Studieservice

Forskning
Samarbejde

SU til adgangskursus

 • +

  SU til adgangskursus

  Du søger ved at udfylde en ansøgning til ungdomsuddannelse på minSU.

  Du kan tidligst søge om SU en måned før, du starter på uddannelsen. Du kan tidligst modtage SU fra den måned, hvor du søger.

  Du får kun tildelt SU for den periode, hvor du går på Adgangskursus. Optages du senere på en videregående uddannelse, skal du søge om SU igen.

  Forbruget af SU, mens du læser Adgangskursus, betyder ikke noget for antallet af SU-klip til din videregående uddannelse. 

 • +

  SU til Turbokursus

  Hvis du har en gymnasial uddannelse:

  Du kan få SU til turbokursus, hvis du ikke har haft samme niveau tidligere eller skal forbedre karakteren, hvis det er et adgangskrav. Du søger via MinSU på su.dk.

  HVIS DU IKKE HAR EN GYMNASIAL UDDANNELSE:

  Du er ikke berettiget til SU til turbokursus. 

 • +

  SU til enkeltfagskurser

  Du er ikke berettiget til SU, da enkeltfagskurserne på AAU ikke opfylder SU-kravet vedr. timeantal. 

 • +

  Frister

  Det er vigtigt, at du overholder de forskellige frister, da der ikke kan dispenseres. Sørg for at undersøge fristerne for lige præcis det du søger om, da de kan være forskellige. Du kan aldrig søge om SU med tilbagevirkende kraft, men tidligst fra den måned, hvor du søger. Absolut sidste frist for at søge i år er dog d. 5. december. Søger du efter d. 5. december, kan du tidligst få SU i januar året efter.
   

  Find de forskellige frister på su.dk

 • +

  Hvornår stopper din SU?

  Hvis SU-kontoret får besked fra uddannelsen om, at du ikke er studieaktiv, dvs. du deltager ikke i undervisningen, afleverer ikke opgaver osv., vil din SU blive stoppet.

  Desuden stopper din SU automatisk, når du har bestået dit adgangskursus eller bliver udmeldt. 

  Din SU vil også blive stoppet, hvis du skifter fra det 1½ årlige adgangskursus til det 1 årlige adgangskursus eller omvendt. Du skal derfor altid søge om SU på ny, hvis du skifter uddannelse. Bemærk at du aldrig kan søge om SU med tilbagevirkende kraft, men tidligst fra den måned, hvor du har udfyldt en ansøgning via minSU

 • +

  Breve og meddelelser om SU

  De automatiske støttemeddelelser, du får, vil blive sendt til din e-boks. De breve, SU-kontoret sender til dig, vil blive sendt til din AAUmail.

  Du er derfor forpligtet til jævnligt at tjekke din post disse steder. 

 • +

  Flytning

  SU-kontoret har oplysning om din Folkeregisteradresse, og din SU vil automatisk blive ændret, hvis du f.eks. flytter fra dine forældres adresse til egen bopæl, og derfor skifter fra hjemmeboende til udeboende SU-sats. Det er din adresse den 1. i måneden, der afgør, hvilken SU-sats du får. 

 • +

  Skat

  Du skal betale skat af din SU.

  Når du søger om SU, vælger du om dit hovedkort, bikort eller frikort skal bruges. Skal det ændres, skal du gøre det på minSU. Spørgsmål om skat skal rettes til skat.dk/unge

 • +

  Hvor meget må du tjene ved siden af din SU?

  SU er indkomstbestemt. Der er derfor grænser for, hvor meget, du må tjene, uden at du skal betale din SU tilbage (fribeløb). Dit fribeløb udregnes på årsbasis. Du kan læse mere om, hvor meget du højst må tjene for at kunne modtage SU på su.dk, hvor du også har mulighed for at udregne fribeløbet automatisk. Størrelsen på fribeløbet ændres hvert år.

 • +

  Hvis du har/får børn

  Hvis du får barn under eller lige før din uddannelse, kan du søge om ekstra SU-klip (fødselsklip).

  Hvis du har et barn og er forsørger (dvs. barnet har samme folkeregisteradresse som dig), kan du få supplerende SU-lån. Hvis du har et barn og er enlig forsørger eller samboende med en SU-modtager eller en, der modtager uddannelseshjælp, kan du få et tillæg til din SU (forsørgertillæg). Du kan dog ikke modtage fødselsklip og supplerende lån/forsørgertillæg samtidig.

  Du kan miste retten til at få fødselsklip, hvis du skifter uddannelse, så kontakt SU-kontoret for mere information, hvis du overvejer et studieskifte.  

 • +

  Hvis du har en funktionsnedsættelse

  Hvis du har en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der gør det umuligt for dig at tage erhvervsarbejde ved siden af studierne, kan du søge om handicaptillæg.

  Du kan også søge om hjælpemidler/mentor (specialpædagogisk støtte, forkortet SPS), hvis du har en funktionsnedsættelse, eller hvis du er ordblind.

  Læs mere om Specialpædagogisk støtte på AAu

  Generel information om Specialpædagogisk støtte

 • +

  Ungdomskort/kilometerpenge

  Ungdomskort: Du kan søge om rabat til bus- eller togkort .

  Kilometerpenge: Du kan søge om kilometerpenge, hvis du har en lang rejsetid i forhold til offentlig transport, eller hvis der ikke går offentlig transport imellem din bopæl og uddannelsessted.

   

  SØG UNGDOMSKORT

  SØG KILOMETERPENGE