AAU logo

Ledelse og informatik i byggeriet, cand.tech.

Ledelse og Informatik i Byggeriet

Ledelse og Informatik i Byggeriet

Har du mod på at udvikle dine ledelseskompetencer, og brænder du samtidigt for digitalt byggeri? Cand.tech.-uddannelsen Ledelse og Informatik i Byggeriet uddanner dygtige ledere, der kan udvikle, anvende og formidle teknisk baserede videns- og arbejdsprocesser i byggeprojekter, byggevirksomheder og -organisationer.

Kandidatuddannelsen i Ledelse og Informatik i Byggeriet giver dig kompetencer til at løse ledelsesopgaver med fokus på informations- og kommunikationsteknologiens rolle og værdi i organisationer og virksomheder. Du bliver i stand til at navigere i den komplekse mængde af data og information, der produceres i byggeriet, og du får kompetencer til at implementere digitale løsninger med effekt på arbejdsprocesserne i byggeforløbet.

Informationsteknologien skærper byggesektorens behov for kompetent ledelse og koordinering

Informations- og kommunikationsteknologier former i stadig stigende grad beslutningsprocesserne i hele byggeriets værdikæde, hvilket skærper byggesektorens behov for ledere, der kan håndtere, koordinere og specificere informationsteknologier, der forbedrer byggeriets produktivitet og kvalitet.

Byggesektoren har et stigende behov for ledere, som både har viden om byggeprocesser, og som kan implementere og anvende informations- og kommunikationsteknologi hensigtsmæssigt i alle dele af byggeprocessen. De nye ledere skal sikre bedre informationsoverlevering mellem faggrupper, virksomheder og faser i byggeprocessen ved at styrke organiseringen af byggeinformation og kommunikation.

Se brochure om uddannelsen (pdf)

Hvad er Cand.tech.?

Cand.tech.-titlen tildeles kandidater på tekniske uddannelsesforløb. Uddannelsen henvender sig typisk til dimittender, der har en anden bachelorbaggrund end en ingeniøruddannelse. Hvor den traditionelle civilingeniøruddannelse er en kandidatuddannelse oven på en ingeniørbachelor, er Cand.tech.-uddannelsen en kandidatuddannelse på samme akademiske niveau, men baseret på en mere varieret faglig profil hos de studerende.

Cand.tech.-uddannelsen bygger en akademisk forståelsesramme oven på den viden, man som studerende har tilegnet sig gennem sin bacheloruddannelse. Dette bevirker, at man som studerende opnår en dybere og mere specialiseret viden. Uddannelsen består af fire semestre, der tæller i alt 120 ECTS.

Din kompetenceprofil

En uddannelse som Cand.tech. i Ledelse og Informatik i Byggeriet vil give dig kompetencer til at lede og koordinere byggeprocesser med dybdegående forståelse for informations- og kommunikationsteknologienes betydning for byggeriet.

Målet er at styrke sammenkoblingen mellem områderne organisation, byggeteknologi og informatik og udstyre de studerende med teoretiske og metodiske kompetencer til at varetage og lede opgaver i forbindelse med udførelse af byggeprojekter, bidrage til effektiv og hensigtsmæssig anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi, samt skabe innovation i byggeriet.

Bemærk

  • Uddannelsen kun har optag pr. 1. februar.
  • Der kan forekomme engelsk undervisningsmateriale på uddannelser, der udbydes på dansk. Vi tilstræber, at undervisningsmaterialet er på dansk, men eksempelvis kan manglende litteratur inden for et fagområde, for lav kvalitet i dansk litteratur eller offentliggørelse af nyeste forskningsresultater betyde, at materiale på engelsk vælges i stedet.

Du får viden om

  • Ledelse og koordinering af byggeprojekter
  • Dybdegående forståelse for informations- og kommunikationsteknologi i byggeriet
  • Tværfaglig kobling af organisation
  • Byggeteknologi og informatik

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen