AAU logo

Kommunikation

Kommunikation

Kommunikation

Interesserer du dig for journalistik og formidling, kultur og forbrug, kampagner og reklame? Synes du menneskers adfærd og interaktion samt brug af sprog og medier er spændende? Finder du det interessant, hvordan moderne organisationer planlægger og tilrettelægger såvel intern som ekstern kommunikation? - Så er en kandidatuddannelse i Kommunikation måske noget for dig.

På kandidatuddannelsen i Kommunikation er målet, at du som studerende skal kunne undersøge og udvikle kommunikations- og informationsindsatser, og at du samtidig skal kunne planlægge, iværksætte, varetage og evaluere sådanne i og fra private og offentlige virksomheder og organisationer.

Uddannelsen tager udgangspunkt i problembaseret læring. Det vil sige, at du på 7. og 8. semester skal skrive projekt i grupper, på 9. semester skal du i praktik, men skriver et projekt baseret på dit praktikforløb, og på 10. semester skriver du speciale. 

På kandidatuddannelsen i kommunikation får du mulighed for at specialisere dig igennem studiefagsmoduler og valgfag. Det er igennem studiefagsmodulerne, at du toner din faglige profil. Derudover er der på 7. og 8. semester mulighed for at vælge et valgfag fra et større valgfagskatalog som studienævnet udbyder.

Du har mulighed for at koncentrere dit arbejde inden for mange forskellige områder, eksempelvis:

 • Markedskommunikation, medier og offentlighed
 • Æstetik
 • Politisk kommunikation
 • Strategisk kommunikation og ledelse
 • Målgrupper
 • Forbrug samt forbrugsadfærd og -tendenser
 • Oplevelsesøkonomi
 • Etik
 • Organisations- og personaleudvikling
 • Proces- og projektstyring.

Med en kandidatuddannelse i Kommunikation handler det om, at du finder lige netop dit interesseområde og derudfra skaber din unikke faglige profil.

Du får viden om

 • Forandring og intervention gennem kommunikation
 • Medieæstetik
 • Organisationskonsultation, -kommunikation og -udvikling