Studieservice

Forskning
Samarbejde

SU til en bacheloruddannelse

 • +

  Sådan søger du om SU og SU-lån

  Du skal søge via minSU, som du kan finde på su.dk. Du kan tidligst søge 1 måned før, du skal starte på uddannelsen. 

  Bemærk: Din SU-ansøgning vil først blive behandlet, når du har sagt ja tak til din studieplads.
   

  Søg SU og SU-lån via su.dk

 • +

  Frister

  Det er vigtigt, at du overholder de forskellige frister, da der ikke kan dispenseres. Sørg for at undersøge fristerne for lige præcis det du søger om, da de kan være forskellige. Du kan aldrig søge om SU med tilbagevirkende kraft, men tidligst fra den måned, hvor du søger. Absolut sidste frist for at søge i år er dog d. 5. december. Søger du efter d. 5. december, kan du tidligst få SU i januar året efter.
   

  Find de forskellige frister på su.dk

 • +

  Krav for at kunne modtage SU

  SU gives kun til fuldtidsstudie, og du skal derfor studere på fuld tid for at modtage SU. Du er selv forpligtet til at sætte dig ind i SU-reglerne. Du kan læse om SU-reglerne på su.dk.

  Du skal være studieaktiv for at modtage SU. Hvis du bliver mere end 6 måneder forsinket i din uddannelse, vil du blive erklæret studieinaktiv, og din SU vil blive stoppet. Når du f.eks. har brugt 12 SU-klip, skal du have bestået 30 ECTS for at kunne modtage SU. Hold derfor selv øje med din studiefremdrift på minSU. Bliver du forsinket pga. sygdom, rådsarbejde eller særlige forhold, kan du søge om tillæg af klip og derefter have mulighed for at få nedskrevet studieaktiviteten i den periode, du har fået tillæg af klip for. Vær dog opmærksom på, at der som udgangspunkt ikke gives tillæg af klip til sygdom kendt inden studiestart, kronisk eller langvarig sygdom.

  Vær også opmærksom på, at selvom du får godkendt en individuel studieplan på studiet, er det ikke ensbetydende med, at du kan få SU, da det er to forskellige regelsæt. Kontakt derfor altid SU-kontoret i forhold til din SU.

 • +

  MinSU, e-boks og mail

  Du kan se dine SU-oplysninger på minSU. Vær opmærksom på, at dine støttemeddelelser bliver sendt til din e-boks.

  SU-kontoret skriver til dig via din AAU-mail. 

 • +

  Flytning

  SU-kontoret modtager automatisk din bopælsstatus fra Folkeregisteret. Det er din bopælsstatus den første dag i måneden, der afgør, om du får SU som hjemme- eller udeboende. Hvis du flytter hjemmefra den 1. i en måned, vil du i første omgang få udbetalt hjemmeboende SU, da Styrelsen først får oplysninger om din flytning efter selve flyttedatoen. Så snart oplysningerne om din flytning er tilgængelige for Styrelsen, vil Styrelsen automatisk beregne din SU igen, og du vil modtage en ny udbetaling i løbet af 1 - 2 uger.

 • +

  Skat

  Du skal betale skat af din SU. Når du søger om SU, vælger du, om dit hovedkort, bikort eller dit frikort skal bruges. Spørgsmål om SKAT skal rettes til skat.dk/unge.
   

  Gør-det-selv-guide til din skat på skat.dk/unge

 • +

  Støttetid

  Din SU til en videregående uddannelse er delt op i et klippekort, hvor en måneds SU tæller som 1 klip. Klippekortet består af en overordnet ramme på 70 klip (dvs. svarende til 6 års studie, 5 år og 10 måneder). Når du bliver tildelt SU til en videregående uddannelse, får du det antal SU-klip, der svarer til din uddannelses normerede studietid. Hvis du er startet på din første videregående uddannelse indenfor 2 år efter din adgangsgivende eksamen, har du 12 måneders ekstra SU-klip, som du kan bruge, hvis du bliver forsinket i din uddannelse, dvs. du får SU til den normerede studietid + 1 ekstra år. Bemærk dog, at de 12 ekstra SU-klip er indenfor rammen på de 70 SU-klip, du får derfor ikke 12 ekstra klip. Disse klip kan kun bruges, hvis du forlænger din uddannelse ud over den normerede studietid. Du skal dog være opmærksom på, at du skal opfylde reglerne om studieaktivitet.


  Hvis du er startet på den første videregående uddannelse senere end 2 år efter din adgangsgivende eksamen, er det i særlige tilfælde muligt at søge om dipsensation til at få udvidet den normerede studietid med +12 klip. Dette søger du om via minSU. Ansøgningen om dette er først klar september 2020. 

  Læs mere om reglerne på su.dk

 • +

  Hvor meget må du tjene ved siden af din SU?

  SU er indkomstbestemt. Der er derfor grænser for, hvor meget du må tjene, uden at du skal betale din SU tilbage (fribeløb). Dit fribeløb udregnes på årsbasis. Du kan læse mere om, hvor meget du højst må tjene for at kunne modtage SU på su.dk, hvor du også har mulighed for at udregne fribeløbet automatisk. Størrelsen på fribeløbet ændres hvert år.

 • +

  Hvis du har/får børn

  Hvis du får barn under eller lige før din uddannelse, kan du søge om ekstra SU-klip (fødselsklip).

  Hvis du har et barn og er forsørger (dvs. barnet har samme folkeregisteradresse som dig), kan du få supplerende SU-lån. Hvis du har et barn og er enlig forsørger eller samboende med en SU-modtager eller en, der modtager uddannelseshjælp, kan du få et tillæg til din SU (forsørgertillæg). Du kan dog ikke modtage fødselsklip og supplerende lån/forsørgertillæg samtidig.

  Du kan miste retten til at få fødselsklip, hvis du skifter uddannelse, så kontakt SU-kontoret for mere information, hvis du overvejer et studieskifte.  

 • +

  Hvis du har en funktionsnedsættelse

  Hvis du har en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der gør det umuligt for dig at tage erhvervsarbejde ved siden af studierne, kan du søge om handicaptillæg.

  Du kan også søge om hjælpemidler/mentor (specialpædagogisk støtte, forkortet SPS), hvis du har en funktionsnedsættelse, eller hvis du er ordblind.

  Læs mere om Specialpædagogisk støtte på AAU

  Generel information om Specialpædagogisk støtte

 • +

  Ungdomskort/kilometerpenge

  Ungdomskort: Du kan søge om rabat til bus- eller togkort .

  Kilometerpenge: Du kan søge om kilometerpenge, hvis du har en lang rejsetid i forhold til offentlig transport, eller hvis der ikke går offentlig transport imellem din bopæl og uddannelsessted.


  Søg Ungdomskort

  Søg Kilometerpenge