Forskning
Samarbejde

Kommunalvalgseksperter fra AAU 2021

AAU-valgeksperter.

Der er kommunal- og regionsrådsvalg i Danmark den 16. november 2021. Her vælges repræsentanter til de 98 kommuner og fem regioner, der løser mange forskellige opgaver med relevans for borgerne. Nedenfor har AAU derfor sammensat en liste med eksperter, som kan hjælpe med viden og perspektiver.

 • +

  Bæredygtighed og miljø

  Miljøvurdering, miljøplanlægning og klimaplanlægning

  Lone Kørnøv, professor, Institut for Planlægning

  Tlf.: 2310 4448, e-mail: lonek@plan.aau.dk

   

  Bæredygtig omstilling af produktion og forbrug, miljøpolitik og offentlig regulering

  Arne Remmen, professor, Institut for Planlægning

  Tlf.: 2536 4669, e-mail: ar@plan.aau.dk

   

  Klimaforandringer, oversvømmelser, klimatilpasning og bæredygtigt design

  Birgitte Hoffmann, lektor, Institut for Planlægning

  Tlf.: 2671 9694, e-mail: bhof@plan.aau.dk

   

  Bæredygtigt design, cirkulær økonomi og slow economy, deleøkonomi og delefællesskaber, klima og mad

  Michael Søgaard Jørgensen, lektor, Institut for Planlægning

  Tlf.: 2125 6815, e-mail: msjo@plan.aau.dk

   

  Energibesparelser og vedvarende energi

  Brian Vad Mathiesen, professor, Institut for Planlægning

  Tlf.: 2944 0877, e-mail: bvm@plan.aau.dk

   

  Effektelektronik og vedvarende energi

  Frede Blaabjerg, professor, Institut for Energiteknik

  Tlf.: 2129 2454, e-mail: fbl@et.aau.dk

   

  Energiplanlægning, liberalisering og forbrugerpriser, energisystemer og markeder

  Henrik Lund, professor, Institut for Planlægning

  Tlf.: 9940 830, e-mail: lund@plan.aau.dk


  Energisystemer, vandsystemer og covid-19,

  Kim Guldstrand, professor, Institut for Datalogi

  Tlf.: 2217 1159, e-mail: kgl@cs.aau.dk

 • +

  Byudvikling, regioner og distrikter

  Turisme og regional udvikling

  Anette Therkelsen, lektor, Institut for Kultur og Læring

  Tlf.: 2497 2212, 9940 9139, e-mail: hum-prodekan-forsk@aau.dk

   

  Turisme i Danmark og Grønland

  Carina Ren, lektor, Institut for Kultur og Læring

  Tlf.: 3028 2797, 9940 8445, email: ren@hum.aau.dk

   

  Geografisk og regional ulighed, beboersammensætninger, lokale fællesskaber, geografisk udvikling og demografiske ændringer

  Rolf Lyneborg Lund, adjunkt, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde

  Tlf.: 9940 2846, e-mail: rolfll@socsci.aau.dk

   

  Urbanisering og regionale flyttemønstre, afstand til uddannelse og uddannelsesvalg, spillover-effekter af lokale universiteter

  Elise Stenholt Sørensen, videnskabelig assistent, Institut for Byggeri, By og Miljø

  Tlf.: 9940 2359, e-mail: esso@build.aau.dk

   

  Innovation, erhvervsudvikling og regional udvikling

  Ina Drejer, professor MSO, Aalborg University Business School

  Tlf.: 9940 2744, e-mail: id@business.aau.dk

   

  Innovation, økonomisk dynamik og regional udvikling

  Christian Richter Østergaard, professor, Aalborg University Business School

  Tlf.: 9940 8266, e-mail: cro@business.aau.dk

   

  Landdistrikter, borgerinvolvering, byudvikling, byrum og mobilitet

  Lea Holst Laursen, lektor, Institut for Arkitektur, Design og Medieteknologi

  Tlf.: 99407174, e-mail: llhl@create.aau.dk

   

  Førerløse køretøjer, byudvikling, byrum og bæredygtig mobilitet

  Ditte Bendix Lanng, lektor, Institut for Arkitektur, Design og Medieteknologi

  Tlf.: 99403646, e-mail: dbla@create.aau.dk

   

  Dark design, byudvikling, byrum og mobilitet

  Ole B. Jensen, Professor, Institut for Arkitektur, Design og Medieteknologi

  Tlf.: 99407134, e-mail: obje@create.aau.dk

   

  Byggeri, boligkultur og byrum

  Mette Mechlenborg, seniorforsker, Institut for Byggeri, By og Miljø

  Tlf.: 6130 9634, e-mail: mme@build.aau.dk

 • +

  Børn og unge

  Uddannelses- og skolepolitik, europæisk uddannelsespolitik, voksenuddannelse og udflytning af uddannelsespladser

  Palle Rasmussen, professor emeritus, Institut for Kultur og Læring

  Tlf.: 9940 9952 / 2946 3184, e-mail: palleras@hum.aau.dk

   

  Overgange fra skole til ungdomsuddannelse, udsatte unge, unges trivsel og præstationspres

  Noemi Katznelson, professor, Institut for Kultur og Læring, leder af Center for Ungdomsforskning.

  Tlf.: 9940 3433, 2068 6680, nka@hum.aau.dk

   

  Skolepolitik, skolereform, kreativitet, børn og uddannelse

  Lene Tanggaard Pedersen, professor, Institut for Kommunikation og Psykologi

  Mobil: 4078 1200, e-mail: lenet@hum.aau.dk

   

  Forsknings- og uddannelsespolitik, videnskab og samfund, humaniora og universitetspolitik

  David Budtz Pedersen, professor mso, Institut for Kommunikation og Psykologi

  Tlf.:3029 2974, e-mail: davidp@hum.aau.dk

   

  Erhvervsuddannelsesområdet i skole- og virksomhedsperspektiv, unges overgange fra grundskole til ungdomsuddannelse og job

  Nanna Friche, lektor, Institut for Kultur og Læring

  Tlf.: 5192 1282 / 9940 3323, e-mail: nanna@hum.aau.dk

   

  Folkeskole, lærer-professionen, nationale tests og STEM-fag

  Lars Bang Jensen, lektor, Institut for Kultur og Læring

  Tlf.: 2729 3735 / 9940 2188, e-mail: lbje@hum.aau.dk

   

  Uddannelse, internationalisering, sprog og kultur

  Hanne Tange, lektor, Institut for Kultur og Læring

  Tlf.: 9940 285, e-mail: tange@hum.aau.dk

   

  Dagstilbudsområdet, kvalitet i daginstitutioner og socialt belastede børn

  Charlotte Ringsmose, professor, Institut for Kultur og Læring

  Tlf.: 9940 9954, e-mail: cvr@hum.aau.dk

   

  OECD, international uddannelsespolitik, uddannelseshistorie, komparative test, test, prøver og eksaminer

  Christian Ydesen, professor mso, Institut for Kultur og Læring

  Tlf.: 9940 2320, 2972 4481, e-mail: cyd@hum.aau.dk

   

  Forældresamarbejde i uddannelsessystemet, chanceulighed i dagtilbud og skole

  Noomi Christine Linde Matthiesen, lektor, Institut for Kommunikation og Psykologi

  Tlf.: 4083 4147 / 9940 3165, e-mail: noomi@hum.aau.dk

   

  Sociale medier og digital kultur

  Malene Charlotte Larsen, lektor Institut for Kommunikation og Psykologi

  Tlf.: 9940 7260, e-mail: e-mail: malenel@hum.aau.dk

   

  Børn og unge med udfordringer inden for sprog, læsning, kognition og sociale færdigheder – herunder opsporing, intervention og inklusion

  Kristine Jensen de Lopez, professor, Institut for Kommunikation og Psykologi

  Tlf.: 2782 2224 / 9940 9046, e-mail: kristine@hum.aau.dk

 • +

  Kultur

  Kultur og oplevelser, oplevelsesøkonomi og kulturarv

  Jens F. Jensen, professor, Institut for Kommunikation og Psykologi

  Mobil: 5171 9541, e-mail: jensf@hum.aau.dk

   

  Musikterapi, kultur og sundhed

  Stine Lindahl Jacobsen, lektor, Institut for Kommunikation og Psykologi

  Tlf.: 9940 9103, e-mail: slj@hum.aau.dk

   

  Biblioteker og deres kulturtilbud, litteraturfestivaler og litterære begivenheder

  Louise Mønster, lektor, Institut for Kultur og Læring

  Tlf.: 9940 9155, e-mail: louise@hum.aau.dk

   

  Kultur og læring, kreativitet, kunstneriske læreprocesser, kunst og kultur i skolen

  Tatiana Chemi, lektor, Institut for Kultur og Læring

  Tlf.: 2239 3546, e-mail: tch@hum.aau.dk

 • +

  Offentlig ledelse og lovgivning

  Offentlig ledelse og økonomistyring, kommuner og regioners økonomi

  Per Nikolaj Bukh, professor, Aalborg University Business School

  Tlf.: 2086 6790, e-mail: pnb@business.aau.dk

   

  Juridiske forhold omkring kommuner, regioner og stat

  Sten Bønsing, professor, Juridisk Institut

  Tlf.: 9940 8269, e-mail: sb@law.aau.dk

 • +

  Politik og valgkamp

  Vælgere og partier, valgforskning, køn og politik, velfærdsstaten og vælgerne

  Jørgen Goul Andersen, professor, Institut for Politik og Samfund

  Tlf.: 9940 8173, e-mail: goul@dps.aau.dk

   

  Exit polls og meningsmålinger

  Jørn Sønderholm, professor, Institut for Kultur og Læring

  Tlf.: 9940 3389, e-mail: jds@learning.aau.dk

   

  Demokrati, unge og politik, valgforskning og politisk kommunikation

  Johannes Andersen, lektor emeritus, Institut for Politik og Samfund

  Tlf.: 2363 6564, e-mail: johannes@dps.aau.dk

   

  Valg, medier og politik, demokrati og deltagelse, unge og politik

  Niels Nørgaard Kristensen, lektor, Institut for Politik og Samfund

  Tlf.: 2061 6163, e-mail: nnk@dps.aau.dk

   

  Vælgeradfærd, strategisk politisk kommunikation og holdningsdannelse

  Ditte Shamshiri-Petersen, lektor, Institut for Politik og Samfund

  Tlf.: 9940 7149, e-mail: dittep@dps.aau.dk

   

  Teknologisk forandring, arbejdsliv og arbejdsmarked

  Jacob Rubæk Holm, lektor, Aalborg University Business School

  Tlf.: 9940 8247 / 2295 9360, e-mail: jrh@business.aau.dk

   

  Politisk kommunikation, medier og politik, klimakommunikation, demokrati og offentlig samtale

  Anders Horsbøl, lektor, Institut for Kommunikation og Psykologi

  Tlf.: 9940 3137, e-mail: horsboel@hum.aau.dk

   

  Tillid og mistillid til politikere, ideologi og menneskebilleder i politik, misinformation og fake news

  David Budtz Pedersen, professor mso, Institut for Kommunikation og Psykologi

  Tlf.: 3029 2974, e-mail: davidp@hum.aau.dk

   

  Medier og politik, politisk retorik og politikeres kropssprog

  Camilla Dindler, lektor, Institut for Kommunikation og Psykologi

  Tlf: 2364 6720, mail: dindler@hum.aau.dk

 • +

  Socialområde og ældrepleje

  Social dumping, pension og tilbagetrækning

  Henning Jørgensen, professor emeritus, Institut for Politik og Samfund

  Tlf.: 9940 8172, e-mail: henningj@dps.aau.dk

   

  Førtidspension, virkningen af sociale indsatser, ulighed og fattigdom

  Iben Nørup, lektor, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde

  Tlf.: 9940 8169, e-mail: ibenn@socsci.aau.dk

   

