AAU logo

Studieservice

Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Hvad er sps?

Aalborg Universitet er lukket indtil videre grundet Corona

På baggrund af regeringens udmelding om hjemsendelse af studerende og medarbejdere, er SU og SPS-kontoret på Fibigerstræde 10 indtil videre lukket til og med den 7. juni 2020. Vi besvarer fortsat mails og telefoner og behandler ansøgninger.

Har du brug for at kontakte os, så klik her 

 

Due to the government´s decision about sending home all students and employees on Danish universities the SU and SPS office at Fibigerstræde 10 is closed until 7 June 2020. We will answer incoming mails and phone calls and we will process applications.
Do you have questions or need help - click here 

 

Hvis du har en funktionsnedsættelse i form af et fysisk handicap, en psykisk lidelse eller er ordblind, har du mulighed for at søge om forskellige hjælpemidler eller en støtteperson.

SPS er et tilbud til dig, der har en psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse, så du kan gennemføre en uddannelse på lige fod med andre. Støtten er individuelt målrettet. Der gives kun SPS til de forhold der konkret vedrører din uddannelse. Du kan derfor ikke få støtte til eksempelvis transport, leveomkostninger, lektiehjælp og ekstra undervisning.

Til orientering er der tavshedspligt omkring SPS, og det vil ikke fremgå af dit eksamensbevis, at du har modtaget SPS.
 

læs mere om sps på spsu.dk.

Specialpædagogisk Støtte (SPS)

Ofte stillede spørgsmål om SPS