AAU logo

Eksterne repræsentanter i AAU-bestyrelsen

 

Lene Espersen (Formand)

Bestyrelsesformand for Aalborg Universitet, Lene Espersen (født 1965), er direktør for brancheorganisationen Danske Arkitektvirksomheder. Hun er uddannet cand.oecon. fra Aarhus Universitet i 1990 og har betydelig erfaring med ledelse i erhvervslivet, indgående kendskab til den statslige organisation og et omfattende netværk både inden- og uden for landets grænser.

Lene Espersen har været medlem af folketinget for Det Konservative Folkeparti i godt 20 år, heraf 10 år på centrale ministerposter: udenrigsminister (2010-2011), økonomi- og erhvervsminister (2008-2010) og justitsminister (2001-2008). Hun har desuden været politisk ordfører (1999-2001) og partiformand (2008-2011).

Ud over et indgående kendskab til nationale politiske beslutningsprocesser har Lene Espersen også stor forståelse for nordjyske forhold. Hun er født og opvokset i Hirtshals og har som folketingsmedlem repræsenteret forskellige nordjyske valgkredse.

Lene Espersen er valgt som bestyrelsesmedlem fra 1. juli 2016 til 30. juni 2020 og formand i perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2018.

.

Jens Kristian Gøtrik (Næstformand)

Jens Kristian Gøtrik (født 1944) er uddannet cand.med. fra Københavns Universitet 1972. Speciallægeanerkendelse i Ortopædisk Kirurgi og Diplomuddannelse i sundhedsøkonomi.

Jens Kristian Gøtrik har 20 års ledelseserfaring fra ansættelser i sundhedsvæsenet som administrerende overlæge, centerdirektør, cheflæge, amtslig sundhedsdirektør og direktør for Sundhedsstyrelsen, og endvidere ledelseserfaring som direktør i brancheforeningen Medicoindustrien 2007 - 2012. Han har bestyrelseserfaring fra bl.a. formandskab for Kræftens Bekæmpelse, Kennedy Instituttet, WHO Europa og som medlem af bestyrelsen for WHO. Endvidere medlemskab af en række fondsbestyrelser. Er aktuelt formand for bestyrelsen for Unge & Sorg og medlem af bestyrelsen for Filadelfia.

Jens Kristian Gøtrik har bestridt en lang række tillidsposter i faglige organisationer, bl.a. formand for Lægeforeningen og næstformand i Akademikernes Centralorganisation.

Jens Kristian Gøtrik er forfatter til artikler og bidrag til bøger, hovedsagelig om sundhedsvæsenets organisering, kvalitet og patientsikkerhed.

Jens Kristian Gøtrik er valgt som bestyrelsesmedlem i perioden 1. februar 2010 til 31. januar 2018 og næstformand i perioden 1. juli 2012 til 30. juni 2018.

 

Ann-Helén Bay

Ann-Helén BayAnn-Helén Bay (født 1958) er direktør for fakultet for samfunnsfag på Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun er dr.polit. med professorkompetence i statsvidenskab. Hun har en karriere som forsker og forskningsleder inden for arbejdsfelterne velfærdspolitik, opinion og politikudformning.

Hun har i flere år deltaget i udvikling og forvaltning af norsk uddannelses- og forskningspolitik. Hun er medlem af Norges Forskningsråds styringsgruppe for evaluering af NAV-reformen (Arbejds-og Velfærdsforvaltningen i Norge, statsligt og kommunalt). Hun var medlem af en fagplangruppe for norsk statsvidenskab udnævnt af Norges Forskningsråd og har i 2010 været medlem af en referencegruppe for sammenlægning af Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus med sigte på universitetsstatus.

Ann-Helén Bay er medlem af Scientific Advisory Board for European Social Survey i European Science Foundation, udnævnt af Norges Forskningsråd.

Ann-Helén Bay er valgt som bestyrelsesmedlem i perioden 1. august 2010 til 31. juli 2018.

 

Grimur Lund

Grimur LundGrimur Lund er født i 1961 i Island og flyttede til Danmark i 1981 for at færdiggøre sit studie på Aalborg Universitet som civilingeniør i procesregulering.

