AAU logo

Studieservice

Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Hvad er sps?

Aalborg universitets SU og SPS kontor er indtil videre lukket for studerende, men vi besvarer fortsat mails, telefoner og behandler ansøgninger.

Har du brug for at kontakte os, så klik her 

 

Hvis du har en funktionsnedsættelse i form af et fysisk handicap, en psykisk lidelse eller er ordblind, har du mulighed for at søge om forskellige hjælpemidler eller en støtteperson.

SPS er et tilbud til dig, der har en psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse, så du kan gennemføre en uddannelse på lige fod med andre. Støtten er individuelt målrettet. Der gives kun SPS til de forhold der konkret vedrører din uddannelse. Du kan derfor ikke få støtte til eksempelvis transport, leveomkostninger, lektiehjælp og ekstra undervisning.

Til orientering er der tavshedspligt omkring SPS, og det vil ikke fremgå af dit eksamensbevis, at du har modtaget SPS.
 

læs mere om sps på spsu.dk.

Specialpædagogisk Støtte (SPS)

Ofte stillede spørgsmål om SPS