Studievejledning på Aalborg Universitet

Studievejledningen på Aalborg Universitet kan vejlede om en lang række studievejledningsrelaterede emner både for dig, som er kommende studerende fx om valg af uddannelse, bolig, SU samt spørgsmål fra dig, der allerede er studerende på AAU om fx orlov, barsel, studieteknik, dispensationer og studieophør.

Nuværende studerende

Nuværende studerende

Ønsker du orlov, studieskift, dispensation, intro til studieteknik eller svar på andre spørgsmål, der rejser sig i løbet af din studietid?

Læs Mere

Kontakt Den centrale Studievejledning


Vi vejleder om:

 • Valg af uddannelse
 • Optagelse og adgangskrav
 • Ansøgningsprocedurer
 • Hvilke uddannelser kan kombineres
 • Orlov og barsel
 • Studietvivl
 • Udmeldelse fra studiet

  Link til kontaktoplysninger

Kommende studerende


Studievalg, bolig, SU, gæstestuderende, merit? For kommende studerende opstår mange spørgsmål. Vi vejleder dig!

 Læs mere

Studiets vejledere


Vi kan hjælpe med:

 • Indhold på de enkelte studier
 • Projektskrivning og eksaminer
 • Dagligdagen på studiet
 • Undervisningsform
 • Dispensation fra studieordningen
 • Valgfag og jobmuligheder  Link til kontaktoplysninger