AAU logo

Studieservice

Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Sådan søger du om SPS

Du skal udfylde nedenstående ansøgningsskema. Skemaet skal sendes på mail til SU-kontoret, sammen med dokumentation for din funktionsnedsættelse.

Du er også altid velkommen til at kontakte SU-kontoret for at fortælle mere om, hvilke behov du har i forhold til din funktionsnedsættelse, og få vejledning i hvilke støtteformer, der kan kompensere. 

Når SU-kontoret har modtaget en ansøgning fra dig, søger vi støtten til dig hos Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Hvis du bliver bevilget støtten, sørger SU-kontoret for at fremskaffe den.

Du kan kontakte SU-kontoret vedr. SPS på sps@aau.dk eller 9940 9430.

Kontaktpersoner på SPS-området er:

  • Ann Eriksen (ordblinde og fysiske og psykiske funktionsnedsættelser)
  • Lone Sander (psykiske funktionsnedsættelser)


Ansøgningskemaer

 

Fysisk funktionsnedsættelse/ordblindhed
Psykisk funktionsnedsættelse

Specialpædagogisk Støtte (SPS)

Ofte stillede spørgsmål om SPS