AAU logo

Bygningsinformatik, cand.tech.

Bygningsinformatik, cand.tech.

Bygningsinformatik, cand.tech.

Har du lyst til at udvikle IT- løsninger i byggebranchen? Med en Cand.tech. i Bygningsinformatik arbejder du med specifikation, design, implementering og evaluering af IKT-løsninger i byggebranchen. Disse løsninger bruges bl.a. til samarbejde, kommunikation og vidensoverførsel i byggeprocessen. Under uddannelsen får du mulighed for et tæt samarbejde med erhvervslivet om aktuelle, praktiske problemstillinger, og du får en dyb forståelse af byggebranchens forretningsprocesser og informationsbehov.

Bliv en aktiv spiller i byggebranchens digitale forandringsproces

Området omkring informations- og kommunikationsteknologi (IKT) har de sidste 25 år været i rivende udvikling. Denne udvikling har medført et øget behov for medarbejdere, som kan deltage aktivt i specifikation, design, implementering og evaluering af både fysiske og virtuelle IKT-støttede miljøer - miljøer, som kan bruges til samarbejde, kommunikation og videnoverførsel, og som kan varetage opbygning og digital integration af modeller i byggebranchens processer og produkter.

I en tid med skarp international konkurrence er det afgørende for branchens virksomheder at kunne vælge den rigtige strategi, når der investeres i ny teknologi. Som specialist i Bygningsinformatik kan du få en vigtig rolle i fremtidens konkurrencedygtige virksomheder i byggebranchen.

Hvad er cand.tech.?

Cand.tech.-titlen tildeles kandidater på tekniske uddannelsesforløb. Uddannelsen henvender sig typisk til dimittender, der har en anden bachelorbaggrund end en ingeniøruddannelse.

Hvor den traditionelle civilingeniøruddannelse er en kandidatuddannelse oven på en ingeniørbachelor, er Cand.tech.-uddannelsen en kandidatuddannelse på samme akademiske niveau, men baseret på en mere varieret faglig profil hos de studerende.

Cand.tech.-uddannelsen bygger en akademisk forståelsesramme oven på den viden, man som studerende har tilegnet sig gennem sin bacheloruddannele. Dette bevirker, at man som studerende opnår en dybere og mere specialiseret viden.

 

Se brochure om uddannelsen (pdf)

Samarbejde med erhvervslivet

Projektarbejdet foregår næsten altid i samarbejde med virksomheder eller organisationer i byggebranchen. Disse samarbejder giver et ideelt grundlag for at kombinere teori og praksis, ligesom du lærer om byggebranchens krav og behov i forhold til IKT-systemer.

Erfaring viser, at det problemorienterede projektarbejde i samspil mellem studerende og virksomheder er givtigt for begge parter. Som studerende får man mulighed for at afprøve teori i praksis, og man lærer, at virkeligheden ikke altid afspejler gældende teori. Virksomhederne får på deres side helt nye og friske øjne rettet mod nogle af de problemer og udfordringer, som hverdagen og fremtiden byder på.

Bemærk

  • Uddannelsen kun har optag pr. 1. februar.
  • Der kan forekomme engelsk undervisningsmateriale på uddannelser, der udbydes på dansk. Vi tilstræber, at undervisningsmaterialet er på dansk, men eksempelvis kan manglende litteratur inden for et fagområde, for lav kvalitet i dansk litteratur eller offentliggørelse af nyeste forskningsresultater betyde, at materiale på engelsk vælges i stedet.

Du får viden om

  • Udvikling af fysiske og virtuelle IKT-støttede miljøer
  • Spændingsfeltet mellem udvikler og brug er af IKT
  • Modelleringsværktøjer og computerprogrammer
  • Helhedsanvendelsen af IT i byggeriet

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen