AAU logo

Ansatte på Aalborg Universitet

Antal ansatte

Aalborg Universitet er en stor organisation, og blandt de største "virksomheder" i Nordjylland med over 3.500 månedslønnede ansatte svarende til over 3.300 årsværk. Udover månedslønnede personale er mange personer også tilknyttet universitetet som timelønnede, eksempelvis gæsteforelæsere, videnskabelige medhjælpere, studentermedhjælpere, studenterundervisere og censorer.

I oversigterne på denne side er kun månedslønnede personer medtaget i angivelsen af personaleantallet. For antallet af årsværk indgår alle universitetets ansatte, og dermed også det timelønnede personale.

Universitetets personale deles op i:

VIP: Videnskabeligt personale. Personale der er ansat i forbindelse med forskning og undervisning. Eksempelvis: professorer, lektorer, adjunkter, forskningsassistenter.

TAP: Teknisk Administrativt personale. Personale der varetager tekniske eller administrative opgaver. Eksempler kan være: sekretærer, administrativt personale, rengøring, betjente.

Tallene er opgjort ved årsskiftet.

Antal årsværk

Årsværk hovedområder
  2010 2011 2012 2013 2014
FÆLLES 404 425 469 509 589
HUM 300 348 389 462 447
SAMF 314 355 422 466 453
SUND 145 164 188 221 248
TEKNAT 1.386 1.534 1.700 1.721 1.588
TOTAL 2.550 2.825 3.168 3.380 3.325

 

Årsværk personalekategorier
  2010 2011 2012 2013 2014
PROFESSOR 154 166 194 223 233
LEKTOR 457 474 513 538 544
ADJUNKT-NIVEAU 211 257 309 356 359
PH.D. 368 423 497 547 480
VIP, ØVRIGE 287 342 384 382 391
ADM.CHEF 38 44 40 45 44
AC-TAP 279 325 400 438 447
TAP, ØVRIGE 756 793 831 852 827
TOTAL 2.550 2.825 3.168 3.380 3.325

Antal ansatte på hovedområder

 

ANTAL ANSATTE FORDELT PÅ HOVEDOMRÅDER (MÅNEDSLØNNEDE)

  2010 2011 2012 2013 2014
FÆLLES 481 463 511 538 617
HUM 312 359 422 479 448
SAMF 307 366 438 446 439
SUND 159 189 233 315 360
TEKNAT 1.615 1.726 1.875 1.767 1.663
TOTAL 2.874 3.103 3.479 3.545 3.527

 

                         ANTAL ANSATTE FORDELT PÅ PERSONALEKATEGORIER (MÅNEDSLØNNEDE)


  2010 2011 2012 2013 2014
PROFESSOR 168 202 246 262 271
LEKTOR 489 510 562 599 586
ADJUNKT-NIVEAU 224 263 335 325 345
PH.D. 364 426 505 489 425
VIP, ØVRIGE 279 345 349 387 405
ADM.CHEF 42 41 40 46 45
AC-TAP 300 361 448 438 456
TAP, ØVRIGE 1.008 969 994 999 994
TOTAL 2.874 3.103 3.479 3.545 3.527