Studieservice

Forskning
Samarbejde

Forældre/forsørgere

Her kan du få et overblik over de støttemuligheder, du har som forælder/forsørger. Du kan også læse mere om reglerne på su.dk.

 • +

  Supplerende SU-lån

  Hvis du er forsørger til et barn, kan du søge et supplerende SU-lån ved siden af din SU og det almindelige SU-lån. 

 • +

  Enlig forsørger

  Hvis du er enlig forsørger og modtager SU, kan du søge et tillæg ved siden af din SU. Du skal udfylde en ansøgning via minSU. For at få forsørgertillægget som enlig forsørger, skal du modtage det ekstra børnetilskud via Udbetaling Danmark. Du søger om forsørgertillægget via minSU.

  Bemærk at du først er berettiget til tillægget fra det kvartal, hvor du er tildelt det ekstra børnetilskud via Udbetaling Danmark. Dvs., at hvis du bliver enlig forsørger i februar måned, vil du først være berettiget til det ekstra børnetilskud samt SU-tillægget som enlig forsørger gældende fra april måned.

 • +

  Forsørger sammen med SU-modtager eller person, der modtager uddannelseshjælp

  Du kan søge forsørgertillæg, hvis du er forsørger og bor sammen med en anden SU-modtager eller en person, der modtager uddannelseshjælp. Du søger om tillægget via minSU.

  Bor du sammen med en, som modtager uddannelseshjælp, skal du udfylde dette ansøgningsskema og sende det direkte til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.

  Bemærk, at din samlever er SU-modtager, hvis han eller hun har modtaget SU eller uddannelseshjælp mindst en måned i det forudgående kvartal.

 • +

  Fødselsklip

  Får du et barn, mens du læser, kan du søge om fødselsklip. Som mor kan du få 12 fødselsklip og som far 6 fødselsklip. Du kan få fødselsklippene udbetalt på 3 forskellige måder – som enkeltfødselsklip, dobbeltfødselsklip og miksklip:

  Enkeltfødselsklip

  Hvis du vælger at få dine fødselsklip udbetalt som enkeltklip, har du SU til 12 måneder som mor og til 6 måneder som far, hvor du ikke behøver at være studieaktiv. Du får kun ét klip udbetalt om måneden, da du ikke kan få udbetalt almindelig SU, i de måneder du vælger enkeltklip.

  Dobbeltfødselsklip

  Hvis du vælger at få dine fødselsklip udbetalt som dobbeltklip, har du SU til 6 måneder som mor og til 3 måneder som far, hvor du ikke behøver at være studieaktiv. Du får to klip udbetalt om måneden, da du ikke kan få udbetalt almindelig SU, i de måneder du vælger dobbeltklip.

  Ved enkeltfødselsklip og dobbeltfødselsklip kan du holde barsel uden krav om, at du skal følge dit studie i barselsperioden; det er derfor op til dig selv, hvor meget, du vil være studieaktiv. Bemærk, at du ikke skal søge om officiel orlov fra universitetet, hvis du vil modtage SU under din barsel. Kontakt din studiesekretær og aftal med dem, at du vil holde barsel. Du kan evt. læse mere om forskellen på barsel og orlov her.

  Miksklip

  Her får du udbetalt et fødselsklip sammen med et klip af din almindelige SU. Derfor skal du være studieaktiv i perioden og opfylde de generelle regler om studieaktivitet. Du kan læse mere om studieaktivitet her eller på su.dk.  Som mor kan du få miksklip i 12 måneder, og som far i 6 måneder. Får du SU-lån, bliver det også fordoblet i de måneder, hvor du får udbetalt miksklip. Du får 2 klip udbetalt om måneden, i de måneder du vælger miksklip.

   

  Det er også muligt at kombinere fødselsklippene, så du som mor f.eks. får udbetalt miksklip i 4 måneder, og derefter enkeltfødselsklip i 8 måneder.

  Du kan ikke modtage fødselsklip og supplerende lån/forsørgertillæg samtidig. 

  Bemærk at du er berettiget til fødselsklip, selvom du har opbrugt alle dine almindelige SU-klip.

  Skifter du uddannelse, kan du miste din ret til at få fødselsklip. Kontakt SU-kontoret for nærmere information.

 • +

  Sådan søger du om fødselsklip

  Du skal udfylde en ansøgning via minSU under søg SUfødselsklip. Når du har udfyldt ansøgningen, skal du maile kvitteringssiden til SU-kontoret (su@aau.dk) sammen med dokumentation. Bemærk, at du tidligst kan søge om fødselsklip en måned før udbetalingen.

  Som mor skal du sende kvitteringssiden fra minSU sammen med kopi af fødselsattesten eller en ajourført vandrejournal. Sender du vandrejournalen, må der højst være 4 måneder mellem den sidste datering på vandrejournalen og din terminsdato.

  Som mor kan du få udbetalt fødselsklippene 2 måneder før din termin, hvis du ønsker det. Dvs. hvis du har termin i juni måned, kan du søge om fødselsklip fra april måned.

  Som far skal du maile kvitteringssiden sammen med dokumentation for terminsdatoen, samt for at du er far til barnet. Hvis du søger om fødselsklippene før fødslen, skal du sende en kopi af vandrejournalen samt en vielsesattest eller en godkendt faderskabserklæring. Hvis du først søger om fødselsklip, efter du er blevet far, kan du sende en kopi af fødselsattesten.

  Som far kan du søge om fødselsklippene fra terminsmåneden.