Ansatte på Aalborg Universitet

Antal ansatte

Aalborg Universitet er en stor organisation, og blandt de største "virksomheder" i Nordjylland med over 3.000 månedslønnede ansatte. Udover månedslønnede personale er mange personer også tilknyttet universitetet som timelønnede, eksempelvis gæsteforelæsere, videnskabelige medhjælpere, studentermedhjælpere, studenterundervisere og censorer.

I oversigterne på disse sider er kun månedslønnede personer medtaget i bestandtal med mindre andet står opført. For antallet af årsværk indgår hele universitetets produktion, og dermed også timelønnede.

Universitetets personale deles op i:

VIP: Videnskabeligt personale. Personale der er ansat i forbindelse med forskning og undervisning. Eksempelvis: professorer, lektorer, adjunkter, forskningsassistenter.

TAP: Teknisk Administrativt personale. Personale der varetager tekniske eller adminstrative opgaver. Eksempler kan være: sekretærer, administrativt personale, rengøring, betjente.


  2009 2010 2011 2012 2013
PROFESSOR 158 168 202 246 262
LEKTOR 478 489 510 562 599
ADJUNKT-NIVEAU 184 224 263 335 325
PH.D. 374 364 455 505 489
VIP, ØVRIGE 325 279 301 349 387
ADM.CHEF 45 42 41 40 46
AC-TAP 257 300 367 448 438
TAP, ØVRIGE 795 1.008 964 994 999
TOTAL 2.616 2.874 3.103 3.479 3.545

Antal årsværk

Årsværk hovedområder
  2009 2010 2011 2012 2013
FÆLLES 401 404 425 469 509
HUM 270 299 348 389 462
SAMF 299 314 355 422 466
SUND - 145 164 188 221
TEKNAT 1.423 1.386 1.534 1.700 1.721
TOTAL 2.392 2.550 2.825 3.168 3.380

 

Årsværk personalekategorier
  2009 2010 2011 2012 2013
PROFESSOR 144 154 166 194 223
LEKTOR 449 457 474 513 538
ADJUNKT-NIVEAU 177 211 257 309 356
PH.D. 323 368 423 497 547
VIP, ØVRIGE 286 287 342 384 382
ADM.CHEF 44 38 44 40 45
AC-TAP 247 279 325 400 438
TAP, ØVRIGE 723 756 793 831 852
TOTAL 2.392 2.550 2.825 3.168 3.380

Antal ansatte på hovedområder


  2009 2010 2011 2012 2013
AUB 72 73 80 80 85
FÆLLES 399 408 383 431 453
HUM 279 312 359 422 479
SAMF 282 307 366 438 446
SUND - 159 189 233 316
TEKNAT 1.584 1.615 1.726 1.875 1.766
TOTAL 2.616 2.874 3.103 3.479 3.545