AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Tilgængelighedserklæring

Lagt online: 08.10.2019

Aalborg Universitet forpligter sig til at gøre webstedet https://www.[...].aau.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.aau.dk?

Du kan kontakte Aalborg Universitet på support@its.aau.dk (att Infoglue - Ritu), hvis du oplever ikke-tilgængeligt indhold på webstedet.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

  1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
  2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
  3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne a) Det offentlige organ har selv evalueret webstedet, b) Vurdering er foretaget af ekstern part og c) Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Har selv evalueret webstedet.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.


Ikke-tilgængeligt indhold inddeles jf. webtilgængelighedsloven i tre kategorier – og omhandler funktion eller indhold, der:

  1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
  2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde – dvs. hvis det kræver et uforholdsmæssigt stort stykke arbejde fra myndighedens side, og kun ganske få mennesker har gavn af det. Det kan fx være en rapport eller vejledning, der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
  3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

Responsive billeder

Billeder uploaded før 15/8 2019 er ikke automatisk responsive. Lovgivning 1.3.1

Tabeller

Vi anvender tabeller på nogle sider, da det er bedste layout til det givne indhold, selvom disse ikke er kompatible med navigation og ift. skærmlæsere. Lovgivning 1.4.10

Tilgængelighed via keyboard

Næsten alt er tilgængeligt via tastetur / tab funktion, dog er der enkelte komponenter der ikke er fungerer via tastetur / tab. Lovgivning 2.1.1

Uforholdsmæssig stor byrde

Dokumenter

En større opgave i forbindelse med webtilgængelighed er dokumenter, f.eks. PDF- og Word-filer, idet dokumenters elementer skal markeres som f.eks. overskrifter, billeder osv. Denne retningslinje rammer bredt på AAU samt både det teknisk administrativ personale (TAP) og videnskabeligt personale (VIP). For at efterleve lovgivningen 100%, kræves der særlige licensbaserede værktøjer. Mængden af licenser, der skal udstedes for at imødekomme dette punkt anses som en uforholdsmæssig stor byrde (jvf. Lov nr. 692 §3 stk 2 + wcag 2.1: Lovgivning 0.2 - 5.2.4 - 5.2.5).

Alle ansatte har adgang til Adobe-pakken, hvori Adobe Acrobat Pro DC findes. Acrobat Pro DC har en tilgængelighedsfunktion, der gør det muligt at scanne en PDF for de mest gængse fejl samt mulighed for at fikse dem. Funktionen lever ikke op til samtlige krav, der stilles i loven. Vi anbefaler alligevel, at den anvendes på de vigtigste dokumenter, da det er det bedste værktøj, der er til rådighed på AAU på nuværende tidspunkt. Se vejledningen her til værktøjet her: https://helpx.adobe.com/dk/acrobat/using/create-verify-pdf-accessibility.html

Derudover anbefaler vi, at man så vidt muligt undlader at uploade PDF filer til websites og i stedet indsætter tekster fra dokumenter direkte på websitet. Vi er opmærksomme på, at det ikke er muligt på forskningspublikationer eller lange grafiktunge rapporter mm.

Funktion eller indhold, der ikke er omfattet af loven

Initiativer for at opnå en højere grad af tilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse: "Deres gøres opmærksomme på lovgivningen i forbindelse med kurser og møder for/med webredaktørerne. Samt at der henvises til vores oversigt i forbindelse med relevant support. Samt der som nævnt tidligere tilbydes gennemgang af site for de der ønsker det."

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om lov om webtilgængelighed overholdes. Hvis du oplever, at et websted ikke lever op til kravene og ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du skrive til wa-tilsyn@digst.dk.

 _______________________________________________________________________________________________

Denne erklæring blev første gang offentliggjort den 08. oktober 2019

Erklæringen blev senest revideret den 08. november 2019