AAU logo

Læring og forandringsprocesser, Kandidat

Læring og forandringsprocesser

Læring og forandringsprocesser

På uddannelsen lærer du at arbejde kreativt og innovativt med undervisning, uddannelse og organisationsudvikling. Du lærer at tilrettelægge og gennemføre undervisning for forskellige målgrupper, og du kommer til at arbejde teoretisk og praktisk med områder som fx læringsteori, pædagogik, organisationer og globalisering.Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser på Aalborg Universitet er et krævende fuldtidsstudium, der forudsætter en betydelig grad af fremmøde på universitetet. Uddannelsen kan ikke kombineres med erhvervsarbejde.


Læring og Forandringsprocesser er for dig

 • der drømmer om at arbejde kreativt og innovativt med undervisning, uddannelse og organisationudvikling
 • der gerne vil udvikle og designe læreprocesser og uddannelsesforløb i en uddannelsessammenhæng
 • der tænder på at være med i tilrettelæggelsen af organisatoriske forandringer i en virksomhed
 • der er vild med tanken om at komme til udlandet og gøre en forskel i en international organisation.
   

 

Kreativitet og innovation

På Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser på AAU lærer du at arbejde kreativt og innovativt med undervisning, uddannelse og organisationsudvikling.

På uddannelsen vil du opleve et dynamisk og tværfagligt miljø. De studerende på uddannelsen kommer med mange forskellige baggrunde såvel uddannelses- som erhvervsmæssigt.

Du lærer at tilrettelægge og gennemføre undervisning for forskellige målgrupper, og du kommer både til at arbejde teoretisk og praktisk med områder som fx læringsteori, pædagogik, organisationsteori og globalisering.

Som færdiguddannet kan du bl.a. arbejde som underviser, projektleder eller uddannelsesmedarbejder inden for uddannelsessystemet eller i offentlige og private virksomheder. Du kan også søge ansættelse som HR-medarbejder eller konsulent. 


Fire valgmoduler

På uddannelsens 8. semester vælger du et af nedenstående moduler:

 1. Organisatorisk læring  - både i Aalborg og København
 2. Uddannelse og kompetenceudvikling i internationale institutioner og organisationer - både i Aalborg og København
 3. Pædagogik og pædagogisk innovation - kun i Aalborg
 4. Sundhed og Læring - kun i København.

  
En praksis- og erhvervsrettet uddannelse

Den meget praksis- og erhvervsrettede profil er uddannelsens særkende. Gennem større og mindre samarbejder med virksomheder og institutioner skal du selv være med til at designe læreprocesser og undervisningsforløb eller arbejde med tilrettelæggelse og evaluering af organisatoriske forandringer. Herved får du et konkret indtryk af sådanne processer i praksis, og at du kommer til at opleve forskellige roller, udfordringer, krav mm. 'på egen krop'.

Blandt de tidligere studerende har der været eksempler på projektsamarbejder både inden for det offentlige (fx i forbindelse med strukturreformen og på folkeskoleområdet) og i privat virksomhedsregi, lige som der har været studerende, som har indlagt et udlandsophold i deres uddannelsesforløb.
 

Undervisningformer

Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser giver dig et solidt teoretisk og praktisk fundament inden for det pædagogiske og læringsteoretiske område. Du vil bl.a. komme til at opleve flere forskellige undervisningsformer og få erfaring med eksperimenterende arbejdsformer og metoder. Der indgår forskellige former for projektarbejde på alle semestre. 
 

Toning af din kompetenceprofil gennem valgmodul

Du vil have god mulighed for tone dit studie i en særlig retning. Der sker allerede en toning på 8. semester, hvor du skal tage stilling til valgmodul. Og du har mulighed for yderligere at tone din profil gennem dine konkrete projektarbejder i løbet af uddannelsen. 

På dit 8. semester kan du i begge uddannelsesbyer vælge 'Organisatorisk læring' og 'Uddannelse og kompetenceudvikling i internationale institutioner og organisationer'. I København har du desuden mulighed for at vælge 'Sundhed og læring' og i Aalborg er der mulighed for 'Pædagogik og pædagogisk innovation'.

 • 'Organisatorisk læring' er for dig, der har lyst til at beskæftige dig med organisationsudvikling.
   
 • 'Uddannelse og kompetenceudvikling i internationale institutioner og organisationer' er for dig, der går efter at arbejde med læring og forandringsprocesser i en international kontekst. Undervisning og projektskrivning er på engelsk, og det er et krav, at du gennemfører dit praksisophold på 9. semester i udlandet eller i en international (engelsktalende) organisation i Danmark. Vælger du dette valgmodul, vil der være en stærk sammenhæng mellem dit 8. og 9. semester (og dit 10 semester).
   
 • 'Pædagogik og pædagogisk innovation' er oplagt, hvis du er særligt interesseret i at arbejde med uddannelse og undervisning.
   
 • 'Sundhed og læring' er for dig, der gerne vil arbejde med trivsel, kompetenceudvikling og velvære på individ-niveau og organisatorisk niveau i private, offentlige og frivillige organisationer.

 

 

Studenterudviklingssamtaler - SUS samtaler

Et andet væsentligt træk ved uddannelsens profil er deltagelsen i studenterudviklingssamtaler - de såkaldte SUS samtaler. Ved overgangene mellem uddannelsens semestre deltager du således i en formaliseret samtale med en af uddannelsens fagpersoner med fokus på din særlige baggrund og ønsker til kompetenceprofil. SUS samtalerne skal ses som led i det løbende arbejde med læringsportfolio, som er en del af uddannelsens faglige indhold.
 

Udvikling af formidlingskompetencer

På Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser lægges der stor vægt på, at du udvikler dine formidlingskompetencer, fx kompetence i brug af forskellige undervisningsteknikker samt evne til at kunne kommunikere om faglige spørgsmål til forskellige målgrupper. Som led i arbejdet med skriftlig formidling skal du blandt andet skrive en række artikler til nettidsskriftet Reflexen. Bag tidsskriftet står en redaktionsgruppe, som består af studerende i samarbejde med medarbejdere fra uddannelsen. Reflexen udkommer i april og november og giver et godt indblik i, hvad en række af uddannelsens studerende har fundet det relevant at arbejde med og formidle til en bredere offentlighed.
 

Brochure

Hent 'faktaark 2017' (pdf)

Du får viden om

 • Læring og forandringsprocesser
 • Læringsportfolio i teori og praksis
 • Læring i multikulturelle kontekster
 • Læring og forandring i praksis