Studieservice

Forskning
Samarbejde

Studieaktivitetskontrol

Læs her, hvis du har fået brev om studieinaktivitet

Lagt online: 25.03.2021

Styrelsen har i marts måned kørt studieaktivitetskontrol. Hvis du har modtaget et brev i din E-boks om, at din SU stopper, fordi du er studieinaktiv, kan du her læse om dine muligheder. 

Forsinkelse pga. sygdom, rådsarbejde eller særlige forhold: 

Hvis din forsinkelse skyldes sygdom, rådsarbejde eller særlige forhold, kan du søge om tillæg af klip. Hvis du får tildelt tillæg af klip, vil ECTS-kravet blive nedskrevet og du vil have mulighed for at få din SU sat i gang igen. Læs om tillæg af klip her

Hvis vi modtager en ansøgning fra dig om tillæg af klip inden partshøringsfristen den 14. april 2021 kl. 12.00 vil din afgørelse om studieinaktivitet blive udskudt, imens vi behandler din ansøgning. Det betyder, at du vil modtage SU, imens vi behandler din ansøgning. Hvis vi modtager en ansøgning om tillæg af klip efter fristen, vil du stadig have mulighed for at få din SU sat i gang, men tidligst fra den måned vi modtager din ansøgning, og først når vi har færdigbehandlet din ansøgning. 

Generel forsinkelse: 

Hvis din SU er stoppet, fordi du er forsinket i uddannelsen, og det ikke skyldes forhold nævnt ovenfor, kan du søge om at få din SU sat i gang igen, når du har bestået det antal ECTS, der står i den afgørelse, som du har modtaget. Hvis du f.eks. består de manglende ECTS i juni, skal du i juni måned lave en ansøgning på minSU, hvor du søger om genoptagelse af din SU. Din ansøgning vil blive godkendt, når de manglende ECTS bliver registreret i STADS. Vær opmærksom på at du skal have lavet en ansøgning på minSU inden udgangen af den måned, du ønsker at søge for.