Efter endt studie arbejde han som projektingeniør på Aalborg Vært indtil han i 1987 var med til etableringen af Logimatic. Her påtog han sig ansvaret for opbygningen af virksomhedens softwareaktiviteter, som inden for en årrække udviklede sig til virksomhedens største forretning med internationale aktiviteter og kontorer i flere lande. I 2004 overtog han ledelsen af virksomheden, indtil han i 2010 som konsekvens af frasalg skiftede til en stilling som Executive Vice President hos det Britiske AVEVA. Logimatic har opnået flere anerkendelser herunder 3 gange vundet prisen som Entrepreneur of the Year i Nordjylland.

Grimur Lund var initiativtager til etablering af BrainsBusiness – en paraplyorganisation for det Nordjyske IKT erhverv. Han er på flere måder aktiv i erhvervsudviklingen af Nordjylland og udnyttelse af universitet som vækstskaber.

Grimur Lund er valgt som bestyrelsesmedlem i perioden 1. februar 2012 til 31. januar 2020.
 

Ulla Tofte

Ulla TofteUlla Tofte (født 1968) er fra 1. maj 2015 tiltrådt som direktør for Museet for Søfart. I perioden 2010-2015 var Ulla Tofte direktør i kultur- og netværksorganisationen Golden Days.

Ulla Tofte er skribent, debattør og foredragsholder samt medlem af bl.a. Det Kongelige Teaters Bestyrelse, bestyrelsen for Søfartsmuseet, bestyrelsen for Sagnlandet Lejre og styregruppen for Skole 200 år.

Hun har virket som fagdommer i en række arkitektkonkurrencer i København og har specialiseret sig i kommunikation og vidensformidling gennem kulturelle begivenheder.Ulla Tofte blev i 2009 kåret som én af 100 års største historieformidlere af Dansk Historisk Fællesråd. 

Ulla Tofte er vagt som bestyrelsesmedlem i perioden 1. januar 2013 til 31. december 2020.

 

Torben Möger Pedersen

Torben Möger Pedersen (født 1955) er student fra Frederikshavn Gymnasium, uddannet cand.polit fra Københavns Universitet 1984 og har gennemført efteruddannelsesprogrammer på Babson College, INSEAD Fontainebleau, INSEAD Singapore og Wharton Business School. Torben Möger Pedersen er adjungeret professor ved CBS og underviser på bestyrelsesuddannelserne i regi af CBS Executive.

Torben Möger Pedersen har været adm. direktør i PensionDanmark siden selskabets start i 1992. Inden da var han adm. direktør i PKS Pension, sekretariatschef i SiD (nuværende 3F) og økonom i Det økonomiske Råds sekretariat.

Torben Möger Pedersen har mange års erfaring som formand for og medlem af en lang række bestyrelser inkl. Forsikring & Pension, Bestyrelsesforeningen, Gigtforeningen, INDEX: Design to Improve Life, Danish Society for Education and Business, Det Udenrigspolitisk Selskab og Arbejdernes Landsbank. Torben Möger Pedersen er desuden medlem af investeringskomiteerne i Copenhagen Infrastructure I, II og III, Danish Climate Investment Fund og Danish Agribusiness Fund og en række advisory boards.

Torben Möger Pedersen har endvidere en stærk international profil, særligt i regi af FN, World Economic Forum og OECD. Han er medlem af OECDs Working Group on Long-Term Investments af Private Sector Advisory Group for FNs Green Climate Fund og af UN Global Compacts Financial Innovation Action Platform. I World Economic Forum er Torben Möger Pedersen medlem af Global Agenda Council on Investments og af styregruppen for World Economic Forum’s Retirement Investment System Reform Project. Endelig sidder han med Advisory Board i OECDs Centre on Green Finance and Investment.

Torben Möger Pedersen er forfatter til artikler og bidrag til bøger hovedsagelig om dansk økonomisk politik, pensions- og investeringsforhold. Torben Möger Pedersen modtog i 2013 prisen som Environmental Finance Personality of 2013.

Torben Möger Pedersen er valgt som bestyrelsesmedlem i perioden 1. juni 2017 til 31. januar 2020.

Yderligere information

Har du spørgsmål vedr. Aalborg Universitets bestyrelse, er du velkommen til at kontakte:

Rektorsekretariatet
E-mail: rektorsekretariatet@adm.aau.dk 
AAU's hovednummer: 9940 9940