Spring til indhold

Idræt - Idrættens Samfundsmæssige Rolle

Karakter af besøgets indhold: Oplæg der er problembaseret og opbygget omkring en række spørgsmål som: Hvilken rolle spiller idræt i samfundet? Hvordan har denne rolle udviklet sig over tid? Hvorvidt kan idræt bidrage til social inklusion og sundhedsfremme? Hvilke (u)intenderede konsekvenser kan der opstå ved idrætsindsatser, som er rettet mod at nå samfundsmæssige mål?
Inddragelse af deltagere i refleksionsøvelser, arbejde med konkrete cases og diskussion

Faglig relevans: Idræt og samfundsfag

Nøgleord: Idræt, fysisk aktivitet, inklusion, sundhedsfremme, præstationsfremme

Forventet niveau: Faglige forudsætninger er ikke en nødvendighed

Forberedelse: Ingen

Udbytte: Deltagerne vil få mulighed for at reflektere over den rolle, som idræt spiller i deres eget liv, og hvilken rolle idræt kan spille i samfundet. De vil få viden om, hvordan idræt har udviklet sig over tid, samt udvikle en nuanceret forståelse af idræt og de funktioner som idræt kan have. Samtidig vil deltagerne få indblik i nogle af de problemstillinger og temaer, der bliver behandlet på den samfundsvidenskabelige del af idrætsuddannelsen.

Maks. antal personer: ca. 20-100 personer

Tidspunkter for besøget: Aftales med kontaktperson.

Besøgets varighed: Aftales med kontaktperson.

Mødested: Aftales med kontaktperson.

Kontakt: gymnasieportalen@adm.aau.dk, Sine Agergaard, Idrætsvidenskab, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Statistiske