  Velfærdsstat, indvandring, herunder synet på arbejdsløse og fattige samt indvandrere, økonomisk ulighed, holdningsdannelse og tillid

  Christian Albrekt Larsen, professor, Institut for Politik og Samfund

  Tlf.: 9940 8214, e-mail: albrekt@dps.aau.dk

   

  Ældre- og handikapområdet, borgerinddragelse, samskabelse mellem borgeren og medarbejderne i kommunen

  Hanne Kathrine Krogstrup, professor, Institut for Kultur og Læring

  Tlf.: 9940 9605, 6172 0227, krogstrup@hum.aau.dk

   

  Førtidspension, virkningen af sociale indsatser, ulighed og fattigdom og udredning af udsatte familier

  Chalotte Glintborg, lektor, Institut for Kommunikation og Psykologi,

  tlf:  9940 3159 /  6114 5665, e-mail: cgl@hum.aau.dk

   

  Udredning af udsatte familier

  Stine Lindahl Jacobsen, lektor, Institut for Kommunikation og Psykologi

  Tlf.: 9940 9103, e-mail: slj@hum.aau.dk

 • +

  Sundhed

  Sundhedsøkonomi, organisering og finansiering af sundhedsvæsenet samt styring og kvalitet

  Lars Ehlers, professor, Klinisk Institut

  Tlf.: 9940 8257 / 6018 0848, e-mail: lehlers@dcm.aau.dk

   

  Folkesundhed

  Charlotte Overgaard, lektor, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

  Tlf.: 9940 7299 / 2482 9815, e-mail: co@hst.aau.dk

   

  Idræt, kommunalt-civilt samarbejde om sociale og sundhedsmæssige problemstillinger, idræts- og fritidspolitik

  Sine Agergaard, professor, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

  Tlf.: 4047 2390, e-mail: sine@hst.aau.dk

   

  Ikke-medicinske metoder ved demens, psykiatri, kulturinitiativer og psykosociale metoder

  Hanne Mette Ridder, professor, Institut for Kommunikation og Psykologi

  Tlf.: 9940 9120, e-mail: hanne@hum.aau.dk

   

  Musikterapi, kultur og sundhed

  Stine Lindahl Jacobsen, lektor, Institut for Kommunikation og Psykologi

  Tlf.: 9940 9103, e-mail: slj@hum.aau.dk

   

  Sorg, diagnosekultur og psykisk sundhed

  Svend Brinkmann, professor, Institut for Kommunikation og Psykologi

  Tlf.: 9940 7351, e-mail: svendb@hum.aau.dk

 • +

  Teknologi og digitalisering

  Innovation, kapacitetsopbygning og kvalitet i den offentlige sektor og brugerinddragelse

  Hanne Kathrine Krogstrup, professor, Institut for Kultur og Læring

  Tlf.: 6172 0227, e-mail: krogstrup@learning.aau.dk

   

  Kunstig intelligens

  Thomas Dyhre Nielsen, professor mso, Institut for Datalogi

  Tlf.: 2980 9026, e-mail: tdn@cs.aau.dk

   

  Kunstig intelligens og kameraovervågning af offentlige rum

  Thomas B. Moeslund, Professor, Institut for Arkitektur og Medieteknologi

  Tlf.: 99408787, e-mail: tbm@create.aau.dk

   

  Virtuel reality til borgerkontakt og genoptræning i fx hjemmeplejen

  Claus B. Madsen, lektor, Institut for Arkitektur, Design og Medieteknologi

  Tlf.: 99408788, e-mail: cbm@create.aau.dk

   

  Kunstig intelligens og mennesker

  Niels van Berkel, lektor, Institut for Datalogi

  Tlf.: 5216 9449 e-mail: nielsvanberkel@cs.aau.dk

   

  Digital innovation, digital disruption, iværksætteri

  Claus Rosenstand, professor mso, Institut for Kommunikation og Psykologi

  Tlf.: 2051 6004, e-mail: cr@hum.aau.dk


  Peter Axel Nielsen, professor, Institut for Datalogi

  Tlf.: 2128 4155, e-mail: pan@cs.aau.dk

   

