AAU logo

Bygningsinformatik, cand.tech.

Bygningsinformatik, cand.tech.

Bygningsinformatik, cand.tech.

Har du lyst til at udvikle IT- løsninger i byggebranchen? Med en Cand.tech. i Bygningsinformatik arbejder du med specifikation, design, implementering og evaluering af IKT-løsninger i byggebranchen. Disse løsninger bruges bl.a. til samarbejde, kommunikation og vidensoverførsel i byggeprocessen. Under uddannelsen får du mulighed for et tæt samarbejde med erhvervslivet om aktuelle, praktiske problemstillinger, og du får en dyb forståelse af byggebranchens forretningsprocesser og informationsbehov.

Byggeri og anlæg er en af de brancher, som i vid udstrækning har taget informations- og kommunikationsteknologien til sig. Her bruges IKT bl.a. i forbindelse med digitale bygningsmodeller, håndtering af informationsflow og intelligente bygninger. Denne udvikling har medført et øget behov for medarbejdere, som er kvalificerede til at kunne varetage ansvaret for forandringsprocesserne i forbindelse med specifikation, design og implementering af IKT-systemer.

På kandidatuddannelsen i Bygningsinformatik bliver du klædt på til at arbejde tværfagligt med udfordringerne ved anvendelse, udvikling og implementering af informationsteknologi i byggeriet. På uddannelsen arbejder du med identifikation af brugerbehov, systemudvikling og -evaluering, og du får en dyb forståelse for byggebranchens forretningsprocesser samt informations- og kommunikationsbehov. Som færdiguddannet kandidat i Bygningsinformatik bliver du en vigtig og aktiv spiller i byggebranchens digitale forandringsproces, hvor valget af strategi er afgørende, når fremtidens konkurrencedygtige virksomheder investerer i ny teknologi.

Hvad er cand.tech.?

Cand.tech.-titlen tildeles kandidater på tekniske uddannelsesforløb. Uddannelsen henvender sig typisk til dimittender, der har en anden bachelorbaggrund end en ingeniøruddannelse.

Hvor den traditionelle civilingeniøruddannelse er en kandidatuddannelse oven på en ingeniørbachelor, er Cand.tech.-uddannelsen en kandidatuddannelse på samme akademiske niveau, men baseret på en mere varieret faglig profil hos de studerende.

Cand.tech.-uddannelsen bygger en akademisk forståelsesramme oven på den viden, man som studerende har tilegnet sig gennem sin bacheloruddannele. Dette bevirker, at man som studerende opnår en dybere og mere specialiseret viden.

Se brochure om uddannelsen (pdf)

Samarbejde med erhvervslivet

Projektarbejdet foregår næsten altid i samarbejde med virksomheder eller organisationer i byggebranchen. Disse samarbejder giver et ideelt grundlag for at kombinere teori og praksis, ligesom du lærer om byggebranchens krav og behov i forhold til IKT-systemer.

Erfaring viser, at det problemorienterede projektarbejde i samspil mellem studerende og virksomheder er givtigt for begge parter. Som studerende får man mulighed for at afprøve teori i praksis, og man lærer, at virkeligheden ikke altid afspejler gældende teori. Virksomhederne får på deres side helt nye og friske øjne rettet mod nogle af de problemer og udfordringer, som hverdagen og fremtiden byder på.

Bemærk

  • Uddannelsen kun har optag pr. 1. februar.
  • Der kan forekomme engelsk undervisningsmateriale på uddannelser, der udbydes på dansk. Vi tilstræber, at undervisningsmaterialet er på dansk, men eksempelvis kan manglende litteratur inden for et fagområde, for lav kvalitet i dansk litteratur eller offentliggørelse af nyeste forskningsresultater betyde, at materiale på engelsk vælges i stedet.

Du får viden om

  • Udvikling af fysiske og virtuelle IKT-støttede miljøer
  • Spændingsfeltet mellem udvikler og brug er af IKT
  • Modelleringsværktøjer og computerprogrammer
  • Helhedsanvendelsen af IT i byggeriet

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen