Studieservice

Forskning
Samarbejde

Sådan søger du om udlandsstipendium

Hvis du ønsker at rejse ud på et studieophold eller tage en hel kandidatuddannelse i udlandet uden for Aalborg Universitets samarbejdsaftaler, kan du søge om et udlandsstipendium og få dækket studieafgiften helt eller delvist.

Hvis du ønsker at søge om udlandsstipendium til et meritgivende studieophold, skal du udfylde nedenstående ansøgningsskema, som vil blive behandlet af SU-kontoret på AAU.

Bemærk ! Send først din ansøgning, når du har al dokumentation

Vedlæg følgende bilag

  • Forhåndsgodkendelse af de fag du skal læse i udlandet samt fagbeskrivelser
  • Optagelsesbrev
  • Dokumentation fra det udenlandske universitet, hvoraf det skal fremgå, hvor meget du skal betale i studieafgift
  • Kvittering, hvis du allerede har betalt studieafgiften på ansøgningstidspunktet. Betaler du senere kan kvitteringen eftersendes

Send ansøgningen og bilagene i en mail til SU-kontoret på AAU eller aflever ansøgningen på kontoret.
 

Ansøgningsskema til udlandsstipendium
Læs mere om ansøgning af udlandsstipendium til hele
kandidatuddannelser på su.dk

FRISTER

  • Du skal senest have ansøgt om udlandsstipendium og eventuelt udlandsstudielån den sidste dag i den periode, du søger udlandsstipendium til
  • Du kan tidligst søge om udlandsstipendiet 12 måneder før dit studieophold starter
  • Udlandsstipendiet udbetales tidligst 3 måneder før studieopholdets start

Ofte stillede spørgsmål om udlandsstipendium