AAU logo

Produktion, cand.tech.

Produktion, cand.tech.

Produktion, cand.tech.

Motiverer det dig at arbejde med ledelsesmæssige udfordringer? Og brænder du for udvikling af industriel produktion? Med en cand.scient.tech. i Produktion kan du varetage tekniske ledelses- og driftsopgaver på et højt niveau, og du arbejder med fundamentet for den værdiskabelse, der giver mulighed for eksport og international samhandel. Under uddannelsen beskæftiger du dig med emner som produktion, informationssystemer, planlægning, strategi og økonomi.

Bliv ekspert i produktionssystemer

Når konkurrencen er hård, er evnen til løbende at udvikle og optimere produktionen af stor betydning for alle. Med en kandidatuddannelse i Produktion med specialisering i Produktionssystemer kvalificerer du dig til at analysere udviklingen af industriel produktion både teknisk og ledelsesmæssigt.

Du kommer også til at beskæftige dig med fundamentet for den værdiskabelse, der giver eksportmuligheder og dermed international samhandel.

Se brochure om uddannelsen (pdf)

Hvad er cand.tech.?

Cand.tech.-titlen tildeles kandidater på tekniske uddannelsesforløb. Uddannelsen henvender sig typisk til dimittender, der har en anden bachelorbaggrund end en ingeniøruddannelse. Hvor den traditionelle civilingeniøruddannelse er en kandidatuddannelse oven på en ingeniørbachelor, er cand.tech.-uddannelsen en kandidatuddannelse på samme akademiske niveau, men baseret på en mere varieret faglig profil hos de studerende.

Cand.scient.tech.-uddannelsen bygger en akademisk forståelsesramme oven på den viden, man som studerende har tilegnet sig gennem sin bacheloruddannelse. Dette bevirker, at man som studerende opnår en dybere og mere specialiseret viden. Uddannelsen består af fire semestre, der tæller i alt 120 ECTS.

For at læse denne overbygningsuddannelse skal du have en relevant bachelor (f.eks. maskinmester, skibsfører, diplomingeniør og professionsbachelorer).  Se www.uddannelsestjekker.aau.dk for adgangsgivende uddannelser, eller kontakt Studievejledningen for nærmere information.

Du får viden om

  • Produktions- og informationssystemer
  • Planlægning og udvikling af produktion
  • Produkt og marked - Strategisk planlægning
  • Produktudvikling og produktmodellering

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen