Spring til indhold
ForsideSamarbejdeTilbud til gymnasierBesøg på AAUBiologi

Biologi - Maksimal iltoptagelse (kondital), kroppens energiomsætning og lungefunktion

Kort beskrivelse af aktiviteten:  Den menneskelige krop omsætter hele tiden energi. Ved hvile er energiomsætningen relativt lav, men under hård træning tæt på din maksimale puls, øges energiomsætningen mange gange i forhold til hvile. Hos udholdenhedstrænede mennesker er ændringen større end hos utrænede.

Viden om energiomsætning er interessant for sportsfolk, men kan være livsnødvendig viden under behandling af intensivpatienter, der ikke selv kan indtage ernæring grundet fuld narkose eller koma.

Energiomsætningen i kroppen kan bestemmes ved at måle iltoptagelsen, og måler man iltoptagelsen, når kroppens kredsløb er maksimalt belastet kan man bestemme konditallet. Under bestemte betingelser i hvile og ved moderat træning kan iltoptagelsen også bruges til at bestemme, hvor mange gram fedt og kulhydrat du forbrænder, når du er aktiv – og dermed også forskellen i forbrænding imellem forskellige træningsmetoder.

Iltoptagelsen er et resultatet af en lang proces, hvor iltens vej gennem luftveje, lunger, kredsløb og muskulatur (ilttransportkæden) skaber grundlaget for kroppens aerobe energiomsætning. Ved måling af iltoptagelse kan man også bestemme kroppens lungefunktion. Hvor meget luft kan transporteres ind og ud samt hvor hurtigt. Sådanne målinger kan anvendes ved undersøgelser eller diagnosticering af forskellige respiratoriske sygdomme som astma, KOL eller cystisk fibrose.

I samråd med lærerne kan vi fokusere målingerne mod bestemte elementer, der evt. arbejdes med på gymnasiet.

Karakter af besøgets indhold: Vi gennemfører en direkte iltoptagelsesmåling med 1-2 elever, hvor vi måler iltoptagelsen med meget præcist måleudstyr, både i hvile, under let cykel- eller løbetræning og under maksimal cykel- eller løbetræning. Der veksles mellem teori og praksis.

Faglig relevans: Idræt, biologi

Nøgleord: Indirekte kalorimetri, iltoptagelse, måling af maksimal iltoptagelse, måling af fedt og kulhydrat oxidation i kroppen, kroppens nyttevirkning, Samspil mellem lunger, kredsløb og muskulatur

Forventet niveau: Relevant for alle niveauer

Forberedelse: Ingen, men elever der har fået indledende undervisning i lungernes-, hjertets-, kredsløbets- og musklernes funktion vil kunne få et større udbytte af besøget.

Udbytte: Eleverne får indsigt i direkte måling af submaksimal og maksimal iltoptagelse, og hvordan disse målinger kan anvendes til at vurdere personens udholdenhedsevne og forbrænding af fedt og kulhydrater både i hvile og ved fysisk aktivitet.

Data fra 1-2 elever kan evt. bringes med hjem til efterbehandling.

Maks. antal personer: ca. 20-25 personer

Tidspunkter for besøget: Aftales med kontaktperson.

Besøgets varighed: Aftales med kontaktperson.

Mødested: Aftales med kontaktperson.

Kontakt: gymnasieportalen@adm.aau.dk, Jesper Franch, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Statistiske