AAU logo

Studieservice

SU til adgangskursus

SU til adgangskursus

Du søger ved at udfylde en ansøgning til ungdomsuddannelse på minSU.

Du kan tidligst søge om SU en måned før, du starter på uddannelsen.Du kan tidligst modtage SU fra den måned, hvor du søger.

Du får kun tildelt SU for den periode, hvor du går på Adgangskursus. Optages du senere på en videregående uddannelse, skal du søge om SU igen.

Forbruget af SU mens du læser Adgangskursus betyder ikke noget for antallet af SU-klip til din videregående uddannelse. 

SU til Turbokursus

Hvis du har en gymnasial uddannelse:

Du kan få SU til turbokursus, hvis du ikke har haft samme niveau tidligere eller skal forbedre karakteren, hvis det er et adgangskrav. Du søger via MinSU på su.dk.

HVIS DU IKKE HAR EN GYMNASIAL UDDANNELSE:

Du er ikke berettiget til SU til turbokursus. 

SU til Supplering

Hvis du har en gymnasial uddannelse:

Du er ikke berettiget til SU til Supplering

Hvis du ikke har en gymnasial uddannelse:

Hvis du supplerer i mindst 23 timer om ugen i mindst 3 måneder kan du få SU. Hvis du har børn, kan du få SU hvis du supplerer i mindst 17 timer om ugen.

Frister

Det er vigtigt at du overholder alle de forskellige frister, da der kan ikke dispenseres. Sørg for at undersøge fristerne for lige præcis det du søger om, da de kan være forskellige. Du kan aldrig søge om SU med tilbagevirkende kraft, men tidligst fra den måned, hvor du søger. Absolut sidste frist for at søge i år er dog d. 5. december. Søger du efter d. 5. december, kan du tidligst få SU i januar året efter.

Find de forskellige frister på su.dk

Hvornår stopper din SU?

Hvis SU-kontoret får besked fra uddannelsen om at du ikke er studieaktiv, dvs. du deltager ikke i undervisningen, afleverer ikke opgaver osv., vil din SU blive stoppet.

Desuden stopper din SU automatisk, når du har bestået dit adgangskursus eller bliver udmeldt. 

Breve og meddelelser om SU

De automatiske støttemeddelelser du får, vil blive sendt til din e-boks. De breve SU-kontoret sender til dig, vil blive sendt til din AAUmail.

Du er derfor forpligtet til jævnligt at tjekke din post disse steder. 

Flytning

SU-kontoret har din Folkeregisteradresse, og din SU vil automatisk blive ændret, hvis du f.eks. flytter fra dine forældres adresse til egen bopæl, og derfor skifter fra hjemmebående til udeboende SU-sats. Det er din adresse den 1. i måneden, der afgør, hvilken SU-sats du får.

Skat

Du skal betale skat af din SU.

Som hovedregel bruges dit hovedkort eller frikort. Skal det ændres, skal du gøre det på minSU. Spørgsmål om skat skal rettes til Skattecentret. 

Hvad må du tjene ved siden af din SU

SU er indkomstbestemt. Der er derfor grænser for hvor meget du må tjene, uden at du skal betale din SU tilbage (fribeløb). Dit fribeløb udregnes på årsbasis. Du kan læse mere om, hvad du højst må tjene for at kunne modtage SU på su.dk hvor du også har mulighed for at udregne fribeløbet automatisk. Størrelsen på fribeløbet ændres hvert år.

Hvis du har/får børn

Hvis du får barn under, eller lige før, din uddannelse, kan du søge om ekstra SU-klip (fødselsklip).

Hvis du forsørger et barn, kan du få supplerende SU-lån og i nogle tilfælde kan du også, hvis du er enlig forsørger eller samboende med en SU-modtager, få et tillæg til din SU (forsørgertillæg). Du kan dog ikke modtage fødselsklip og supplerende lån/forsørgertillæg samtidig. Du kan miste retten til at få fødselsklip, hvis du skifter uddannelse, så kontakt SU-kontoret for mere information, hvis du overvejer et studieskift. 

HVIS DU HAR EN FUNKTIONSNEDSÆTTELSE (HANDICAP) ELLER ER ORDBLIND

Hvis du har en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der gør det umuligt for dig at tage erhvervsarbejde ved siden af studierne, kan du søge om handicaptillæg. Du kan også søge om hjælpemidler/mentor (specialpædagogisk støtte, forkortet SPS), hvis du har en funktionsnedsættelse, eller hvis du er ordblind.

Transportrabat (ungdomskort)

Du kan søge om rabat til bus- eller togkort (og i ganske få tilfælde om kilometerpenge).