AAU logo

Master i Læreprocesser

Master i Læreprocesser

Master i Læreprocesser

Masteruddannelsen i Læreprocesser vil give dig en bred indsigt i viden, teorier og redskaber om læring og læreprocesser. Uddannelsen giver kompetencer til at iværksætte, udvikle og vurdere læreprocesser i erhverv, uddannelse og samfund.

Master i Læreprocesser henvender sig til personer, der varetager formidlings-, ledelses-, undervisnings- og vejledningsopgaver inden for forskellige uddannelsesinstitutioner. Den henvender sig ligeledes til personer, som står for organisations- og medarbejderudvikling, personaleledelse og personaleuddannelse inden for offentlig og privat virksomhed.

Formål

Det overordnede formål for Masteruddannelsen i Læreprocesser er, at du opnår kompetencer til at iværksætte, udvikle og vurdere læreprocesser i erhverv, uddannelse og samfund. Gennem uddannelsen vil du kunne styrke dine kompetencer til at initiere, udvikle, tilrettelægge, lede og vurdere læreprocesser i forskellige uddannelses- og organisationskontekster. Du vil opnå følgende kompetencer:

 • Kompetencer til selvstændigt at igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde inden for læring og læreprocesser samt at påtage sig et professionelt ansvar.
 • Kompetencer til at styre og udvikle komplekse og uforudsigelige arbejdssituationer og udvikle nye løsningsmodeller til de aktuelle problemstillinger.
 • Kompetencer til at varetage egen faglig udvikling.

Tilrettelæggelse

Det er Institut for Læring og Filosofi, der udbyder Masteruddannelsen i Læreprocesser. Uddannelsen varer to år på deltid og er tilrettelagt som IT-støttet fjernundervisning med weekendseminarer. Du finder detaljeret beskrivelse af studiets indhold og opbygning ved at følge menupunkterne til højre.

Læs uddannelsen på fuld tid

Det er muligt at tage hele uddannelsen på et år, hvis du har orlov på fuld tid fra dit arbejde. Du læser to semestre ad gangen (1. og 3. samtidig og 2. og 4. semester samtidig). Studiebelastningen vil på denne måde svare til, at du er fuldtidsstuderende.

Studerende, der kan bevilges merit for 1. og 2. semester, vil kunne læse 3. og 4. semester samtidigt.

Studerende, der ønsker at læse på fuld tid, skal henvende sig til en af uddannelsens studievejledere for at få vejledning om den praktiske tilrettelæggelse.

Flere specialiseringslinjer

Det første år (fællesdelen) rummer hovedsageligt stof, som er fælles for alle studerende. På andet år følger man en af følgende specialiseringslinjer:

 • Specialisering i evaluering og kvalitetsudvikling
 • Specialisering i forandringsledelse og arbejdsmiljø
 • Specialisering i didaktik og professionsudvikling
 • Specialisering i matematik, naturvidenskab og teknologi i videnssamfundet
 • Specialisering i udvikling af virksomheders sociale ansvarlighed
 • En specialisering i Læring og forandring.

Bemærk også følgende andre varianter af Masteruddannelsen i Læreprocesser:

Se desuden også Master i Organisatorisk Coaching og Læring.

Enkeltfag fra uddannelsen

Det er også muligt at læse masteruddannelsens moduler som enkeltfag:

Enkeltfag i efteråret 2015:

Enkeltfag i foråret 2016:

Vægtning

Masteruddannelsen i Læreprocesser er et toårigt deltidsstudium svarende til ét studenterårsværk. Et studenterårsværk svarer til en fuldtidsstuderendes arbejde i et år - eller 60 ECTS-point (European Credit Transfer System).

Yderligere oplysninger

Chefkonsulent Lone Stoustrup (vedr. faglige spørgsmål)
E-mail: lones@learning.aau.dk
Tlf. 9940 9951

Studiesekretær Maj-Britt Skovhus
E-mail: mbs@learning.aau.dk
Tlf. 9940 3064

Øvrige spørgsmål
Du kan få besvaret spørgsmål vedrørende optagelsesproceduren, betaling m.v. ved at kontakte Sekretariatet for Efter- og Videreuddannelse, tlf. 9940 9420, e-mail: evu@aau.dk.

Praktisk information

Varighed

 • Februar 2016 - januar 2018

Sted

 • Aalborg

ECTS point

 • 60

Pris

 • Fuldtidsstuderende: 43.200 kr. pr. semester (2 semestre)
 • Deltidsstuderende: 21.600 kr. pr. semester (4 semestre)
 • Enkeltfag á 5 ECTS point: 8.700 kr.
 • Enkeltfag á 10 ECTS point: 17.400 kr.

Ansøgning

supplerende information

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.