Studieservice

Forskning
Samarbejde

Udbetaling

Vi udbetaler dit udlandsstipendium og udlandsstudielån til din NemKonto i et dansk pengeinstitut.

udlandsstipendium

Udlandsstipendiet udbetales tidligst 3 måneder før studieopholdets start. Udlandsstipendiet kan højst udbetales for et år ad gangen.

Taksterne fastsættes i Finansloven og kan derfor variere lidt fra år til år. Ansøgninger, hvor studieopholdet begynder i starten af året, kan derfor først behandles når de nye takster er fastsat. Det betyder, at udbetaling først kan ske i det nye år og ikke op til 3 måneder før studieopholdets start.

Udlandsstipendiet er skattefrit.

udlandsstudielån

Tildelingen af udlandsstudielån er afhængig af, hvad du tildeles i udlandsstipendium, da det beløb du kan låne, er differencen mellem den faktiske studieafgift til det udenlandske uddannelsessted og det beløb, du er tildelt i udlandsstipendium.

Det betyder, at vi først kan beregne, hvad du kan låne, når vi kender beløbet, du er tildelt i udlandsstipendium.

Udlandsstudielånet skal betales tilbage som et almindeligt SU-lån.
 

Læs mere på su.dk

Ofte stillede spørgsmål om udlandsstipendium