AAU logo

Ansatte på Aalborg Universitet

Antal ansatte

Aalborg Universitet er en stor organisation, og blandt de største "virksomheder" i Nordjylland med over 3.800 månedslønnede ansatte svarende til omkring 3.350 årsværk. Udover månedslønnede personale er mange personer også tilknyttet universitetet som timelønnede, eksempelvis gæsteforelæsere, videnskabelige medhjælpere, studentermedhjælpere, studenterundervisere og censorer.

I oversigterne på denne side er kun månedslønnede personer medtaget i angivelsen af personaleantallet. For antallet af årsværk indgår alle universitetets ansatte, og dermed også det timelønnede personale.

Universitetets personale deles op i:

VIP: Videnskabeligt personale. Personale der er ansat i forbindelse med forskning og undervisning. Eksempelvis: professorer, lektorer, adjunkter, forskningsassistenter.

TAP: Teknisk Administrativt personale. Personale der varetager tekniske eller administrative opgaver. Eksempler kan være: sekretærer, administrativt personale, rengøring, betjente.

Tallene er opgjort ved årsskiftet.

Antal årsværk

Årsværk hovedområder
  2012 2013 2014 2015 2016
FÆLLES 469 509 589 592 604
HUM 389 462 447 424 434
SAMF 422 466 453 456 486
SUND 188 221 248 273 291
TEKNAT 1.700 1.721 1.588 1.563 1.536
TOTAL 3.168 3.380 3.325 3.307 3.351

 

Årsværk personalekategorier
  2012 2013 2014 2015 2016
PROFESSOR 194 232 243 246 246
LEKTOR 513 538 544 570 619
ADJUNKT-NIVEAU 309 356 359 379 377
PH.D. 497 547 480 397 354
VIP, ØVRIGE 384 382 391 410 436
ADM.CHEF 41 46 45 44 44
AC-TAP 400 438 447 470 477
TAP, ØVRIGE 831 843 816 792 798
TOTAL 3.168 3.380 3.325 3.307 3.351

Antal ansatte på hovedområder

 

ANTAL ANSATTE FORDELT PÅ HOVEDOMRÅDER (MÅNEDSLØNNEDE)

  2012 2013 2014 2015 2016
FÆLLES 511 538 617 618 682
HUM 422 479 448 456 501
SAMF 438 446 439 452 483
SUND 233 315 360 404 443
TEKNAT 1.875 1.767 1.663 1.634 1.755
TOTAL 3.479 3.545 3.527 3.564 3.864

 

                         ANTAL ANSATTE FORDELT PÅ PERSONALEKATEGORIER (MÅNEDSLØNNEDE)

 
  2012 2013 2014 2015 2016
PROFESSOR 246 286 300 319 316
LEKTOR 562 599 586 634 689
ADJUNKT-NIVEAU 335 325 345 365 392
PH.D. 567 619 551 470 373
VIP, ØVRIGE 306 275 306 337 434
ADM.CHEF 40 46 45 46 45
AC-TAP 448 438 456 465 480
TAP, ØVRIGE 975 957 938 928 1.135
TOTAL 3.479 3.545 3.527 3.564 3.864