære heltidsstuderende indskrevet på Aalborg Universitet.

Tallene opgøres officielt hvert år pr. 1.oktober. 

Bemærk venligst at antallet af studerende nedenfor ikke er det samme som antallet af FTE (Full-time equivalent). 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
HUM 4.860 5.032 4.710 4.447 4.363
SAMF 5.581 5.786 6.004 6.212 6.312
SUND 1.396 1.577 1.681 1.754 1.772
ENGINEERING 2.760 3.119 3.361 3.335 3.559
TECH 4.144 4.539 4.753 4.758 4.723
TOTAL 18.741 20.053 20.509 20.506 20.729

Antal STÅ

Til opgørelse af aktiviteten på heltidsuddannelser benyttes studenterårsværk (STÅ), hvor 1 STÅ defineres som studieaktivitet i et omfang svarende til et års normeret studietid, og er det samme som 60 ECTS point. En studerende der ikke optjener ECTS point i løbet af et år (evt. er inaktiv) producerer ingen årsværk.

STÅ-tallet opgøres den 1. september hvert år fra og med 2014. Før da pr.1.oktober.

 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
HUM 2.371 2.751 3.369 3.814 3.934
SAMF 2.793 3.247 3.692 4.312 4.675
SUND 631 789 940 1.116 1.263
TEKNAT 3.945 4.338 4.866 5.638 6.093
TOTAL 9.739 11.125 12.867 14.880 15.963

 

Antal studerende opdelt på campusniveau

Nedenfor ses antallet af ordinære heltidsstuderende indskrevet på Aalborg Universitet fordelt på campusområder.

Tallene er opgjort pr. 1.oktober.

Campus Aalborg
  2013 2014 2015 2016 2017
HUM 3.821 3.929 3.718 3.620 3.583
SAMF 5.067 5.259 5.514 5.768 5.902
SUND 1.396 1.577 1.681 1.754 1.772
ENGINEERING 2.020 2.196 2.388 2.433 2.635
TECH 2.673 2.847 3.005 3.061 3.133
TOTAL 14.977 15.808 16.306 16.636 17.025

 

Campus Esbjerg
  2013 2014 2015 2016 2017
ENGINEERING 402 467 524 526 513
TECH 127 137 90 39 21
TOTAL 529 604 614 565 534

 

Campus København
  2013 2014 2015 2016 2017
HUM 1.039 1.103 992 827 780
SAMF 514 527 490 444 410
ENGINEERING 385 510 505 435 411
TECH 1.298 1.497 1.593 1.590 1.569
TOTAL 3.236 3.637 3.580 3.296 3.170