AAU logo

Ansatte på Aalborg Universitet

Antal ansatte

Aalborg Universitet er en stor organisation, og blandt de største "virksomheder" i Nordjylland med over 3.500 månedslønnede ansatte svarende til omkring 3.300 årsværk. Udover månedslønnede personale er mange personer også tilknyttet universitetet som timelønnede, eksempelvis gæsteforelæsere, videnskabelige medhjælpere, studentermedhjælpere, studenterundervisere og censorer.

I oversigterne på denne side er kun månedslønnede personer medtaget i angivelsen af personaleantallet. For antallet af årsværk indgår alle universitetets ansatte, og dermed også det timelønnede personale.

Universitetets personale deles op i:

VIP: Videnskabeligt personale. Personale der er ansat i forbindelse med forskning og undervisning. Eksempelvis: professorer, lektorer, adjunkter, forskningsassistenter.

TAP: Teknisk Administrativt personale. Personale der varetager tekniske eller administrative opgaver. Eksempler kan være: sekretærer, administrativt personale, rengøring, betjente.

Tallene er opgjort ved årsskiftet.

Antal årsværk

Årsværk hovedområder
  2011 2012 2013 2014 2015
FÆLLES 425 469 509 589 592
HUM 348 389 462 447 424
SAMF 355 422 466 453 456
SUND 164 188 221 248 273
TEKNAT 1.534 1.700 1.721 1.588 1.563
TOTAL 2.825 3.168 3.380 3.325 3.307

 

Årsværk personalekategorier
  2011 2012 2013 2014 2015
PROFESSOR 166 194 232 243 246
LEKTOR 474 513 538 544 570
ADJUNKT-NIVEAU 257 309 356 359 379
PH.D. 423 497 547 480 397
VIP, ØVRIGE 342 384 382 391 410
ADM.CHEF 44 40 45 44 43
AC-TAP 325 400 438 447 470
TAP, ØVRIGE 793 831 843 816 792
TOTAL 2.825 3.168 3.380 3.325 3.307

Antal ansatte på hovedområder

 

ANTAL ANSATTE FORDELT PÅ HOVEDOMRÅDER (MÅNEDSLØNNEDE)

  2011 2012 2013 2014 2015
FÆLLES 463 511 538 617 618
HUM 359 422 479 448 456
SAMF 366 438 446 439 452
SUND 189 233 315 360 404
TEKNAT 1.726 1.875 1.767 1.663 1.634
TOTAL 3.103 3.479 3.545 3.527 3.564

 

                         ANTAL ANSATTE FORDELT PÅ PERSONALEKATEGORIER (MÅNEDSLØNNEDE)

 
  2011 2012 2013 2014 2015
PROFESSOR 202 246 286 300 319
LEKTOR 515 562 599 586 634
ADJUNKT-NIVEAU 244 335 325 345 365
PH.D. 574 567 619 551 470
VIP, ØVRIGE 230 306 275 306 337
ADM.CHEF 41 40 46 45 46
AC-TAP 361 448 438 456 465
TAP, ØVRIGE 936 975 957 938 928
TOTAL 3.103 3.479 3.545 3.527 3.564