  Digitalisering af energi

  Torben Bach Pedersen, professor, Institut for Datalogi

  Tlf.: 6062 1608 e-mail: tbp@cs.aau.dk

   

  Rikke Hagensby Jensen, adjunkt, Institut for Datalogi

  Tlf.: 9940 8924, e-mail: rjens@cs.aau.dk 

   

  John Stouby Persson, lektor, Institut for Datalogi

  Tlf.: 2380 5619, e-mail: john@cs.aau.dk   

   

  Anvendt etik: dataetik, kunstig intelligens, forskningsetik, bioetik og teknologietik

  Thomas Ploug, professor, Institut for Kommunikation og Psykologi

  Tlf.: 3141 7140, e-mail: ploug@hum.aau.dk

   

  Big data

  Christian S. Jensen, professor, Institut for Datalogi

  Tlf.: 2014 5250, e-mail: csj@cs.aau.dk

   

  Robotter, droner, kunstig intelligens og mennesker

  Mikael B. Skov, professor, Institut for Datalogi

  Tlf.: 2624 8922, e-mail: dubois@cs.aau.dk

   

  Cybersikkerhed

  Jens Myrup, professor, Institut for Elektroniske Systemer

  Tlf.: 9940 8771, e-mail: jens@es.aau.dk

   

  It-sikkerhed, cybersikkerhed

  René Hansen, lektor, Institut for Datalogi

  Tlf.: 9940 7514, e-mail: rrh@cs.aau.dk

   

  Interaktionsdesign, kreativitet og udvikling inden for it

  Lene Tolstrup Sørensen, lektor, Institut for Elektroniske Systemer

  Tlf.: 9940 2515, e-mail: ls@es.aau.dk

 • +

  Transport

  Big data og trafik, it og trafik, transport, uddannelse, cykeltrafik, trafik og miljø

  Harry Lahrmann, lektor, Institut for Byggeri, By og Miljø

  Tlf.: 4056 0375, e-mail: hsl@build.aau.dk

   

  Kristian Torp, professor mso, Institut for Datalogi

  Tlf.: 2546 2475, e-mail: torp@cs.aau.dk

   

  Trafik, transport, godstransport, GPS-tracking og intelligente transportsystemer

  Kristian Hegner Reinau, lektor, Institut for Byggeri, By og Miljø

  Tlf.: 9940 8338, e-mail: khr@build.aau.dk

   

  Trafiksikkerhed, trafikantadfærd og trafikplanlægning

  Tanja Kidholm Osmann Madsen, adjunkt, Institut for Byggeri, By og Miljø

  Tlf.: 2276 4112, e-mail: tkom@build.aau.dk

   

  Byplanlægning, trafikmodellering og kollektiv trafik

  Kim Guldstrand, professor, Institut for Datalogi

  Tlf.: 2217 1159, e-mail: kgl@cs.aau.dk

 • +

  Udlændinge og integration

  Asylpolitik, integrationspolitik, civilsamfund og flygtningekrisen, forskning og integration, venstrefløj og indvandring

  Martin Bak Jørgensen, professor, Institut for Kultur og Læring

  Tlf.: 2096 0725, e-mail: martinjo@hum.aau.dk   

   

  Diskrimination, racisme, ligestilling og mangfoldighed

  Mira C. Skadegaard, adjunkt, Institut for Kultur og Læring

  Tlf.: 9940 3437, 2325 8020, e-mail: mcsk@hum.aau.dk

   

  Indvandring og integration

  Kristian Kriegbaum Jensen, lektor, Institut for Politik og Samfund

  Tlf.: 30262151, e-mail: kkj@dps.aau.dk

   

  Kriminalitet og etniske minoriteter

  Sune Qvotrup Jensen, lektor, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde

  Tlf.: 9940 7384, e-mail: qvotrup@socsci.aau.dk

I TVIVL OM HVILKEN EKSPERT, DU SKAL HAVE FAT PÅ?

 • Kontakt AAU's pressetelefon: 2215 0192.