Studieservice

Forskning
Samarbejde

SU til en kandidatuddannelse

 • +

  Søg om SU til kandidatuddannelsen

  Du søger ved at udfylde en ansøgning på minSU.

  Du kan tidligst søge om SU en måned før, du starter på uddannelsen. Du kan tidligst modtage SU fra den måned, hvor du søger.

  Der er mange forskellige regler vedr. SU til en kandidatuddannelse afhængig af, hvornår du bliver optaget, om du fortsætter direkte på kandidatuddannelse efter endt bacheloruddannelse, om du har læst en professionsbacheloruddannelse, om du bliver tilmeldt dispensation mm. Du kan læse mere om reglerne herunder. 

 • +

  SU i sommerferien mellem bacheloruddannelsen og kandidatuddannelsen

  Hvis du består din bacheloruddannelse i juni, juli eller august og starter på kandidatuddannelse pr. 1. september, er du berettiget til SU i sommerferien. Du skal lave en ansøgning på minSU, hvor du søger om SU fra juli måned (du kan gøre dette fra den 1. juni). Du skal vælge at søge om SU til din kandidatuddannelse (hvis du kan se indskrivningen på minSU), ellers skal du vælge at søge om SU til en hel ny uddannelse. Du skal IKKE forlænge din bacheloruddannelse.

  Du kan ikke få SU i sommerferien, hvis du består din bacheloruddannelse i maj eller tidligere.

  Hvis du bliver optaget på kandidatuddannelse pr. 1. februar og har afsluttet din bacheloruddannelse senest 2 måneder før, kan du også få SU i de to måneder, der ligger mellem de to uddannelser. 

 • +

  har du fået dispensation til at starte på kandidatuddannelsen?

  Hvis du mangler at bestå fag på din bacheloruddannelse, men har fået dispensation til at starte på kandidatuddannelse, bliver du tilmeldt en dispensationsramme. Denne ramme er ikke SU-berettiget. Hvis du stadig har SU-klip tilbage til din bacheloruddannelse, kan du søge om SU til bacheloruddannelse i stedet for.

  Hvis du på forhånd ved, at du bliver optaget på en dispensationsramme, skal du forlænge din bacheloruddannelse på minSU. Det gør du under ”Ret din SU – Forlæng uddannelsen”.

  Har du allerede søgt om SU til kandidatuddannelse, men består du ikke din bacheloruddannelse inden 1. september, vil din SU automatisk blive stoppet pr. 1. september. Det skyldes, at du bliver lukket på den ordinære kandidatramme og derefter tilmeldt dispensationsrammen. Du skal derfor søge om SU igen til din bacheloruddannelse hurtigst muligt. Du skal vælge at søge om SU til en ny uddannelse på minSU (under ”Søg SU”), hvorefter SU-kontoret vil sætte dig tilbage på bachelorrammen.

  Når du har bestået din bacheloruddannelse, skal du søge om SU igen til kandidatuddannelse.

  Hvis du har opbrugt dine bachelorklip, har du mulighed for at søge om slutlån. Du kan læse mere om reglerne for slutlån på su.dk.

  Du skal være opmærksom på, at det ikke er muligt at søge om SU/slutlån med tilbagevirkende kraft, kun fra indeværende måned. Sidste frist for at søge om støtte for september måned er derfor 30. september.

 • +

  Har du fået et barn på bacheloruddannelsen, men ikke brugt dine fødselsklip?

  Fødselsklip kan ikke automatisk overføres fra en bacheloruddannelse til en kandidatuddannelse, men du kan muligvis få nogle af fødselsklippene overført. Kontakt SU-kontoret for at høre nærmere. 

 • +

  Har du en professionsbachelor, et to-årigt sidefag eller propædeutik?

  Du kan under visse betingelser søge om at få en "rammeudvidelse".

  Hvis din samlede normerede studietid for din bachelor -og kandidatuddannelse, eller et lignende uddannelsesforløb, overstiger 58 måneder, kan rammen udvides. Det er for eksempel tilfældet, hvis du tager en bacheloruddannelse med propædeutik, eller en professionsbacheloruddannelse, og derefter optages på en kandidatuddannelse.

  Ønsker du at søge om en rammeudvidelse, skal du sende en mail til SU-kontoret på AAU, hvor du oplyser, at du pga. en professionsbachelor eller lign. ønsker at søge om en rammeudvidelse. Bemærk, at du først kan søge om rammeudvidelsen, når du er optaget og har søgt om SU gennem AAU. Du kan søge om SU en måned før studiestart. Du kan også kontakte SU-kontoret for at høre nærmere. 

