Optagelse på en kandidatuddannelse

Mangler du at bestå din bacheloruddannelse?

Søger du merit?

Valg undervejs i din uddannelse

Her søger du

For dig som er professionsbachelor

Genindskrivning

Studieafgift for udenlandske ansøgere

Spørgsmål om optagelse?

Studievejledere på AAU vil altid gerne hjælpe. Du kan kontakte os på:

Fredrik Bajers Vej 5, rum 139, 9220 Aalborg Ø
Telefon: 99 40 94 40
studievejledning@aau.dk

se vores Åbningstider