Studieservice

Forskning
Samarbejde

Studieskift

 • +

  Studieskift

  Din SU bliver automatisk stoppet, når du skifter uddannelse, og du skal derfor søge om SU igen. Dette gælder for alle former for studieskifte, både eksterne studieskift fra et uddannelsessted til et andet, samt interne studieskift inden for samme universitet. Det kan f.eks. være fra Sociologi til Samfundsfag, fra Jura til Erhvervsjura, fra en ingeniørretning til en anden ingeniørretning eller fra en Civilingeniør til en Diplomingeniør.

  Studieskift fra bacheloruddannelse til bacheloruddannelse

  Hvis du skifter studie i løbet af din studietid, eller kort tid efter studiestart, skal du søge om SU på ny. Det skyldes, at SU bliver koblet op til en bestemt uddannelse. Hvis du f.eks. først er blevet optaget på en bacheloruddannelse i Samfundsfag, og senere skifter til f.eks. en bacheloruddannelse i Politik og Administration, vil din SU blive stoppet, når du bliver afmeldt den første bacheloruddannelse du var optaget på. Du skal derfor søge om SU på ny.

  Studieskift fra kandidatuddannelse til kandidatuddannelse

  Hvis du skifter kandidatuddannelse inden studiestart eller senere i studiet, skal du søge om SU på ny. Hvis du f.eks. har søgt om optagelse på en kandidatuddannelse i Socialt Arbejde og i løbet sommeren fortryder og skifter til en kandidatuddannelse i Politik & Administration, skal du søge om SU på ny, hvis du har nået at få tildelt SU til din første kandidatuddannelse. Hvis du senere i uddannelsen skifter kandidatuddannelse, vil du ligeledes skulle søge om SU på ny. Det skyldes at SU er koblet op til en bestemt uddannelse, og når du bliver afmeldt den uddannelse, SU er sat op til, stopper din SU, og du skal derfor søge igen til den nye uddannelse.

  Du skal lave en ansøgning på minSU og kan tidligst søge om SU en måned før, du starter på uddannelsen. Du kan tidligst modtage SU fra den måned, hvor du søger.

 • +

  Studieskift fra bachelor til kandidat

  Der er mange forskellige regler vedr. SU til en kandidatuddannelse afhængigt af, hvornår du bliver optaget, om du fortsætter direkte på kandidatuddannelse efter endt bacheloruddannelse, om du har læst en professionsbacheloruddannelse, om du bliver tilmeldt dispensation mm. Du kan læse mere om de regler herunder. 

  SU i sommerferien mellem bacheloruddannelsen og kandidatuddannelsen

  Hvis du består din bacheloruddannelse i juni, juli eller august og starter på kandidatuddannelse pr. 1. september, er du berettiget til SU i sommerferien. Du skal lave en ansøgning på minSU, hvor du søger om SU fra juli måned (du kan gøre dette fra den 1. juni). Du skal vælge at søge om SU til din kandidatuddannelse (hvis du kan se indskrivningen på minSU), ellers skal du vælge at søge om SU til en hel ny uddannelse. Du skal IKKE forlænge din bacheloruddannelse.

  Du kan ikke få SU i sommerferien, hvis du består din bacheloruddannelse i maj eller tidligere.

  Hvis du bliver optaget på kandidatuddannelse pr. 1. februar og har afsluttet din bacheloruddannelse senest 2 måneder før, kan du også få SU i de to måneder, der ligger mellem de to uddannelser. 

  har du fået dispensation til at starte på kandidatuddannelsen?

  Hvis du mangler at bestå fag på din bacheloruddannelse, men har fået dispensation til at starte på kandidatuddannelsen, bliver du tilmeldt en dispensationsramme. Denne ramme er ikke SU-berettiget. Hvis du stadig har SU-klip tilbage til din bacheloruddannelse, kan du søge om SU til bacheloruddannelse i stedet for. Hvis du på forhånd ved, at du bliver optaget på en dispensationsramme, skal du forlænge din bacheloruddannelse på minSU. Det gør du under Ret din SUForlæng uddannelsen.

  Har du allerede søgt om SU til kandidatuddannelse, men består du ikke din bacheloruddannelse inden 1. september, vil din SU automatisk blive stoppet pr. 1. september. Det skyldes, at du bliver lukket på den ordinære kandidatramme og derefter tilmeldt dispensationsrammen. Du skal derfor søge om SU igen til din bacheloruddannelse hurtigst muligt. Du skal vælge at søge om SU til en ny uddannelse på minSU (under Søg SU), hvorefter SU-kontoret vil sætte dig tilbage på bachelorrammen.

  Når du har bestået din bachelor, skal du søge om SU igen til kandidatuddannelse. Hvis du har opbrugt dine bachelorklip, har du mulighed for at søge om slutlån. Du kan læse mere om reglerne for slutlån på su.dk. Du skal være opmærksom på, at det ikke er muligt at søge om SU/slutlån med tilbagevirkende kraft, kun fra indeværende måned. Sidste frist for at søge om støtte for september måned er derfor 30. september