Studieservice

Forskning
Samarbejde

Hvad er udlandsstipendium?

Hvis du vil tage et studieophold i udlandet kan du søge om udlandsstipendium og eventuelt udlandsstudielån. Du kan søge om at få udlandsstipendium i op til to år.

Gennem udlandsstipendieordningen kan studerende med ret til dansk SU få tilskud til at betale studieafgift (tuition fee) i udlandet.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at udlandsstipendiet i de fleste tilfælde kun dækker en del af studieafgiften, og at du selv skal finansiere differencen enten ved egne midler eller via udlandsstudielånet.

Som hovedprincip dækker udlandsstipendiet og udlandsstudielånet de afgifter, eksempelvis studieafgift, optagelsesafgift og ansøgningsafgift, som er gratis for danske studerende og/eller EU/EØS-borgere i Danmark.

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte har udarbejdet en vejledende liste, der ikke er en endegyldig facitliste, idet afgifter kan have forskellig betydning afhængigt af uddannelse eller uddannelsessted. Udlandsstipendiet og udlandsstudielånet kan ikke bruges til at dække andre udgifter.

Udlandsstipendiet har forskellige takster, alt efter hvilke fag du skal læse i udlandet. Taksterne fastsættes i Finansloven og kan derfor variere lidt fra år til år. Udlandsstipendiets størrelse afhænger af hvilke fag, du skal læse i udlandet, hvor mange ECTS du har fået forhåndsgodkendt, og hvor meget du skal betale i studieafgift på dit værtsuniversitet i udlandet.
 

Læs mere på su.dk

Ofte stillede spørgsmål om udlandsstipendium