AAU logo

Studieservice

Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Studieaktivitetskontrol

Der er nu kørt studieaktivitetskontrol. Hvis du er en af de studerende, der har modtaget et brev om at din SU bliver stoppet, så læs her.

Lagt online: 07.10.2019

Der er nu kørt studieaktivitetskontrol. Hvis du er en af de studerende, der har modtaget et brev om at din SU bliver stoppet, så læs her:

Hvis din forsinkelse skyldes sygdom, rådsarbejde eller særlige forhold, er det muligt at søge om tillæg af klip. Hvis du får tildelt tillæg af klip, vil ECTS-kravet blive nedskrevet, og du vil have mulighed for at få din SU sat i gang igen. Det skyldes, at der ikke er krav om studieaktivitet i en periode, som der er tildelt tillæg af klip for. Læs mere om reglerne for tillæg af klip.

Det er ikke muligt at dispensere for ECTS-kravet. Hvis du derfor ikke opfylder betingelserne for tillæg af klip, vil du tidligst kunne søge om at få din SU genoptaget, når du har bestået ECTS-kravet. Du kan søge fra den måned, du består ECTS-kravet. Ansøgningen laves på minSU. Du kan følge din studiefremdrift på minSU under ” Se din SU”. Her kan du se din studiefremdrift, målt i det antal ECTS du har bestået på din uddannelse i forhold til dit forbrug af SU-klip.

Vær opmærksom på at SU gives til et fuldtidsstudie, og man skal være i stand til at studere på fuld tid. Ifølge reglerne om studieaktivitet er det kun tilladt at være op til 6 måneder forsinket i uddannelsen. Pga. dette gives der som udgangspunkt ikke tillæg af klip til kronisk eller langvarig sygdom. Ligeledes er det yderst sjældent, at der gives tillæg af klip pga. særlige forhold. F.eks. er studieskift, skilsmisse eller studiets tilrettelæggelse ikke et særligt forhold.