Spring til indhold
ForsideSamarbejdeTilbud til gymnasierBesøg på AAUMatematik

Matematik - Digitale Teknologier, Kulturarv og Oprindelige Folk

Kort beskrivelse af aktiviteten: Moderne teknologier såsom Virtual Reality, lidt ældre teknologier såsom smarte mobil-telefoner og pc’ere er konstruerede og er indlejrede primært med en vestlig verdens kultur. Vi interagerer med dem via grafiske overflader og med diverse interaktionsformer og systemer såsom tracking, touch, computermus etc. Men ikke alle mennesker på Jorden er ens, det er ikke altid lige logisk hvordan digitale teknologier fungerer, og vores anvendelser af teknologi kan variere fra sted til sted. Denne aktivitet vil give indblik i, hvordan man kan gentænke (og genforstå) digitale teknologier, når målet er at designe og digitalisere kulturarv med oprindelige folk.

Karakter af besøgets indhold: Et foredrag om hvordan man kan genforstå det kulturelle i digitale teknologier, hvordan man kan designe disse systemer med oprindelige folk, og hvad det vil sige at lave forskning i fjerne egne, hvor teknologi-anvendelsen er meget forskellig. Baseret på eksisterende forskning vil underviseren tage klassen med på en digital læringsrejse til det sydlige Afrika.

Faglig relevans: Teknologi, Samfundsfag, Matematik, Kommunikation/IT

Nøgleord: IT, design, teknologi, oprindelige folk, kulturarv

Forventet niveau: Kan tilpasses alle niveauer i gymnasiet

Forberedelse: Som udgangspunkt behøves ingen forberedelse. Men kan tilpasses til den enkelte ved fx at læse/arbejde med baggrundsmateriale og/eller se relevante film.

Udbytte: Forventeligt vil de studerende blive i stand til at være mere forstående overfor det kulturelle i deres mest anvendte digitale teknologier, de vil også få en bedre generel forståelse for digitale teknologier (såsom Virtual Reality), interaktionsdesign, digitalisering af kulturarv, og hvad teknologi-design med oprindelige folk kan betyde.

Maks. antal personer: Besøget kan tilpasses antallet af elever – dog minimum 10.

Tidspunkter for besøget: Aftales med kontaktperson.

Besøgets varighed: Halv dag/hel dag – kan evt. følges op med debat om opgaver, som eleverne laver med udgangspunkt i besøget.

Mødested: Aftales med kontaktperson.

Kontaktperson: gymansieportalen@adm.aau.dk - Associate Professor Kasper Rodil, Sektion for Media Teknologi

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Statistiske