 • +

  SU-lån

  Hvis du har modtaget SU-lån til din bacheloruddannelse, skal du huske at søge om SU-lån igen til din kandidatuddannelse via minSU. Når du er godkendt til SU på din kandidatuddannelse, skal du huske at godkende en ny låneplan på minSU under Ret din SU - godkend låneplan.

 • +

  ungdomskort/kilometerpenge

  Hvis du modtager ungdomskort eller kilometerpenge, skal du søge om dette igen, når du starter på en kandidatuddannelse. Dette bliver ikke forlænget automatisk. 


  søg Ungdomskort


   

  Søg Kilometerpenge

 • +

  Handicaptillæg

  Hvis du modtager handicaptillæg, skal du søge om dette igen via minSU. Du kan i ansøgningen oplyse, at du tidligere har modtaget handicaptillæg. Det er derfor ikke nødvendigt at uploade bilag igen, og behandlingstiden er heller ikke så lang. 

 • +

  Hvis du har en funktionsnedsættelse (handicap) eller er ordblind

  Hvis du har en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der gør det umuligt for dig at tage erhvervsarbejde ved siden af studierne, kan du søge om handicaptillæg. Du kan også søge om hjælpemidler/mentor (specialpædagogisk støtte, forkortet SPS), hvis du har en funktionsnedsættelse, eller hvis du er ordblind.

  LÆS MERE OM SPECIALPÆDAGOGISK STØTTE PÅ AAU

  GENEREL INFORMATION OM SPECIALPÆDAGOGISK STØTTE

 • +

  Ligestilling til SU

  Hvis du ikke er dansk statsborger og tidligere er blevet ligestillet til SU, skal du som udgangspunkt søge om ny ligestilling igen til din kandidatuddannelse. Kontakt SU-kontoret for at høre nærmere.  

 • +

  Støttetid

  Din SU til en videregående uddannelse er delt op i et klippekort, hvor en måneds SU tæller som 1 klip. Klippekortet består af en overordnet ramme på 70 klip (dvs. svarende til 6 års studie, 5 år og 10 måneder). Når du bliver tildelt SU til en videregående uddannelse, får du det antal SU-klip, der svarer til din uddannelses normerede studietid. Hvis du er startet på din første videregående uddannelse indenfor 2 år efter din adgangsgivende eksamen, har du 12 måneders ekstra SU-klip, som du kan bruge, hvis du bliver forsinket i din uddannelse, dvs. du får SU til den normerede studietid + 1 ekstra år. Bemærk dog, at de 12 ekstra SU-klip er indenfor rammen på de 70 SU-klip, du får derfor ikke 12 ekstra klip. Disse klip kan kun bruges, hvis du bliver forsinket på uddannelsen, og forlænger din uddannelse udover den normerede studietid. Du skal dog være opmærksom på, at du skal opfylde reglerne om studieaktivitet. 


  Hvis du er startet på den første videregående uddannelse senere end 2 år efter din adgangsgivende eksamen, er det i særlige tilfælde muligt at søge om dipsensation til at få udvidet den normerede studietid med +12 klip. Dette søger du om via minSU. Ansøgningen om dette er først klar september 2020. 

  Læs mere om reglerne på su.dk

 • +

  Krav for at kunne modtage SU

  Du er forpligtet til at sætte dig ind i SU-reglerne, som du kan læse om på su.dk.

  Du skal være studieaktiv for at modtage SU. Hvis du bliver mere end 6 måneder forsinket i din uddannelse, vil du blive erklæret studieinaktiv, og din SU vil blive stoppet. Når du f.eks. har brugt 12 SU-klip, skal du have bestået 30 ECTS for at kunne modtage SU. Hold derfor selv øje med din studiefremdrift på minSU. Bliver du forsinket pga. sygdom, rådsarbejde eller særlige forhold, kan du søge om tillæg af klip og derefter have mulighed for at få nedskrevet studieaktiviteten i den periode, du har fået tillæg af klip for. Vær dog opmærksom på, at der som udgangspunkt ikke gives tillæg af klip til sygdom kendt inden studiestart, kronisk eller langvarig sygdom.

  Vær også opmærksom på, at selvom du får godkendt en individuel studieplan på studiet, er det ikke ensbetydende med, at du kan få SU, da det er to forskellige regelsæt. Kontakt derfor altid SU-kontoret i forhold til din SU.